JAVNA NAROČILA

 

Oseba odgovorna za javna naročila na UL FRI je Maja Kerkez. 

Kontaktni podatki:

Elektronski naslov: maja.kerkez@fri.uni-lj.si

Telefonska številka: 01 4798111

 

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

Odgovori na pogosta vprašanja

 • V: V primeru, da bo fakulteta zaprta zaradi koronavirusa, ali najemnik plačuje najemnino za ta čas, ko bo zaprto?

  O: Urejeno v osnutku pogodbe (18. člen).

 • V: Ali v tem času plačuje tudi del obrat.stroškov, ki so vezani na omrežnine in podobno?

  O: Izvajalec za čas zaprtja ne plačuje dela obratovalnih stroškov, ki so vezani na omrežnine. Poraba električne energije, vode in plina se plačuje po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin. Plačilo stroškov odvoza odpadkov uredi izvajalec sam s komunalnim podjetjem. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plača izvajalec v celoti. Stroške čiščenja in ostale stroške plača izvajalec le kolikor dejansko nastanejo.

 • V: Kolikšna je letna vrednost nadomestila za stavbno zemljišče?

  O: Ocenjena vrednost deleža nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plača najemnik, je 2.084,00 EUR.

 • V: Kolikšni so mesečni stroški čiščenja jedilnice, za katero razumemo, da jo čisti čistilni servis najemodajalca?

  O: Naročnik je v fazi izvedbe novega javnega naročila in lahko zato poda le ocenjeno vrednost stroška čiščenje in tj. 290,00 eur z ddv mesečno.

 

ARHIV JAVNIH NAROČIL