Vpis v dodatno leto (skladno s spremembami Zakona o visokem šolstvu in Statuta UL se termin absolventski staž ne uporablja več) velja 12 mesecev in je avtomatično ponujen vsem študentom, ki so se na fakulteto prvič vpisali od študijskega leta 2012/2013 dalje ter tekom študija niso koristili ponavljanja letnika oziroma spremembe študijskega programa (prepisa na drugo fakulteto oz. drug študijski program).

 

Študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v dodatno leto, se bo preko sistema STUDIS, izdal vpisni žeton za vpis. Vpisni postopek je enak kot pri rednih vpisih in je podrobno vpisan pod rubriko VPIS V VIŠJI LETNIK.

 

Vpis v dodatno leto bo potrjen in veljaven, če bo študent preko sistema Studis izvedel celoten vpisni postopek skladno z navodili za vpis.