OSNOVNI PODATKI

 

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za računalništvo in informatiko 
Večna pot 113
SI-1000 Ljubljana 
Slovenija

 

Telefon

Dekanat +386 1 479 8100
Hišna centrala +386 1 479 8000
+386 51 309 751

Študentski referat - dodiplomski študij

+386 1 479 8118, +386 1 479 8119

Študentski referat - podiplomski študij

+386 1 479 8123

Služba za komuniciranje

+386 1 479 8260, +386 1 479 8110
Mednarodna pisarna +386 1 479 8249
Kadrovska služba +386 1 479 8115
Knjižnica

+386 1 479 8002

 

Faks

 

Dekanat +386 1 241 9350

 

E-pošta

 

Dekanat: dekanat@fri.uni-lj.si 
Študentski referat: studinfo@fri.uni-lj.si
Služba za komuniciranje: sk@fri.uni-lj.si
Mednarodna pisarna: international.office@fri.uni-lj.si

Finančno računovodska službaracunovodstvo@fri.uni-lj.si
Kadrovska služba: kadrovska@fri.uni-lj.si
Računalniški centerit@fri.uni-lj.si

» Seznam osebja s kontakti 


 

Vodstvo

 

Dekanja: izr. prof. dr. Mojca Ciglarič 
Tajnik fakultete: Nives Macerl
Prodekan za pedagoško dejavnost: prof. dr. Gašper Fijavž
Prodekan za raziskovalno dejavnost: doc. dr. Tomaž Curk
Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost: izr. prof. dr. Damjan Vavpotič
Prodekan za gospodarske zadeve: prof. dr. Peter Peer

 

Naslov

 

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za računalništvo in informatiko 
Večna pot 113
SI-1000 Ljubljana 
Slovenija

 

Ostalo

 

Številka računa: 01100–6030708768  (odprt pri UJP)
ID za DDV: SI67909027
Matična številka: 1627023
Spletno mesto: https://fri.uni-lj.si