Študij računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je študij z najdaljšo tradicijo na tem področju v Sloveniji. Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu. Zaradi izbirnosti v programu naši diplomanti niso strogo usmerjeni le v stroko, temveč so široko razgledani in visoko usposobljeni strokovnjaki.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in informatike (UN)
 • diplomirana inženirka računalništva in informatike (UN)
 • Predmetnik
1. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Fizika
Šifra:
63205
P - A - L - S:
45-
30-
0-
0
KT:
6
zimski
Irena Drevenšek Olenik
45-
30-
0-
0
6
Osnove digitalnih vezij
Šifra:
63204
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nikolaj Zimic
45-
0-
30-
0
6
Diskretne strukture
Šifra:
63203
P - A - L - S:
45-
15-
15-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Gašper Fijavž
45-
15-
15-
0
6
Programiranje 1
Šifra:
63277
P - A - L - S:
45-
-
30-
KT:
6
zimski
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
-
30-
6
Osnove matematične analize
Šifra:
63202
P - A - L - S:
45-
15-
15-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Polona Oblak
45-
15-
15-
0
6
Linearna algebra
Šifra:
63207
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Bojan Orel
45-
0-
30-
0
6
Programiranje 2
Šifra:
63278
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
45-
0-
30-
0
6
Osnove informacijskih sistemov
Šifra:
63215
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Dejan Lavbič
45-
0-
30-
0
6
Arhitektura računalniških sistemov
Šifra:
63212
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
Računalniške komunikacije
Šifra:
63209
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
45-
0-
30-
0
6
2. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Verjetnost in statistika
Šifra:
63213
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Aleksandar Jurišić
45-
0-
20-
10
6
Operacijski sistemi
Šifra:
63217
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi in podatkovne strukture 1
Šifra:
63279
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
30-
0
6
Teorija informacij in sistemov
Šifra:
63216
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Uroš Lotrič
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi in podatkovne strukture 2
Šifra:
63280
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Organizacija računalniških sistemov
Šifra:
63218
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
30-
0
6
3. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Osnove umetne inteligence
Šifra:
63214
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
30-
0
6
Ekonomika in podjetništvo
Šifra:
63248
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
Jaka Lindič
45-
0-
20-
10
6
Diplomski seminar
Šifra:
63281
P - A - L - S:
45-
0-
5-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Franc Solina
45-
0-
5-
10
6
Strokovno izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Računalniške tehnologije
Šifra:
63221
Nosilec:
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
Rok Žitko
45-
0-
30-
0
6
Principi programskih jezikov
Šifra:
63220
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
30-
0
6
Matematično modeliranje
Šifra:
63219
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Nežka Mramor Kosta
45-
0-
30-
0
6
Splošni izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Angleški jezik nivo B
Šifra:
63223
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
zimski
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Tehnične veščine
Šifra:
63284A
P - A - L - S:
15-
0-
45-
0
KT:
3
zimski
as. dr. Uroš Čibej
15-
0-
45-
0
3
Angleški jezik nivo A
Šifra:
63222
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
poletni
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Angleški jezik nivo C
Šifra:
63224
P - A - L - S:
30-
15-
0-
0
KT:
3
poletni
Marina Štros-Bračko
30-
15-
0-
0
3
Tehnične veščine
Šifra:
63284B
P - A - L - S:
15-
0-
45-
0
KT:
3
poletni
as. dr. Luka Čehovin Zajc
15-
0-
45-
0
3
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
Šifra:
63225A
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Bogdan Filipič
45-
0-
30-
0
6
Izbrana poglavja iz računalništva in informatike
Šifra:
63225
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
bločni
doc. dr. Jure Leskovec
45-
0-
30-
0
6
Računalništvo v praksi II
Šifra:
63242
P - A - L - S:
15-
0-
60-
0
KT:
3
bločni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
15-
0-
60-
0
3
Računalništvo v praksi I
Šifra:
63241
P - A - L - S:
15-
0-
60-
0
KT:
3
bločni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
15-
0-
60-
0
3
Modulski izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Algoritmi in sistemski programi
Sistemska programska oprema
Šifra:
63264
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
20-
10
6
Računska zahtevnost in hevristično programiranje
Šifra:
63263
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Marko Robnik Šikonja
45-
0-
20-
10
6
Prevajalniki
Šifra:
63265
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
45-
0-
30-
0
6
Informacijski sistemi
Elektronsko poslovanje
Šifra:
63249
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Poslovna inteligenca
Šifra:
63251
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Vladislav Rajkovič
45-
0-
10-
20
6
Organizacija in management
Šifra:
63250
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Hovelja
45-
0-
20-
10
6
Medijske tehnologije
Računalniška grafika in tehnologija iger
Šifra:
63269
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matija Marolt
45-
0-
20-
10
6
Multimedijski sistemi
Šifra:
63270
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Luka Šajn
45-
0-
20-
10
6
Osnove oblikovanja
Šifra:
63271
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Narvika Bovcon
45-
0-
30-
0
6
Obvladovanje informatike
Tehnologija upravljanja podatkov
Šifra:
63226
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Matjaž Kukar
45-
0-
20-
10
6
Razvoj informacijskih sistemov
Šifra:
63252
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Marko Bajec
45-
0-
10-
20
6
Planiranje in upravljanje informatike
Šifra:
63253
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Rok Rupnik
45-
0-
30-
0
6
Razvoj programske opreme
Postopki razvoja programske opreme
Šifra:
63254
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Matjaž Branko Jurič
45-
0-
20-
10
6
Spletno programiranje
Šifra:
63255
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Aleš Smrdel
45-
0-
10-
20
6
Tehnologija programske opreme
Šifra:
63256
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
20-
10
6
Računalniška omrežja
Modeliranje računalniških omrežij
Šifra:
63257
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
20-
10
6
Komunikacijski protokoli
Šifra:
63258
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
45-
0-
30-
0
6
Brezžična in mobilna omrežja
Šifra:
63259
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Nikolaj Zimic
45-
0-
20-
10
6
Računalniški sistemi
Porazdeljeni sistemi
Šifra:
63261
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Uroš Lotrič
45-
0-
20-
10
6
Digitalno načrtovanje
Šifra:
63260
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
20-
10
6
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov
Šifra:
63262
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
10-
20
6
Umetna inteligenca
Umetno zaznavanje
Šifra:
63267
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matej Kristan
45-
0-
20-
10
6
Inteligentni sistemi
Šifra:
63266
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
24-
6
6
Razvoj inteligentnih sistemov
Šifra:
63268
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Danijel Skočaj
45-
0-
30-
0
6
P-A-L-S
- ur predavanj/avditornih vaj/laboratorijskih vaj/seminarjev
KT
- kreditne točke
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: računalništvo, matematika ali fizika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk;

