Druga stopnja

 

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko izvajamo šest magistrskih študijskih programov druge stopnje, ki ponujajo širok spekter znanj s področja računalništva in informatike ter sorodnih področij. Velik poudarek je na interdisciplinarnem povezovanju znanj, zato vsi programi omogočajo sodelovanje s partnerskimi fakultetami in univerzami.

Vsi programi so ovrednoteni s 120 ECTS. Razdeljeni so na dva letnika, oziroma na štiri semestre s po 30 ECTS.

V magistrske programe se lahko vpiše, kdor ima opravljen študij prve stopnje (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enakovreden študijski program. V magistrski program se lahko vpišejo tudi študenti, ki imajo končan stari univerzitetni študijski program, vendar so dolžni plačati šolnino v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

 

/* */