Tako kot drugi prvostopenjski študiji tudi Visokošolski strokovni študij traja tri leta. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, to je, dve ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata. Tako kot študenti prvostopenjskega univerzitetnega programa lahko tudi študenti visokega strokovnega programa nadaljujejo študij na bolonjski drugi in tretji stopnji.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in informatike (VS)
 • diplomirana inženirka računalništva in informatike (VS)
 • Predmetnik
1. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Računalniška arhitektura
Šifra:
63703
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
pred. mag. Igor Škraba
45-
0-
30-
0
6
Diskretne strukture
Šifra:
63705
P - A - L - S:
45-
15-
15-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Gašper Fijavž
45-
15-
15-
0
6
Matematika
Šifra:
63704
P - A - L - S:
45-
15-
15-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Polona Oblak
45-
15-
15-
0
6
Uvod v računalništvo
Šifra:
63701
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
viš. pred. dr. Aleksander Sadikov
45-
0-
30-
0
6
Programiranje 1
Šifra:
63702
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Janez Demšar
45-
0-
30-
0
6
Podatkovne baze
Šifra:
63707
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Marko Bajec
45-
0-
30-
0
6
Programiranje 2
Šifra:
63706
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
30-
0
6
Računalniške komunikacije
Šifra:
63708
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
45-
0-
30-
0
6
Osnove verjetnosti in statistike
Šifra:
63710
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Aleksandar Jurišić
45-
0-
30-
0
6
Operacijski sistemi
Šifra:
63709
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Peter Peer
45-
0-
30-
0
6
2. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Algoritmi in podatkovne strukture 1
Šifra:
63711
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Jurij Mihelič
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi in podatkovne strukture 2
Šifra:
63723
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Andrej Brodnik
45-
0-
30-
0
6
3. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Projektni praktikum
Šifra:
63755
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Luka Šajn
45-
0-
10-
20
6
Diplomsko delo
Šifra:
63700
Nosilec:
P - A - L - S:
0-
0-
0-
0
KT:
6
poletni
0-
0-
0-
0
6
Delovna praksa
Šifra:
63743
P - A - L - S:
0-
0-
0-
0
KT:
18
poletni
strok. sod. mag. Ksenija Rozman
0-
0-
0-
0
18
Strokovno izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Sistemska programska oprema
Šifra:
63736
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
Robotika in računalniško zaznavanje
Šifra:
63739
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Danijel Skočaj
45-
0-
30-
0
6
Planiranje in upravljanje informatike
Šifra:
63768
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Rok Rupnik
45-
0-
30-
0
6
Organizacija računalnikov
Šifra:
63717
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
viš. pred. dr. Robert Rozman
45-
0-
24-
6
6
Programski jezik C
Šifra:
63769
P - A - L - S:
15-
0-
45-
0
KT:
3
zimski
doc. dr. Tomaž Dobravec
15-
0-
45-
0
3
Računalniška grafika
Šifra:
63719
P - A - L - S:
45-
0-
15-
15
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec
45-
0-
15-
15
6
Procesna avtomatika
Šifra:
63737
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Uroš Lotrič
45-
0-
20-
10
6
Komunikacijski protokoli in omrežna varnost
Šifra:
63716
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Andrej Brodnik
45-
0-
30-
0
6
Tehnologija programske opreme
Šifra:
63732
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
viš. pred. dr. Alenka Kavčič
45-
0-
10-
20
6
Informacijski sistemi
Šifra:
63714
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Damjan Vavpotič
45-
0-
20-
10
6
Tehnologija iger in navidezna resničnost
Šifra:
63740
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Peter Peer
45-
0-
30-
0
6
Numerične metode
Šifra:
63742
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Bojan Orel
45-
0-
30-
0
6
Vzporedni in porazdeljeni sistemi in algoritmi
Šifra:
63735
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
20-
10
6
Tehnične veščine
Šifra:
63767
P - A - L - S:
15-
0-
45-
0
KT:
3
zimski
as. dr. Matjaž Pančur
15-
0-
45-
0
3
Grafično oblikovanje
Šifra:
63715
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Narvika Bovcon
45-
0-
30-
0
6
Podatkovne baze 2
Šifra:
63713
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Damjan Vavpotič
45-
0-
30-
0
6
Umetna inteligenca
Šifra:
63720
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
24-
6
6
Odločitveni sistemi
Šifra:
63741
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
viš. pred. dr. Aleksander Sadikov
45-
0-
20-
10
6
Multimedijske tehnologije
Šifra:
63734
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matija Marolt
45-
0-
20-
10
6
Digitalna vezja
Šifra:
63718
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Mira Trebar
45-
0-
20-
10
6
Elektronsko in mobilno poslovanje
Šifra:
63712
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Rok Rupnik
45-
0-
30-
0
6
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
Šifra:
63749B
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
Aleš Špetič
45-
0-
30-
0
6
Vgrajeni sistemi
Šifra:
63738
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
20-
10
6
Digitalno procesiranje signalov
Šifra:
63744
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Franc Jager
45-
0-
30-
0
6
Vhodno-izhodne naprave
Šifra:
63728
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
pred. mag. Igor Škraba
45-
0-
30-
0
6
Prevajalniki in navidezni stroji
Šifra:
63722
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
45-
0-
30-
0
6
Razvoj informacijskih sistemov
Šifra:
63725
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Damjan Vavpotič
45-
0-
20-
10
6
Načrtovanje digitalnih naprav
Šifra:
63729
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Miha Moškon
45-
0-
30-
0
6
Tehnične veščine 2
Šifra:
63766
P - A - L - S:
15-
0-
45-
0
KT:
3
poletni
as. dr. Gašper Fele Žorž
15-
0-
45-
0
3
Uporabniški vmesniki
Šifra:
63721
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Aleš Smrdel
45-
0-
30-
0
6
Podatkovno rudarjenje
Šifra:
63765
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Curk
45-
0-
20-
10
6
Testiranje in kakovost
Šifra:
63724
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
viš. pred. dr. Igor Rožanc
45-
0-
30-
0
6
Produkcija multimedijskih gradiv
Šifra:
63726
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
viš. pred. dr. Borut Batagelj
45-
0-
20-
10
6
Spletne tehnologije
Šifra:
63727
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Mira Trebar
45-
0-
20-
10
6
Splošni izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Angleški jezik nivo B
Šifra:
63746
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
zimski
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Športna vzgoja
Šifra:
63750
P - A - L - S:
0-
30-
0-
0
KT:
3
zimski
Iztok Mihevc
0-
30-
0-
0
3
Angleški jezik nivo A
Šifra:
63745
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
poletni
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Angleški jezik nivo C
Šifra:
63747
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
poletni
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Računalništvo v praksi I
Šifra:
63752
P - A - L - S:
15-
0-
60-
0
KT:
3
bločni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
15-
0-
60-
0
3
Računalništvo v praksi II
Šifra:
63753
P - A - L - S:
15-
0-
60-
0
KT:
3
bločni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
15-
0-
60-
0
3
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na visokošolski strokovni program se lahko vpiše:

