Povezave
SICRIS
izr. prof. dr. Damjan Vavpotič
Izredni profesor
Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost
T: +386 1 479 8228
E: damjan.vavpotic@fri.uni-lj.si
Govorilne ure: Zaradi službene poti govorilne ure 30. 10. in 6. 11. odpadejo. (Govorilne ure so ob sredah ob 11h.)
Prostor: R2.59 - Kabinet
Opis

Damjan Vavpotič je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za informatiko. Na raziskovalnem področju se ukvarja z metodologijami razvoja informacijskih sistemov in programske opreme. V okviru tega še zlasti z agilnimi pristopi, objektnim razvojem ter pristopi k vpeljevanju in evalvaciji metodologij v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja tudi z evalvacijo pedagoških procesov. V okviru svoje strokovne dejavnosti je do danes vodil in sodeloval pri vrsti projektov, ki so med drugim obsegali: pripravo razvojnih procesov, vpeljevanje in evalvacijo metodologij razvoja informacijskih sistemov v organizacije, pripravo strateških načrtov informatike, analizo in načrtovanje informacijskih sistemov in relacijskih podatkovnih baz ter implementacijo in testiranje informacijskih sistemov.

Nagrade

Nagrada za najboljši članek na doktorskem konzorciju v okviru 13. mednarodne konference Information Systems Development Conference ISD v Vilniusu.

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije

VAVPOTIČ, Damjan, ŽVANUT, Boštjan, TROBEC, Irena. A comparative evaluation of E-learning and traditional pedagogical process elements. Educ. technol. soc., 2013, vol. 16, no. 3, str. 76-87

VAVPOTIČ, Damjan, BAJEC, Marko. An approach for concurrent evaluation of technical and social aspects of software development methodologies. Information and software technology, 2009, vol. 51, no. 2

VRHOVEC, Simon, TRKMAN, Marina, KUMER, Aleš, KRISPER, Marjan, VAVPOTIČ, Damjan. Outsourcing as an economic development tool in transition economies : scattered global software development. Information technology for development, 2014, available online

VAVPOTIČ, Damjan, VASILECAS, Olegas. An approach for assessment of software development methodologies suitability. Elektron. elektrotech. , 2011, vol. 114, no. 8

VAVPOTIČ, Damjan, HOVELJA, Tomaž. Improving the evaluation of software development methodology adoption and its impact on enterprise performance. Comput. Sci. Inf. Syst., 2012, vol. 9, no. 1

VAVPOTIČ, Damjan, VASILECAS, Olegas. Selecting a Methodology for Business Information Systems Development: Decision Model and Tool Support. Comput. Sci. Inf. Syst., 2012, vol. 9, no. 1

BAJEC, Marko, VAVPOTIČ, Damjan. A framework and tool-support for reengineering software development methods. Informatica, 2008, vol. 19, no. 3

ŽVANUT, Boštjan, PUCER, Patrik, LIČEN, Sabina, TROBEC, Irena, PLAZAR, Nadja, VAVPOTIČ, Damjan. The effect of voluntariness on the acceptance of e-learning by nursing students. Nurse education today, 2011, vol. 31, iss. 4

BAJEC, Marko, VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Practice-driven approach for creating project-specific software development methods. Information and software technology, 2007, vol. 49, no. 4

VAVPOTIČ, Damjan, ZRNEC, Aljaž. Loosely connected virtual development teams as an alternative to the traditional development teams. Elektrotehniški vestnik, 2009, letn. 76, št. 4, str. 182-186

ZRNEC, Aljaž, VAVPOTIČ, Damjan. An approach to create project-specific software development process. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 1/2, str. 44-49

VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Model-driven architecture and its impact on the software development process. Elektrotehniški vestnik. 2006, letn. 73, št. 5, str. 255-260

VAVPOTIČ, Damjan, RUPNIK, Rok. Enterprise portals. Uporab. inform. 2001, letn. 9, št. 2, str. 67-74 

 

Več