Diplomsko delo
 

 

Diplomsko delo je sestavni del zadnjega semestra študijskega programa. Ovrednotena s 6 KT na prvostopenjskem univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in informatika in s 4 KT na prvostopenjskem študijskem programu Računalništvo in matematika. Diplomsko delo lahko študent pripravlja hkrati z drugimi študijskimi obevznostmi v tretjem letniku, oddaja in zagovor diplomskega dela pa je zadnje dejanje študija na prvi stopnji.

Postopek za izdelavo diplomskega dela in zaključek študija se začne z diplomskim seminarjem na začetku zadnjega semestra, kjer je študentom predstavljen postopek za dvig in izdelavo diplomskega dela in pa druga navodila, ki so na voljo tudi na spletni učilnici pri predmetih Diplomsko delo in Diplomski seminar

 

Prijava teme diplomskega dela je možna med 1. in 15. aprilom preko informacijskega sistema Studis.

 

Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev FRI (pdf; 331.07 KB)

Navodila za izdelavo diplomskega dela (pdf; 119.76 KB)

Vzorec diplomskega dela (predlogi v LaTeXu in Wordu)

Licenca "Creative commons" (vključite po želji) (zip; 72.94 KB)

Izjava o avtorstvu diplomskega dela (pdf; 184.22 KB)

Prošnja za podaljšanje roka za oddajo diplomskega dela (pdf; 375.16 KB)