 • kdor je opravil zaključni izpit na katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,
 • kdor je opravil poklicno maturo ali
 • kdor je opravil maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Računalništvo in informatika je eno najbolj prodornih področij, ki že nekaj desetletij kroji praktično vse panoge gospodarstva, šolstva, kulture, upravo in druge dejavnosti. Silovit razvoj računalniške tehnologije terja izobraževanje ustreznih kadrov, ki so sposobni razvijati, upravljati in vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko opremo kot tudi informacijske sisteme, ki temeljijo na tej tehnologiji. Visokošolski strokovni študijski program je namenjen predvsem tistim, ki se želijo naučiti reševanja praktičnih problemov s področja računalništva in informatike. Program je primerljiv z mednarodno uveljavljenimi standardi in priporočili, pri tem pa upošteva nagel razvoj računalniških znanosti in pojavljanje novega znanja. Poleg zagotavljanja znanja vseh tistih temeljnih vsebin, ki so za bodoče inženirje nujne, študijski programi omogočajo individualno oblikovanje študija glede na lastne želje, motivacijo in odlike in to ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije. K temu pripomore tudi obvezna devettedenska delovna praksa, ki študenta seznani s potrebami gospodarstva in javnega sektorja ter ga usposobi, da se bo ob zaposlitvi sposoben produktivno vključiti v delo v izbranem podjetju. Študij da bodočim inženirjem dovolj strokovne podlage, da so tudi po zaključku visokošolskega strokovnega študija sposobni slediti tehnološkim spremembam in so lahko v nadaljevanju svoje kariere uspešni tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju.

