PRVA STOPNJA

 

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko izvajamo pet študijskih programov prve stopnje. Vsi programi prve stopnje so kreditno ovrednoteni s 180 ECTS. Razdeljeni so na tri letnike, oziroma na šest semestrov s po 30 ECTS študijskih obveznosti:

 

Vpisni pogoji za študijske programe prve stopnje so opravljena matura ali opravljena poklicna matura in pa, poleg izpitov na poklicni maturi, še opravljen izpit iz enega od naslednjih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika.

Zaposlitvene možnosti za diplomante vseh prvostopenjskih študijskih progamov so odlične. Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva.

Tukaj si lahko ogledate predstavitev študija.

 

Univerzitetni program Računalništvo in informatika

 

Število mest: 170 (redni)

Vpisni pogoj:

 • opravljena splošna matura,
 • opravljena poklicna matura in poleg izpitov na poklicni maturi, še opravljen izpit iz enega od naslednjih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika,
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

 • kandidati iz prve in tretje točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (35 % točk),
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (5 % točk);
 • in kandidati iz druge točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (35 % točk),
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (5 % točk).
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).
    

Visokošolski program Računalništvo in informatika

 

Število mest: 165 (redni), 16 (izredni)

Vpisni pogoji:

 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
 • opravljena poklicna ali splošna matura.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (35 % točk),
 • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (5 % točk).
   

Univerzitetni interdisciplinarni program Računalništvo in matematika (s Fakulteto za matematiko in fiziko)

 

Število mest: 40 (redni)

Vpisni pogoji :

 • opravljena splošna matura,
 • opravljena poklicna matura in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta,
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

 • kandidati iz prve in tretje točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk),
  • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20 % točk);
 • kandidati iz druge točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (30 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20 % točk),
  • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku (20 % točk).

 

Univerzitetni interdisciplinarni program Multimedija (s Fakulteto za Elektrotehniko)

 

Število mest: 45 (redni)

Vpisni pogoji :

 • opravljena splošna matura,
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

 • kandidati iz prve in tretje točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);
 • in kandidati iz druge točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
  •  uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

 

Univerzitetni interdisciplinarni program Upravna informatika (s Fakulteto za upravo)

 

Število mest: 25 (redni)

Vpisni pogoji:

 • opravljena splošna matura,
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 •  pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

 • kandidati iz prve in tretje točke izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);
 • kandidati iz druge točke izbrani glede na: 
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk), 
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (40 % točk).