MENTORJI

Mentor na doktorskem študiju vam bo pomagal izbrati raziskovalno področje, oblikovati temo, izbrati predmete, vas spremljal pri vašem delu in vam pomagal z nasveti. Z mentorjem boste v stalnih stikih,  sodelovali boste s člani mentorjevega laboratorija ter uporabljali tamkajšnjo opremo. Mentor vam bo pomagal oblikovati doktorat tako, da bodo v njem razvidni vaši izvirni prispevki k računalniški in informacijski znanosti. Zato je prava izbira mentorja ključna!

 

Mentorja izberite glede na področje, ki vas zanima. Pred izborom se z mentorjem  pogovorite, seznanite se z njegovim laboratorijem, preberite nekaj zadnjih člankov mentorja in premislite, ali je področje, s katerim se ukvarja, za vas ustrezno in zanimivo. Pogovorite se tudi o načinu dela, o rednih sestankih in o pričakovanjih in zahtevah mentorja. Spoznajte se s člani laboratorija in bivšimi doktorandi in jih povprašajte o njihovih izkušnjah.

Mentorja izberete ob vpisu na doktorski študij. Svetujemo vam, da se z vašim bodočim mentorjem začnete dogovarjati vsaj nekaj mesecev pred vpisom in takrat opravite vse potrebne razgovore. Tekom študija sicer lahko predlagate zamenjavo mentorja, vendar se morate zavedati, da ima lahko novi mentor drugačne zahteve glede vsebine naloge. 

Mentor mora biti zaposlen na Univerzi v Ljubljani  ter mora biti izvoljen v naziv docenta, izrednega ali rednega profesorja. Poleg tega mora biti mentor aktiven na svojem raziskovalnem področju, kar Univerza v Ljubljani ugotavlja na podlagi objavljenih znanstvenih člankov. Podrobnejše informacije o raziskovalnih področjih mentorjev in njihovih laboratorijev si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh.

 

Seznam zaposlenih na FRI, ki izpolnjujejo kriterije za mentorstvo na doktorskem študiju:

