Diplomsko delo
 

 

Diplomsko delo je sestavni del zadnjega semestra študijskega programa. Ovrednotena s 6 KT na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika in s 4 KT na interdisciplinarnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in matematika. Diplomsko delo lahko študent pripravlja hkrati z drugimi študijskimi obveznostmi v tretjem letniku, oddaja in zagovor diplomskega dela pa je zadnje dejanje študija na prvi stopnji.

Postopek za izdelavo diplomskega dela in zaključek študija se začne z diplomskim seminarjem na začetku zadnjega semestra, kjer je študentom predstavljen postopek za dvig in izdelavo diplomskega dela in pa druga navodila, ki so na voljo tudi na spletni učilnici pri predmetih Diplomsko delo in Diplomski seminar

 

Prijava teme diplomskega dela je možna med 1. in 15. aprilom preko informacijskega sistema Studis.

 

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA

 • KAKO PRIJAVIM TEMO DIPLOMSKEGA DELA?

Uradne prijave tem diplomskega dela potekajo vsako leto, med 1. in 15. aprilom, preko informacijskega sistema STUDIS. Študent mora biti pred prijavo z bodočim mentorjem že ustno usklajen glede sodelovanja, nato v sistemu ob prijavi navede mentorja in delovni naslov teme. Mentor v sistemu potrdi prijavo in takrat prične veljati veljavnost teme. Datum oddaje elektronske verzije je nato zaveden v sistemu STUDIS.

 

 • SOMENTORJA IMAM Z DRUGE FAKULTETE IN GA V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS NE MOREM IZBRATI. KAKŠEN JE POSTOPEK?

V kolikor študent sodeluje z osebo, ki habilitacijskega naziva nima na Fakulteti za računalništvo in informatiko, na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si,

pošlje prošnjo, ki vsebuje naslednje podatke somentorja:

Priimek, ime:

Ime z nazivom (v kolikor ima somentor habilitacijski naziv):

Zavod zaposlitve:

E-poštni naslov:

Najvišji naziv, ki ga je kandidat pridobil ob zaključku študija:

Somentor je lahko vsak, ki ima enakovredno oziroma višjo izobrazbo od študenta. Študent prijavo somentorja NUJNO uredi istočasno s prijavo teme. Mentor mora z izbiro somentorja soglašati (soglasje pošlje po elektronski pošti ali elektronsko podpiše prošnjo).  

 

 • KAKŠEN JE POSTOPEK ZA PISANJE DIPLOMSKEGA DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU?

Študent, ki želi diplomsko delo pisati v angleškem jeziku, mora na Komisijo za študijske zadeve NUJNO nasloviti individualno Prošnjo za pisanje v angleškem jeziku. Predloge za prošnjo ni, študent jo sam ustrezno sestavi sam (navede naslov ter tematiko diplomskega dela in razlog za pisanje v angleškem jeziku). Prošnjo s soglasjem/podpisom mentorja v najkrajšem možnem času po odobritvi teme pošlje na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si 

Študent omenjeno prošnjo nujno odda istočasno s prijavo teme. 

 

 • IMAM ŽE PRIJAVLJENO TEMO DIPLOMSKEGA DELA, Z ROKOM ODDAJE V FEBRUARJU, VENDAR MORAM V LETNEM SEMESTRU OPRAVITI ŠE EN PREDMET IN DIPLOME NE BOM MOGEL ODDATI. KAJ LAHKO NAREDIM?

Študent, ki mu preostanejo študijske obveznosti, ki jih ne bo opravil pred potekom teme diplomskega dela, lahko med 1. in 15. aprilom ponovno prijavi temo diplomskega dela.

Če želi nadaljevati na isti temi, se mora pred potekom o tem pogovoriti z mentorjem in se z njim dogovoriti o ponovnem dvigu teme.

 

 • ALI LAHKO TEMO DIPLOMSKEGA DELA PRIJAVIM IZVEN ČASA URADNIH PRIJAV?

Če študent zamudi datum uradne prijave, lahko odda individualno Prošnjo za izredni dvig teme diplomskega dela. Prošnja mora vsebovati predviden naslov diplomskega dela, opis tematike, previden zaključek in podpis oziroma soglasje mentorja (študent prošnjo napiše sam, zanjo ni predloge). Prošnja se pošlje na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si. V primeru, da mentor prošnje ne podpiše, soglasje k prošnji pošlje na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si 

Vendar pozor, prošnjo naj oddajo študenti, ki so že opravili vse študijske obveznosti razen izdelave diplomskega dela, so na diplomskem delu že delali in ga nameravajo zaključiti v najkrajšem možnem času!

 

 • TEMA DIPLOMSKEGA DELA MI JE ZAPADLA. ALI LAHKO PONOVNO PRIJAVIM ISTO TEMO?

