Druga stopnja

 

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko izvajamo osem magistrskih študijskih programov druge stopnje ali smeri druge stopnje, ki ponujajo širok spekter znanj s področja računalništva in informatike ter sorodnih področij. Velik poudarek je na interdisciplinarnem povezovanju znanj, zato vsi programi omogočajo sodelovanje s partnerskimi fakultetami in univerzami.


Vsi programi so ovrednoteni s 120 ECTS. Razdeljeni so na dva letnika, oziroma na štiri semestre s po 30 ECTS.

V magistrske programe se lahko vpiše, kdor ima opravljen študij prve stopnje (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enakovreden študijski program. V magistrski program se lahko vpišejo tudi študenti, ki imajo končan stari univerzitetni študijski program, vendar so dolžni plačati šolnino v skladu z veljavnim cenikom Univerze v Ljubljani.

 

Roki za prijavo na magistrske študijske programe:

  • rok za prijavo na magistrski študijski program Kognitivna znanost je 3. junij 2024,
  • rok za prijavo na magistrski študijski program Uporabna statistika je 16. avgust 2024
  • rok za prijavo na magistrski študijski program Digitalno jezikoslovje je 26. avgust 2024
  • rok za prijavo na magistrski študijski program Računalništvo in matematika je 30. avgust 2024,
  • rok za prijavo na magistrska študijska programa Računalništvo in informatika, Podatkovne vede ter Multimedija je 31. avgust 2024,
  • rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (ustrezno potrdilo o diplomiranju, potrdilo o opravljenih izpitih) je 15. september 2024. (Računalništvo in informatika ter Multimedija) oz. 13. september 2024 (Kognitivna znanost).

 

Prijavo za vpis na želen visokošolski zavod kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, razpis za vpis na magistrske študijske programe pa je na voljo na spletni strani univerze.

Kandidat lahko s posamezno prijavo kandidira le na enem študijskem programu, število vseh oddanih prijav pa ni omejeno. Pomemben je vrstni red oddanih prijav za izbrane študijske programe, saj bo kandidat uvrščen v program, za katerega je bila prijava oddana prva in bo za vpis izpolnjeval vse vpisne pogoje. 

 

Izbirni izpiti za Računalništvo in informatiko, Podatkovne vede in Multimedijo bodo 13. septembra 2024, za Kognitivno znanost pa 21. junija 2024.

 

Dodatne informacije in povezave