 • prof. dr. Marko Bajec (obvladovanje, integracija, analiza in vizualizacija podatkov, analiza omrežij, spletno rudarjenje)
 • prof. dr. Zoran Bosnić (umetna inteligenca, strojno učenje, podatkovni tokovi, priporočilni sistemi)
 • akad. prof. dr. Ivan Bratko (umetna inteligenca, strojno učenje, algoritmi preiskovanja in planiranja, inteligentni roboti, spodbujevano učenje, odkrivanje zakonitosti v podatkih)
 • doc. dr. Andrej Brodnik (algoritmi in podatkovne strukture, porazdeljeni sistemi, vzporedno računanje, operacijski sistemi, računalniške komunikacije)
 • izr. prof. dr. Patricio Bulić (paralelno procesiranje, digitalno načrtovanje, vgrajeni sistemi, RTOS, paralelno procesiranje, GPU, CUDA/OpenCL, digitalno načrtovanje, FPGA, IoT, pametna hiša, pametna mesta, računalniška aritmetika)
 • doc. dr. Tomaž Curk (bioinformatika, struktura proteinov in interakcije z RNA, strojno učenje, vizualizacija podatkov in modelov, matrična faktorizacija, globoke nevronske mreže na zaporedjih, odprti podatki in analize)
 • doc. dr. Luka Čehovin Zajc (računalniški vid, globoko učenje, spoznavni sistemi, interakcija človek-stroj, obogatena resničnost)
 • prof. dr. Janez Demšar (odkrivanje znanj iz podatkov, vizualizacija podatkov, analiza omrežij, strojno učenje, bioinformatika in medicina)
 • doc. dr. Jure Demšar (modeliranje in simuliranje naravnih pojavov, genetski algoritmi, mehka logika, razvoj iger)
 • doc. dr. Tomaž Dobravec (algoritmi insistemska programska oprema)
 • doc. dr. Luka Fürst (algoritmi in podatkovne strukture, grafne gramatike, strojno učenje)
 • doc. dr. Matej Guid (umetna inteligenca, igranje iger, reševanje problemov (hevristično preiskovanje, avtomatsko prepoznavanje težavnosti problemov, avtomatsko komentiranje...), strojno učenje, inteligentni tutorski sistemi)
 • doc. dr. Tomaž Hočevar
 • izr. prof. dr. Tomaž Hovelja (strateško planiranje informatike, evalvacija procesa razvoja programske opreme iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...), evalvacija informacijskih sistemov iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...), evalvacija IT projektov, zlasti uvedbe novih poslovnih rešitev iz različnih vidikov (poslovnega, uporabniškega, tehnološkega...))
 • prof. dr. Franc Jager (avtomatska analiza elektrokardiografskih signalov, signalov elektrohisterograma, signalov elektroencefalograma, avtomatsko napovedovanje prezgodnjega poroda, komunikacija možgani računalnik)
 • prof. dr. Matjaž Branko Jurič (računalništvo v oblaku, spletne storitve, storitveno orientirane arhitekture (SOA), dogodkovne arhitekture (EDA), BPM, integracija, informacijski sistemi)
 • prof. dr. Aleksandar Jurišić (kriptografija in računalniška varnost, verjetnost in statistika, diskretna matematika, optimizacijske metode)
 • prof. dr. Igor Kononenko (strojno učenje, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, nevronske mreže)
 • izr. prof. dr. Matej Kristan (umetno zaznavanje, statistične metode v računalniškem vidu, analiza videosekvenc, segmetacija, računalniški vid za mobilno robotiko, sledenje in razpoznavanje objektov)
 • izr prof. dr. Matjaž Kukar (kognitivno modeliranje, strojno učenje, medicinska diagnostika, podatkovno rudarjenje in podatkovne baze, skalabilno strojno učenje v oblaku, nerelacijske baze, grafne podatkovne baze in algoritmi)
 • doc. dr. Dejan Lavbič
 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec (kvantni celični avtomati; več-agentne simulacije; večvrednostna in mehka logika)
 • prof. dr. Aleš Leonardis (umetno zaznavanje, umetni vid, kognitivni sistemi)
 • prof. dr. Viljan Mahnič (razvoj programske opreme, informacijski sistemi)
 • izr. prof. dr. Matija Marolt (iskanje po multimedijskih zbirkah, pridobivanje informacij iz glasbe, računalniška glasba, digitalne knjižnice)
 • doc. dr. Miha Moškon (modeliranje in simulacije, analiza in vizualizacija grafov, optimizacijske metode, genetski algoritmi, računska biologija, mehka logika, sistemska in sintezna biologija, dinamični sistemi, digitalne strukture in sistemi v biologiji, procesiranje v bioloških sistemih, prostorsko modeliranje)
 • prof. dr. Miha Mraz (nekonvencionalno procesiranje, DNK procesiranje, mehka logika, QCA strukture)
 • doc. dr. Jurij Mihelič (algoritmi, inženiring algoritmov, eksperimentalna algoritmika, vzporedno računanje, sistemska programska oprema, operacijski sistemi)
 • izr. prof.dr. Polona Oblak (linearna algebra, teorija matrik, geometrija matrik)
 • prof. dr. Peter Peer (računalniški/strojni vid, biometrija, razumevanje slikovnega materiala, interakcija človek-stroj)
 • doc. dr. Veljko Pejović (vseprisotno računalništvo, brezžična omrežja, mobilno zaznavanje, informacijske in komunikacijske tehnologije za razvoj, tehnologija in družba)
 • izr. prof. dr. Fabio Ricciato (brezžični sistemi, radijska lokalizacija, meritve omrežij, nadzor prometa)
 • prof. dr. Borut Robič (algoritmi in podatkovne strukture, izračunljivost in računska zahtevnost, operacijski sistemi)
 • prof. dr. Marko Robnik-Šikonja (strojno učenje, podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca)
 • izr. prof. dr. Danijel Skočaj (računalniški vid, globoko učenje, umetno zaznavanje, spoznavni sistemi, robotika)
 • doc. dr. Boštjan Slivnik
 • prof. dr. Franc Solina (računalniški vid, navidezna resničnost, multimedije,vizualizacija)
 • izr. prof. dr. Vlado Stankovski
 • doc. dr. Luka Šajn
 • doc. dr. Sebastijan Šprager (integracija informacijskih sistemov in naprav IoT, digitalna transformacija, obdelava signalov in slik, dekompozicija sestavljenih signalov, biomedicinska tehnika, telesni senzorji, analiza hoje in gibanja, biometrija)
 • izr. prof. dr Erik Štrumbelj (uporabna statistika in Bayesova statistika, statistične metode v strojnem učenju)
 • doc. dr. Lovro Šubelj (analiza kompleksnih omrežij; odkrivanje znanj iz omrežnih podatkov; družbena, informacijska, tehnološka omrežja)
 • prof. dr. Denis Trček (informacijske tehnologije, varnost in zasebnost, modeliranje človeškega dejavnika (obvladovanje zaupanja)
 • doc. dr. Mira Trebar (radiofrekvenčna identifikacija, klasifikacija in napovedovanje, sledljivost in hladna veriga)
 • izr. prof. dr. Damjan Vavpotič (informacijski sistemi, razvoj informacijskih sistemov, procesi razvoja programske opreme, evalvacija razvojnih metodologij in procesov, sprejemanje inovacij na področju razvoja programske opreme)
 • doc. dr. Žiga Virk (računska topologija)
 • doc. dr. Aljaž Zalar
 • prof. dr. Nikolaj Zimic (brezžična, senzorska in mobilna omrežja, zmogljivost rač.sistemov, mehka logika, FreeRTOS)
 • prof. dr. Blaž Zupan (bioinformatika, odkrivanje znanj iz podatkov, vizualizacija podatkov, strojno učenje, povezava strojnega učenja in IoT)
 • doc. dr. Jure Žabkar
 • doc. dr. Marina Žitnik (zlivanje podatkov, matrična faktorizacija)
 • doc. dr. Slavko Žitnik (procesiranje naravnega jezika, iskanje in ekstrakcija podatkov iz spleta, semantične tehnologije).