KOMPETENCE

 

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko ima z devetnajstimi raziskovalnimi laboratoriji številne kompetence in ekspertize na celotnem spektru računalniških znanosti. Področja delovanja posameznih laboratorijev si poglejte tu.

 

NAČINI SODELOVANJA

 

 

Zainteresiranim podjetjem nudimo različne oblike sodelovanja. Najpogostejše so naslednje:

  • Sodelovanje z laboratoriji: podjetja, ki jih zanima ekspertiza na nekem konkretnem področju, lahko sklenejo sodelovanje z laboratoriji, ki ta področja pokrivajo. Pri tovrstni obliki sodelovanja gre najpogosteje za svetovanja ter projekte, katerih namen je razvoj in preskušanje novih tehnologij in konceptov.
  • Diplome in študentski izzivi: podjetja si pogosto želijo sodelovanja s študenti pri reševanju različnih manj zahtevnih nalog. V ta namen se lahko dogovorijo s posameznimi profesorji za mentorstvo in skupaj oblikujejo tematiko diplomskega dela. Podjetja lahko razpišejo tudi t.i. študentske izzive, na katerih se pri reševanju nekega konkretnega problema pomeri več študentov ali študentskih skupin.
  • Sodelovanje v Garaži FRIGaraža FRI je ustvarjalno-tehnološki prostor za vse vedoželjne in ambiciozne študente ter druge ljubitelje znanosti, ki želijo spoznati sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, izpiliti svoje znanje in mehke kompetence ter ustvarjati konkretne aplikativne rešitve za znanost, gospodarstvo, družbo in druge. V sklopu Garaže FRI so organizirani različni tehnološki dogodki, srečanja, posvetovanja in konference, študentska tekmovanja, mentorstva tehnoloških idej in mreženja, aktivnosti širjenja računalniškega znanja. Podjetja, ki se odločijo za sponzoriranje Garaže FRI, so povabljena v strateški svet FRI Garaže ter aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju njenega programa.
  • Akademija FRI: na FRI se zavedamo, kako pomembno je na področju računalništva vseživljenjsko učenje. Tehnologije se namreč hitro spreminjajo in pogosto se zgodi, da sčasoma zgubimo stik z novimi tehnologijami. V ta namen smo na FRI ustanovili Akademijo FRI, v okviru katere ponujamo različna izobraževanja, s katerimi želimo računalniškim kadrom pomagati, da ostanejo v stiku z najnovejšimi tehnologijami in pristopi.
  • Sofinanciranje doktorskih študentov: podjetjem, ki potrebujejo kadre s točno določenimi kompetencami s področja računalništva in informatike, ponujamo sodelovanje v obliki sofinanciranja doktorskega študija. Zainteresirano podjetje s FRI podpiše pogodbo o sofinanciranju študija, s čimer doktorskemu študentu zagotovimo financiranje med študijem. Kandidata izberemo skupaj, bodisi iz domačega ali mednarodnega prostora. FRI poskrbi za mentorja, ki skupaj s predstavniki podjetja sestavi program kompetenc doktorskega študenta.
  • Aplikativno raziskovalni laboratoriji: podjetja, ki želijo bolj poglobljeno sodelovanje s fakulteto, lahko v sodelovanju s FRI ustanovijo skupne aplikativno raziskovalne laboratorije.
  • Delovna praksa: podjetja lahko za 9 tednov vzamejo na delo naše študente v okviru obveznega praktičnega usposabljanja na visokošolskem strokovnem študiju Računalništvo in informatika. Kontakt: mag. Ksenija Rozman, Organizator praktičnega usposabljanja.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

 

Pravice intelektualne lastnine nad izdelki in storitvami, ki nastanejo v okviru sodelovanja FRI s podjetji, so stvar medsebojnih dogovorov. Na splošno velja, da so izdelki in storitve, ki so (so)financirane iz javnih sredstev, last Univerze v Ljubljani, tiste, ki so financirane izključno iz sredstev podjetij, pa last podjetij. V primeru javno-zasebnega financiranja se pravice iz naslova intelektualne lastnine opredelijo s pogodbo o sodelovanju.

 

SPIN-OFF PODJETJA IN LICENČNE POGODBE

 

 

FRI podpira podjetništvo in ustanavljanje spin-off podjetij na področjih, ki presežejo raziskovalne okvirje in kažejo ustrezno raven tržnega potenciala. Izdelke in storitve, ki nastanejo v laboratorijih fakultete in so zanimiva za podjetja, so na voljo tudi v okviru licenčnih pogodb.