Interdisciplinarni študijski program Digitalno jezikoslovje se izvaja skupaj z Masarykovo univerzo (Češka) in Univerzo v Zagrebu (Hrvaška). Program vključuje obvezne in izbirne predmete, ki se izvajajo na treh članicah Univerze v Ljubljani, in sicer Filozofski fakulteti, Fakulteti za računalništvo in informatiko in Fakulteti za družbene vede. Digitalno jezikoslovje je novo interdisciplinarno študijsko področje, ki združuje jezikoslovje, prevodoslovje, informacijske tehnologije in družboslovje. Digitalizacija nepovratno spreminja načine, na katere pišemo, (strojno in človeško) obdelujemo, razširjamo in ponovno uporabljamo besedila, pa tudi druge vrste vsebin. Diplomantom tradicionalnih študijskih programov s področij jezikoslovja, prevodoslovja, infomacijskih tehnologij in komunikologije primanjkuje veščin in kompetenc, ki so potrebne za uspešno izvajanje jezikovnih in komunikacijskih storitev v digitalnem svetu.

 

2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • magistrica digitalnega jezikoslovja
 • magister digitalnega jezikoslovja
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Podrobne informacije o študiju so na voljo na spletnem mestu študijskega programa:

Digitalno jezikoslovje

Osrednji informativni dan programa Digitalno jezikoslovje bo v ponedeljek, 3. 6. 2024 na Filozofski fakulteti UL.

 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Temeljni cilji programa so:

 • jezikovna kompetenca v vsaj dveh jezikih,
 • razumevanje zakonitosti delovanja pisnega in govorjenega jezika na vseh ravneh jezikoslovne analize,
 • razumevanje načel večjezične komunikacije, vključno z veščinami medkulturnega posredovanja, prevajanja, tolmačenja, lokalizacije in ustvarjanja večjezičnih vsebin,
 • veščine izdelovanja digitalnih jezikovnih virov, kot so korpusi, leksikoni, akustične podatkovne baze ipd., ter kompetence v metodološkem načrtovanju in tehnični implementaciji izdelave jezikovnih virov,
 • veščine analize in obdelave naravnih jezikov, vključno z osnovnimi sposobnostmi analize in obdelave jezikovnih podatkov z uporabo obstoječih orodij ter zmožnostjo načrtovanja in razvoja lastnih,
 • osnovno razumevanje socioloških, psiholoških in zakonodajnih vidikov digitalnih medijev,
 • zmožnost samostojnega raziskovanja in pridobivanja novih veščin,
 • zmožnost delovanja v interdisciplinarnih in večjezičnih ekipah.