Program EMAI je dvoletni (120 ECTS) skupni magistrski študij Erasmus Mundus Joint Master Degree, ki zagotavlja celovit okvir teorije in prakse na področju umetne inteligence (AI). Program, ki poteka na štirih evropskih univerzah, bo študentom podal temeljno znanje, ki je potrebno za raziskovanje temeljnih področij in kompleksnejših aplikacij v umetni inteligenci. 

 

V programu sodelujejo štiri evropske univerze, ki predstavljajo vodilne raziskovalne institucije v Evropi: Univerza Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni, Univerza Sapienza v Rimu v Rimu (Italija), Univerza Radboud v Nijmegenu (Nizozemska) in Univerza v Ljubljani v Ljubljani (Slovenija). Preostali del konzorcija sestavljajo prestižni Center za umetno inteligenco University College London (UCL) in drugi raziskovalni centri za umetno inteligenco po vsem svetu ter 12 industrijskih partnerjev, med katerimi so tako mednarodna podjetja kot tudi mala in srednje velika podjetja.

 

2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
  • Pridobljeni naziv
  • Magistrica inženirka računalništva in umetne inteligence
  • Magister inženir računalništva in umetne inteligence
  • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Cilj programa EMAI je pritegniti talente z vsega sveta, z namenom doseganja akademske odličnost ter vidikov enakosti, raznolikosti in vključevanja. Ena od ključnih nalog EMAI je povečati stopnjo internacionalizacije partnerskih institucij.

Podrobne informacije o postopku so na voljo na spletni strani programa.

 

Več informacij lahko dobite tudi na Informativnem dnevu, ki bo:

  • v sredo, 22. 5. 2024 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana), predavalnica 1.

 

IZBIRNI POSTOPEK

Strokovnjaki konzorcija EMAI bodo prvotno ocenili vse prijave. Nato se bo pred aprilom sestala izbirna komisija, ki jo sestavlja en akademski predstavnik na vsako partnersko univerzo in dokončno ocenila prijave. Razvrstitev bo opravljena na podlagi navedenih meril: akademska odličnost, praktične/poklicne izkušnje in vključenost. Izmed izbranih kandidatov bo konzorcij dodelil štipendije na podlagi točk, pridobljenih pri razvrstitvi. Poleg tega se lahko izbirni odbor odloči za razgovor s kandidatom. Rezultati prijavnega postopka bodo  v mescu aprilu objavljeni na spletni strani EMAI.

 

  • Predmetnik

EMAI je dvoletni magistrski program, ki ga ponujajo štiri visokošolske ustanove. Študenti bodo v prvem letu obiskali tri različne države, v drugem letu pa bodo lahko izbrali, kje želijo izdelati magistrsko nalogo.

Študenti lahko izbirajo med vsemi univerzami članicami konzorcija in se specializirajo v enem od štirih ponujenih sklopov (inteligentno odločanje v Španiji, robotika v Italiji, kibernetska varnost na Nizozemskem in podatkovna znanost v Sloveniji).

Specializacija vključuje pripravo magistrskega projekta, tesno sodelovanje v eni od akademskih raziskovalnih skupin ali v industrijskem okolju.

 

Podrobne informacije so na voljo tukaj.

Za več informacij lahko pišete tudi na emai.eu@upf.edu.

  • Štipendije

Program Erasmus+ zagotavlja štipendije študentom, ki jih bo izbral konzorcij. Štipendija Erasmus Mundus krije šolnino programa in zagotavlja mesečno štipendijo v višini 1400€ za celotno trajanje programa (24 mesecev) za potne stroške, namestitev in dnevnice. Vsako leto je število mest za oprostitev plačila šolnine in štipendije omejeno.
Več informacij je na voljo tukaj.