Študent lahko ponovno prijavi isto temo, le naslov teme ne sme biti identičen prejšnjemu.

 

 • TRENUTNO SEM VPISAN V DODATNO LETO IN IMAM STATUS ŠTUDENTA DO KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA. ALI IZGUBIM STATUS, ČE ZAKLJUČIM ŠTUDIJ PRED KONCEM ŠTUDIJSKEGA LETA?

Študent, ki je redno vpisan v 3. letnik oziroma dodatno leto in študij zaključi pred koncem študijskega leta, status študenta in bonitete študentskega statusa zadrži do izteka študijskega leta, v katerem je zaključil študij.

 

 • ALI LAHKO DIPLOMSKO DELO ODDAM TUDI ČE NISEM OPRAVIL ŠE VSEH OSTALIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI?

Ne, študent lahko diplomsko delo v elektronski in vezani obliki odda šele, ko uspešno opravi vse preostale študijske obveznosti (študenti BVS-RI in BUN-RI programa morajo imeti poleg tega še 100 točk pri Diplomskem seminarju). 

 

 • V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS IMAM ZAVEDEN DATUM ODDAJE. ALI JE TO ROK ELEKTRONSKE ODDAJE ALI TUDI VEZANEGA IZVODA DIPLOMSKEGA DELA?

Rok zaveden v sistemu STUDIS pomeni rok oddaje PDF/A formata elektronske verzije. Vezan izvod oddate v najkrajšem možnem času po odobritvi mentorja v informacijskem sistemu STUDIS.

 

 • DIPLOMSKEGA DELA NE BOM USPEL ODDATI DO ROKA. KAJ NAJ NAREDIM?

Študent, ki z diplomskim delom še ni zaključil ima dve možnosti:

- sedem delovnih dni pred iztekom roka, preko informacijskega sistema STUDIS odda prošnjo za podaljšanje. V kolikor je prošnja odobrena, se rok oddaje PODALJŠA NAJVEČ ZA EN MESEC, 

- študent lahko ponovno prijavi temo diplomskega dela v času uradnih prijav med 1. in 15. aprilom.

 

 • TRENUTNO SE PRIPRAVLJAM NA ELEKTRONSKO ODDAJO DIPLOMSKEGA DELA, VENDAR NE VEM ALI SEM ŽE PLAČNIK DIPLOMSKEGA DELA? KDAJ JE DIPLOMSKO DELO POTREBNO PLAČATI?

Po sklepu Komisije za študijske zadeve z dne, 22. 4. 2020, komisija potrdi, da se lahko zaključi študij brez plačila zaključnega dela, v kolikor je študent v času statusa rednega študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in od izgube statusa nista minili več kot dve leti. Pogoja potrjene teme zaključnega dela pri presoji ne upoštevamo.

 

Študenti, ki so plačniki diplomskega dela, najprej oddajo elektronsko verzijo diplomskega dela oziroma vezan izvod, nato pa se jim v sistemu STUDIS izstavi račun za plačilo diplomskega dela. Plačilo izdelave in zagovora diplomskega dela je potrebno poravnati pred datumom zagovora. 

 

V primeru nejasnosti v zvezi s plačilom diplomskega dela, študent poizvedbo posreduje na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si 

 • MENTOR ME JE OBVESTIL, DA MI JE V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS OMOGOČIL MOŽNOST ODDAJE ELEKTRONSKE VERZIJE DIPLOMSKEGA DELA, VENDAR SAM TE MOŽNOSTI NE VIDIM. KAJ JE NAROBE?

Študent lahko diplomsko delo v PDF/A formatu preko informacijskega sistema STUDIS odda, ko uspešno opravi vse študijske obveznosti, vključno z doseženimi 100 točkami pri Diplomskem seminarju, mu mentor odobri oddajo dela v sistemu STUDIS in ima v omenjenem sistemu zaveden status (kot redno vpisan študent v letnik ali pavzer brez statusa rednega študenta). V primeru, da ima študent urejene vse naštete pogoje za oddajo, in še vedno ne more oddati dela, pošlje poizvedbo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

 • MENTOR MI JE ŽE POTRDIL ELEKTRONSKO VERZIJO DIPLOMSKEGA DELA V INFORMACIJSKEM SISTEMU STUDIS, VENDAR SEM SEDAJ ODKRIL NAPAKO. KAJ NAJ NAREDIM?

Napako popravite in delo (v PDF/A formatu) v ponovni pregled posredujete po elektronski pošti mentorju in na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

Če je napaka tudi v vezanem izvodu, morate popraviti napako tudi tam, saj morata bi elektronska verzija in vezan izvod identična.

 

 • ELEKTRONSKO PDF/A VERZIJO DIPLOMSKEGA DELA SEM ODDAL. KAJ PA SEDAJ?