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi: 20 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu: 40 % točk. 
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Računalništvo in informatika je eno najbolj prodornih področij, ki že nekaj desetletij kroji praktično vse panoge gospodarstva, šolstvo, kulturo, upravo in druge dejavnosti. Silovit razvoj računalniške tehnologije terja izobraževanje ustreznih kadrov, ki so sposobni razvijati, upravljati in vzdrževati tako računalniško uporabniško in sistemsko opremo kot tudi informacijske sisteme, ki temeljijo na teh tehnologijah.

Univerzitetni študijski program privablja in motivira mlade kadre, posebno tiste, ki čutijo nagnjenje do računalništva in informatike. Program je primerljiv z mednarodno uveljavljenimi standardi in priporočili, pri tem pa upošteva hiter razvoj računalniških znanosti in pojavljanje novega znanja.

Študij da bodočim inženirjem dovolj strokovne podlage, da so tudi kasneje, po zaključku dodiplomskega študija, sposobni slediti tehnološkim spremembam in da bodo lahko v nadaljevanju svoje kariere uspešni tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju. Študijski program omogoča študentom usmerjanje lastnega študija glede na želje, motivacijo in nagnjenja ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije. Po začetnih skupnih osnovah omogoča študijski program nadaljevanje v izbirnih modulih študija v različnih strokovnih smereh.

 

Splošne kompetence pridobljene s programom:

 • razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • sposobnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov na področjih računalništva in informatike,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,.
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost,
 • usposobljenost za uporabo pridobljenih znanj pri samostojnem reševanju strokovnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki,
 • usposobljenost za pridobivanje novih in poglabljanje pridobljenih strokovnih znanj,
 • usposobljenost za skupinsko delo v stroki, tudi s strokovnjaki drugih tehniških profilov,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • osvojena temeljna teoretična znanja na področjih računalništva in informatike in naravoslovno-matematičnih vsebin, ki dajo odlično osnovo za nadaljevanje študija na drugi stopnji, tako v računalniški smeri kot tudi drugih tehniških smereh.

 

Predmetnospecifične kompetence pridobljene s programom:

 • temeljna usposobljenost na področju računalništva in informatike, ki obsega osnovna teoretska znanja in veščine, bistvene za področji računalništva in informatike (matematična obravnava problemov, teoretične osnove računalništva),
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, organizacijske vede, itd.),
 • praktično znanje in veščine pri razvoju programske in strojne opreme ter informacijskih tehnologij, ki so potrebne za uspešno delo na strokovnem področju računalništva in informatike (programiranje, računalniška arhitektura, omrežja),
 • sposobnost samostojno opravljati zahtevne razvojne inženirske in organizacijske naloge na svojih specializiranih področjih ter samostojno reševati posamezne dobro definirane naloge na področju računalništva in informatike.

 

Podatki o mednarodni primerljivosti programa

Pri primerjavi smo se oprli na tri študije, ki se izvajajo v naši bližini, in so nam dokaj sorodni:

Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja, pridobljenega s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Tovrstno znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer v višini največ 6 KT za en sklop (okvirno zaokrožena snov enega predmeta) zunaj fakultete pridobljenih znanj. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila. Prošnje za priznanje pridobljenih znanj bo obravnavala Komisija za študijske zadeve UL FRI.

 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS).
 • V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika in obveznosti v obsegu 53 KT (ECTS) iz 2. letnika.

 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
 • vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti, vključno z diplomskim seminarjem, v obsegu vsaj 180 ECTS.

 • Prehodi med študijskimi programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se po kriterijih za priznavanje lahko prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

 

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija. 

 

Pogoji za prestop na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz drugih programov (univerzitetnih in visokošolskih strokovnih) so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program,
 • vsaj enakovreden učni načrt pri predmetih Matematika in Fizika v programu, iz katerega se prehaja (priznani predmeti morajo imeti vsaj toliko kreditnih točk, kot prej omenjena predmeta),
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.

Prehajanje je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe. Pogoji za prehod na univerzitetni program Računalništvo in informatika iz višješolskih programov so:

 • priznane kreditne točke, ki jih je kandidat pridobil pri višješolskem študiju; zaradi raznolikosti in različne zahtevnosti višješolskih programov, nivo pridobljenega kandidatovega znanja oceni posebna vpisna komisija, ki jo vodi prodekan za pedagoško dejavnost in odobri predmete, ki se posameznemu študentu priznajo,
 • ustrezni organ fakultete na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.
Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja urejajo Študijska pravila UL FRI. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1–10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 1–5 pa negativne ocene.

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant univerzitetnega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.