Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se izvaja
skupaj s Fakulteto za elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in telekomunikacij.
Program usposobi študente za učinkovito načrtovanje in izvedbo multimedijskih
rešitev, razvoj programske opreme, analizo in obdelavo multimedijskih vsebin
ter vizualno predstavitev informacij. Predstavlja nadgradnjo univerzitetnega programa
prve stopnje Multimedija. Številni izbirni predmeti študentu omogočajo, da
poglobi znanja s specifičnih področij multimedije in pridobi kompetence, ki ustrezajo
profilom snovalca multimedijskih storitev, oblikovalca uporabniške izkušnje, analitika
multimedijskih vsebin ali sistemskega inženirja multimedije.
2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magister inženir multimedije (MAG)
 • magistrica inženirka multimedije (MAG)
 • Predmetnik
1. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Matematika II
Šifra:
63506
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
30-
0
6
Programiranje
Šifra:
63507A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Matjaž Kukar
45-
0-
30-
0
6
Matematika II
Šifra:
63506A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
30-
0
6
Programiranje
Šifra:
63507
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
45-
0-
20-
10
6
Algoritmi
Šifra:
63508A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Veljko Pejović
45-
0-
30-
0
6
Računalniški sistemi
Šifra:
63509
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi
Šifra:
63508
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
10-
20
6
Računalniški sistemi
Šifra:
63509A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
2. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Magistrsko delo
Šifra:
63548
P - A - L - S:
0-
0-
0-
60
KT:
24
celoletni
doc. dr. Matej Kristan
0-
0-
0-
60
24
Strokovno izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Sistemska programska oprema
Šifra:
63264
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
20-
10
6
Umetno zaznavanje
Šifra:
63267
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matej Kristan
45-
0-
20-
10
6
Postopki razvoja programske opreme
Šifra:
63254
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Matjaž Branko Jurič
45-
0-
20-
10
6
Aktualno raziskovalno področje I
Šifra:
63545A
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec
45-
0-
20-
10
6
Tehnologija upravljanja podatkov
Šifra:
63226
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Matjaž Kukar
45-
0-
20-
10
6
Strojno učenje
Šifra:
63519
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
24-
6
6
Računalniška grafika in tehnologija iger
Šifra:
63269
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matija Marolt
45-
0-
20-
10
6
Računska zahtevnost in hevristično programiranje
Šifra:
63263
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Marko Robnik Šikonja
45-
0-
20-
10
6
Modeliranje računalniških omrežij
Šifra:
63257
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
20-
10
6
Inteligentni sistemi
Šifra:
63266
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
24-
6
6
Nekonvencionalne platforme in metode procesiranja
Šifra:
63512
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
10-
20
6
Aktualno raziskovalno področje I
Šifra:
63545C
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Veljko Pejović
45-
0-
20-
10
6
Digitalno procesiranje signalov
Šifra:
63516
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Dušan Kodek
45-
0-
20-
10
6
Izračunljivost in računska zahtevnost
Šifra:
63517
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Elektronsko poslovanje
Šifra:
63249
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
E-izobraževanje
Šifra:
63518
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Saša Divjak
45-
0-
20-
10
6
Aktualno raziskovalno področje I
Šifra:
63545B
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Lovro Šubelj
45-
0-
20-
10
6
Računalniška zvočna produkcija
Šifra:
63523
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Obdelava biomedicinskih signalov in slik
Šifra:
63514
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Franc Jager
45-
0-
30-
0
6
Uvod v bioinformatiko
Šifra:
63520
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Tomaž Curk
45-
0-
10-
20
6
Porazdeljeni sistemi
Šifra:
63261
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Uroš Lotrič