Po oddaji elektronske verzije v informacijskem sistemu STUDIS počakate, da jo odobri tudi mentor. Po odobritvi boste na vaš študentski elektronski naslov prejeli sporočilo, da je mentor potrdil zaključno delo in vezan izvod lahko oddate v Študentskem referatu. To pomeni, da v najkrajšem možnem času en vezan izvod diplomskega dela (zraven izvoda nujno priložite posamično izpolnjeni prilogi Obrazec za oddajo zaključnega dela in Izjava o avtorstvu diplomskega dela) pošljete po pošti na naslov: FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, ŠTUDENTSKI REFERAT, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA oziroma oddate v nabiralnik pri vhodu v referat.  

 

 

 • ALI MORAM IZJAVO O AVTORSTVU in OBRAZEC ZA ODDAJO ZAKLJUČENGA DELA VKLJUČITI V ELEKTRONSKO ALI VEZANO OBLIKO DIPLOMSKEGA DELA?

Ne, izjavo o avtorstvu in obrazec za oddajo zaključnega dela le natisnete in ju že izpolnjena priložite pri oddaji vezanega izvoda. 

 

 • KAKO POTEKA ORGANIZACIJA ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA?

Po oddaji ustreznega vezanega izvod diplomskega dela in preostale dokumentacije mentor prejme obvestilo za določitev termina zagovora. Študent, ki ima kakršnekoli časovne ali druge omejitve glede zagovora, se pred oddajo o tem individualno pogovori z mentorjem.

 

 • KAKO MORA IZGLEDATI VEZAN IZVOD DIPLOMSKEGA DELA, KI GA ODDAM V ŠTUDENTSKEM REFERATU IN KOLIKO IZVODOV ODDAM?

Odda se samo EN VEZAN IZVOD DELA. Svetuje se temno barvo platnic (črna oziroma temno modra) in kontrastno svetlo barvo napisa (tisk besedila v srebrni ali zlati barvi).

Napis na trdi platnici diplomskega dela mora biti po izgledu in vsebini enak kot na naslovnici diplomskega dela, vendar brez navedbe mentorja. Tisk diplomskega dela mora biti obojestranski. Trdo vezana platnica mora biti v vsakem primeru potiskana, za hrbtišče izvoda pa je prav tako priporočljiv potisk.

Študent naj pred vezavo NUJNO preveri vse podatke vključno z nazivom študijskega programa, naslovom dela, svojim imenom in priimkom, letnico izdaje, v izogib kasnejšim popravkom, saj je potem obvezen popravek elektronske verzije in vezanega izvoda.  

 

 

 • KDAJ LAHKO PREJMEM POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA? ALI LAHKO DOBIM TUDI POTRDILO O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU?

Potrdilo o zaključku je predvidoma na voljo v roku nekaj delovnih dni (za študente, ki zaključijo študij na interdiciplinarnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in matematika, se postopek izdaje podaljša) in poslano po pošti. 

Za izdajo angleškega potrdila je po zaključku študija potrebno nasloviti individualno prošnjo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

Potrdilo o zaključku je začasno in velja do uradne podelitve diplomskih listin.

 

 • ŽELIM SE PRIJAVITI IN VPISATI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA FRI. DO KDAJ MORAM DIPLOMIRATI?

Informacije o postopku prijave na magistrske študijske programe in oddajo dokumentacije za prijavo so na voljo v Razpisu za vpis za magistrske študijske programe za prihajajoče študijsko leto. Vse kandidate vljudno vabimo tudi na Informativni dan.

 

 • ŽELIM SE PRIJAVITI IN VPISATI NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM NA DRUGO FAKULTETO. DO KDAJ MORAM DIPLOMIRATI?

Študenti, ki želijo diplomirati in se v naslednjem študijskem letu vpisati na drugo fakulteto, morajo za informacije o datumih prijave na študijski program in oddaje dokumentacije, preveriti tekoči Razpis za vpis oziroma kontaktirati Študentski referat fakultete, na katero se želijo vpisati.

 

 • PREGLEDAL SEM VSA VPRAŠANJA IN ODGOVORA, KI GA IŠČEM NI TUKAJ. KOGA LAHKO KONTAKTIRAM?

Študent pošlje poizvedbo na elektronski naslov: studinfo@fri.uni-lj.si

 

Pravilnik o diplomskem delu prvostopenjskih študijev FRI

Navodila za izdelavo diplomskega dela

Vzorec diplomskega dela (povezava do predlog na Spletni učilnici)

Licenca "Creative commons" (vključite po želji) (zip; 72.94 KB)

Izjava o avtorstvu diplomskega dela (pdf; 184.22 KB)

Obrazec za oddajo zaključnega dela