Predmetnik doktorskega študijskega programa za doktorske študente, ki so se vpisali v prvi letnik pred študijskim letom 2015/2016

 

1. letnik

Prvi letnik sestavljajo Pregledni predmet, Raziskovalno delo, dva poglobljena predmeta, ki ju študent izbere iz ponujenega seznama, dva splošno izbirna predmeta, ki jih na doktorskem študiju ponuja FRI, ali pa med katerimi koli predmeti v predmetnikih 3. bolonjske stopnje programov na Univerzi v Ljubljani oz. programov 3. bolonjske stopnje na drugih slovenskih ali tujih institucijah, ki so (skupaj) ovrednoteni z vsaj 10 KT, Veščine v znanstvenem delu I, Veščine v znanstvenem delu II, Seminar I in Seminar II.

2. letnik

V drugem letniku študent sodeluje pri predmetih Seminar III in Seminar IV, tekom celotnega leta pa se predvsem ukvarja z raziskovalnim delom, ki ga usmerja mentor in pri katerem študent tesno sodeluje z izbranim laboratorijem. Za vpis v tretji letnik doktorskega študija mora imeti študent tudi odobreno temo doktorske disertacije, katere opis in zagovor praviloma opravi tekom drugega letnika.

3. letnik

Tretji letnik je namenjen raziskovalnemu delu ter pripravi in pisanju doktorske disertacije, ki jo študent predstavi tudi v okviru predmeta Seminar V.

Dodatno leto

Študent lahko po zaključku tretjega letnika vpiše dodatno leto. Status študenta preneha, če ne dokonča študija v enem letu (dvanajstih mesecih) po zaključku zadnjega semestra.

Študent, ki želi vpisati dodatno leto, predhodno kontaktira študentski referat.