45-
0-
20-
10
6
Poslovna inteligenca
Šifra:
63251
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Vladislav Rajkovič
45-
0-
10-
20
6
Management proizvodnih in storitvenih procesov
Šifra:
63533
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Matjaž Branko Jurič
45-
0-
30-
0
6
Komunikacijski protokoli
Šifra:
63258
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
45-
0-
30-
0
6
Multimedijski sistemi
Šifra:
63270
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Luka Šajn
45-
0-
20-
10
6
Razvoj informacijskih sistemov
Šifra:
63252
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Marko Bajec
45-
0-
10-
20
6
Informacijska varnost in zasebnost
Šifra:
63521
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Digitalno načrtovanje
Šifra:
63260
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
20-
10
6
Kriptografija in računalniška varnost
Šifra:
63528
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Aleksandar Jurišić
45-
0-
20-
10
6
Spletno programiranje
Šifra:
63255
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Aleš Smrdel
45-
0-
10-
20
6
Aktualno raziskovalno področje II
Šifra:
63546E
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Fabio Ricciato
45-
0-
20-
10
6
Brezžična in mobilna omrežja
Šifra:
63259
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Nikolaj Zimic
45-
0-
20-
10
6
Računalniška forenzika
Šifra:
63530
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Andrej Brodnik
45-
0-
30-
0
6
Brezžična senzorska omrežja
Šifra:
63511
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Fabio Ricciato
45-
0-
20-
10
6
Obvladovanje informatike
Šifra:
63526
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Marjan Krisper
45-
0-
20-
10
6
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov
Šifra:
63262
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
10-
20
6
Aktualno raziskovalno področje II
Šifra:
63546C
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Matej Kristan
45-
0-
20-
10
6
Umetna inteligenca
Šifra:
63510
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
20-
10
6
Diskretna matematika
Šifra:
63532
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Gašper Fijavž
45-
0-
30-
0
6
Numerična matematika
Šifra:
63522
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Bojan Orel
45-
0-
30-
0
6
Tehnologija programske opreme
Šifra:
63256
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
20-
10
6
Sodobne metode razvoja programske opreme
Šifra:
63515
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
20-
10
6
Aktualno raziskovalno področje II
Šifra:
63546D
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Erik Štrumbelj
45-
0-
20-
10
6
Planiranje in upravljanje informatike
Šifra:
63253
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Rok Rupnik
45-
0-
30-
0
6
Razvoj inteligentnih sistemov
Šifra:
63268
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Danijel Skočaj
45-
0-
30-
0
6
Odkrivanje znanj iz podatkov
Šifra:
63525
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Blaž Zupan
45-
0-
30-
0
6
Aktualno raziskovalno področje II
Šifra:
63546F
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Jurij Mihelič
45-
0-
20-
10
6
Prevajalniki
Šifra:
63265
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
45-
0-
30-
0
6
Interaktivnost in oblikovanje informacij
Šifra:
63527
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Franc Solina
45-
0-
10-
20
6
Računska topologija
Šifra:
63542
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
20-
10
6
Organizacija in management
Šifra:
63250
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Hovelja
45-
0-
20-
10
6
Osnove oblikovanja
Šifra:
63271
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Narvika Bovcon
45-
0-
30-
0
6
Splošni izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Obštudijska strokovna dejavnost I
Šifra:
63534
P - A - L - S:
5-
0-
0-
0
KT:
3
zimski
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
5-
0-
0-
0
3
Obštudijska strokovna dejavnost II
Šifra:
63535
P - A - L - S:
5-
0-
0-
0
KT:
3
poletni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
5-
0-
0-
0
3
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
Šifra:
63536
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
bločni
doc. dr. Jure Leskovec
45-
0-
30-
0
6
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija se lahko vpiše, kdor:

