JAVNA NAROČILA

 

Oseba odgovorna za javna naročila na UL FRI je Maja Kerkez. 

Kontaktni podatki:

Elektronski naslov: maja.kerkez@fri.uni-lj.si

Telefonska številka: 01 4798111

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 31.12.2018.

 

ARHIV JAVNIH NAROČIL