Zelo selektivna smer magistrskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika za študente z dobrim predznanjem na področju matematike, računalništva in/ali uporabne statistike. Smer ima zahteven predmetnik, ki študente opremi s teoretičnimi znanji in praktičnimi spretnostmi, ki jih potrebujejo, da lahko postanejo vodilni strokovnjaki, raziskovalci ali pedagogi na področju podatkovnih ved. Za več informacij obiščite datascience.fri.uni-lj.si/masters.

2 leti
4 semestri
120
kreditnih točk
  • Pridobljeni naziv
  • Magistrica inženirka računalništva in podatkovnih ved
  • Magister inženir računalništva in podatkovnih ved
  • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Informativi dan smeri Podatkovne vede programa Računalništvo in informatika bo:

  • v četrtek, 22. 5. 2024 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL (Večna pot 113, Ljubljana), predavalnica 1.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečne ocene dosežene na študiju I. stopnje in rezultate izbirnega izpita.

 

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike (40% ocene), programiranja (40%), algoritmov (10%) in računalniških sistemov (10%). Izbirni izpit bo v petek, 13. septembra 2024, ob 16:00, v živo na UL FRI, Večna pot 113, Ljubljana. Obseg zahtevanega predznanja in priporočeno literaturo najdete na spletni strani DataScience@UL-FRI.


Za več informacij o vpisnem postopku, terminu izbirnega izpita in drugih podrobnostih obiščite podstran magistrskega programa Računalništvo in informatika.

  • PREDMETNIK

Več o vsebini predmetnika lahko preberete na spletni strani DataScience@UL-FRI. Predmetnik je objavljen tudi v predstavitvenih zbornikih UL-FRI, podrobnejše opise predmetov pa najdete v učnih načrtih predmetov na dnu te strani.