 • (a) ima opravljen študij prve stopnje ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo),
 • (b) ima opravljen študij prve stopnje s področja ali visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni zajeto pod a) in je pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE,
 • (c) ima končano enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in b), v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno, doseženo na študiju I. stopnje (20 % točk),
 • rezultate izbirnega izpita (80 % točk).

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, programiranja, algoritmov, komunikacijskih sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti multimedijskih vsebin, izvajal pa se bo v prvi polovici septembra, po zaključenem roku za prijavo na študijski program. 

Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji študijskega programa

Podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo, konkretno:

 • podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva,
 • usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij,
 • usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov,
 • podati znanja s področja razvoja programske opreme,
 • podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija
 • podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin,
 • usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki.

Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. 

Splošne in predmetno specifične kompetence

Splošne kompetence:

 • zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na širokem področju multimedije,
 • sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze,
 • sistemska znanja, sposobnost raziskovanja ter načrtovanja,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja,
 • sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj,
 • sposobnost iskanja virov, kritične presoje informacij in posredovanja znanja,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki s tehniških kakor tudi z ne-tehniških področij.

Predmetno specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • obvladovanje temeljnih in strokovnih znanj s področja telekomunikacijskih in informacijskih sistemov,
 • sposobnost tehničnega načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov in storitev,
 • sposobnost načrtovanja in izvedbe multimedijskih sistemov z uporabniškega stališča in uporabniške izkušnje,
 • poznavanje sodobnih načinov razvoja programske opreme v multimedijskih sistemih,
 • poznavanje temeljnih zakonitosti oblikovanja informacij in vizualne komunikacije,
 • sposobnost razumevanja podatkov in odkrivanja znanj iz podatkov,
 • sposobnost analiziranja različnih vrst multimedijskih vsebin,
 • sposobnost pridobitve znanj in njihovega razumevanja s komplementarnih tehniških področij in gospodarstva. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se v procesu izobraževanja lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Multimedija. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne 29. 5. 2007.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti obveznosti 1. letnika v obsegu 54 ECTS.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS). 

 • Pogoji za dokončanje študija

Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 kreditnih točk, vključno z magistrskim delom.

Študijski program nima ločenih posameznih delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti. 

 • Pogoji za prehajanje med programi

V skladu s 6. členom Meril za prehode med študijskimi programi je možen prehod med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Pogoji za prestop na Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija iz drugih programov (magistrskih študijev) so: 

 • izpolnjeni pogoji za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija,
 • izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri, na kateri je študent trenutno vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih 1. letnika ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost ocenita Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE. 

Študentu je možno izdati tudi soglasje za vzporedni vpis v drug študijski program na podlagi osebne vloge in njegove uspešnosti pri študiju.

Več
 • Načini ocenjevanja

Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih (učnih enotah) na način, kot je predviden v učnih načrtih teh predmetov (učnih enot). Podrobnosti glede preverjanja znanja je opredeljeno v internih aktih Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko UL in Fakultete za računalništvo in informatiko UL. 

Pri ocenjevanju se – skladno s Statutom Univerze v Ljubljani – uporablja ocenjevalna lestvica z ocenami:

10 (odlično),

9 (prav dobro),

8 (prav dobro),

7 (dobro),

6 (zadostno),

5 do 1 (nezadostno).

Za vsak predmet (učno enoto) prejme kandidat po preverjanju znanja enovito oceno z zgornje lestvice. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja pri predmetu (učni enoti), če prejme oceno 6 ali višjo. Kandidatu se v celoti prizna predvideno število kreditnih točk (ECTS) za ta predmet (učno enoto), če uspešno opravi preverjanje znanja pri tem predmetu (učni enoti).

Več
 • Podatki o mednarodnem sodelovanju

Podatki o mednarodnem sodelovanju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so dostopni na spletni strani http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodne_izmenjave/;

podatki za Fakulteto za računalništvo in informatiko pa na http://izmenjave.fri.uni-lj.si/

 • Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Sorodni študijski programi so bili identificirani na podlagi podobnosti področij, ki jih pokrivajo. V vseh primerih gre za študije druge stopnje bolonjskih programov multimedije s tehnološkega vidika. Države, iz katerih primerljivi programi prihajajo, so Italija, Avstrija, Nemčija in Velika Britanija.

 1. Masterstudium Medieninformatik, Technischen Universität Wien, Avstrija.
 2. Comunicazione multimediale e tecnologie dell informazione, Università degli Studi di Udine, Italija.
 3. Masters in Computer Science and Media, Stuttgart Media University/Hochschule der Medien Stuttgart, Nemčija.
 4. MSc in Multimedia Signal Processing and Communications, University of Surrey, VB
Več