 

Splošne kompetence, pridobljene s programom:

Diplomanti so usposobljeni za reševanje praktičnih problemov na področju informacijskih tehnologij. Pridobijo zaokrožen nabor kompetenc, kar jim omogoča neposreden vstop v delovno okolje:

 • sposobnosti kritičnega analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov,
 • poznavanje osnovnih spretnosti na področju računalništva in informatike, vključno s teoretičnimi temelji in praktičnim znanjem,
 • sposobnost samostojnega opravljanja manj zahtevnih in zahtevnih razvojnih inženirskih nalog na posameznih ožjih področjih ter samostojnega reševanja posameznih dobro definiranih nalog na drugih področjih računalništva in informatike,
 • sposobnost prenosa specifičnih računalniških znanj na relevantna področja,
 • kvalificiranost za delo v skupini in sposobnost vodenja manjše skupine,
 • sposobnost za hitro in produktivno vključitev v delovni proces pri bodočem delodajalcu,
 • poznavanje virov informacij in njihova uporaba pri strokovnem delu,
 • sposobnost strokovnega komuniciranja in izražanja v materinem in enem tujem jeziku,
 • poznavanje profesionalne odgovornosti in razumevanje etičnosti pri delu,
 • zadostna usposobljenost na področjih računalništva in informatike, ki omogoča nadaljevanje študija na drugostopenjskih programih.

 

Predmetnospecifične kompetence pridobljene s programom:

 • poznavanje principov delovanja strojne in programske opreme, omrežij, programskih jezikov in aplikacij,
 • poznavanje programskih konstruktov in podatkovnih baz ter njihova učinkovita uporaba za reševanje problemov iz realnega sveta,
 • sposobnost analize problema in tvorba ustrezne algoritmične rešitve,
 • poznavanje ustreznih programerskih prijemov, razlikovanje med slabšimi in boljšimi rešitvami,
 • poznavanje matematičnega jezika za konsistentno in natančno opisovanje pojavov in razumevanje odnosa med teoretičnim modelom in njegovo implementacijo na različnih področjih računalništva,
 • razumevanje delovanja večplastnih sistemov sodobnih komunikacij ter njihova uporaba,
 • zavedanje o varnosti in nevarnosti v omrežnem okolju ter uporaba temeljnih varnostnih mehanizmov,
 • poznavanje osnovne poslovne funkcije in organiziranost izbranega podjetja (praksa). 

 

Podatki o mednarodni primerljivosti programa:

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko smo primerjali s sorodnimi študijskimi programi naslednjih tujih univerz/visokih šol:

 • Informatique, Université Pierre et Marie Curie, Francija,
 • Informatik, Fachhochschule Vorarlberg, Avstrija,
 • Informatik, Hochschule Darmstadt, Nemčija,
 • Ingegneria Informatica, Facolta' di Ingegneria, Università di Pisa, Italija. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Tovrstno znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer v višini največ 6 KT za en sklop (okvirno zaokrožena snov enega predmeta) zunaj fakultete pridobljenih znanj. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj bo obravnavala Komisija za študijske zadeve UL FRI. 

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS).

V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS) iz 2. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),

b) vse izpite iz nižjih letnikov.

 

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti, vključno z diplomskim seminarjem, v obsegu 180 ECTS.

 • Prehodi med študijskimi programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.

 

Pogoji za prehod na Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visokošolskih strokovnih) so: 

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program, 
 • vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Programiranje 1 v programu, iz katerega se prehaja (priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta), 
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep. 

 

Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.

Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1–10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 1–5 pa negativne ocene. Splošna pravila preverjanja znanja urejajo Študijska pravila UL FRI. 

 • Možnosti izbirnih predmetov

Študij ne vsebuje klasičnih smeri ali modulov, vendar pa so za večino izbirnih predmetov določeni predpogoji, torej predmeti, ki jih mora študent poslušati, če želi izbrati določen predmet. Poleg tega mora študent izbrati vsaj dva izmed naslednjih predmetov:

 • Prevajalniki in navidezni stroji,
 • Planiranje in upravljanje informatike,
 • Multimedijske tehnologije,
 • Spletne tehnologije,
 • Sistemska programska oprema,
 • Vgrajeni sistemi,
 • Načrtovanje digitalnih naprav,
 • Robotika in računalniško zaznavanje,
 • Tehnologija iger in navidezna resničnost,
 • Odločitveni sistemi.

Poleg izbirnih predmetov mora študent izbrati tudi vse ustrezne predpogoje.

Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (splet, strojna oprema, informacijski sistemi, ...) in študenta usmerjajo v izbor dveh različnih podpodročij računalništva. V tretjem letniku lahko študent izbira dodatne izbirne predmete tudi iz drugega letnika, kar mu omogoča spoznavanje osnov drugih področij in s tem širjenje obzorja prek meja njegove ožje izbrane specializacije. 

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.