Fakulteto vodi in zastopa dekanja, pri čemer ji pomagajo prodekani in tajnik fakultete.

 

DEKANja

 

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
t: 01 479 8101

 

PRODEKANI

 

Prodekan za pedagoško dejavnost

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost

Prodekan za gospodarske zadeve

prof. dr. Vlado Stankovski

t: 01 479 8285

 

TAJNIK FAKULTETE

 

Nives Macerl
t: 01 479 8113