Študenti 2. letnika magistrskega študijskega programa druge stopnje Računalništvo in informatika se lahko vključijo v dvojni študijski program, ki ga izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in Tehniška univerza Gradec v Avstriji. Na voljo je do 10 vpisnih mest.

Magistrski program na graški univerzi omogoča poglobitev znanj na področjih algoritmov, tehnologije programske opreme, inteligentnih sistemov, informacijske varnosti, procesiranja slik, računalniške grafike in vizualizacije, medijev in računalništva ter multimedijskih sistemov. Program se izvaja v angleškem jeziku.

Študenti, ki opravijo vsaj en semester na partnerski univerzi v Gradcu in izdelajo magistrsko delo z mentorjema obeh univerz, pridobijo diplomi ljubljanske in graške univerze. Obe univerzi priznata ECTS, ki jih študenti pridobijo na partnerski univerzi.