Zaposlitve

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Laboratoriju za podatkovne tehnologije, za določen čas, s krajšim delovnim časom

 
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (20 % oz. 8 ur/teden), lahko dopolnilna zaposlitev
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 15. 09. do 31. 08. 2023
 • Poskusno delo: /
 • Predviden nastop dela: 15. 09. 2021


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. zahtevana izobrazba:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) arhitekture 2. bolonjske stopnje
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) arhitekture 2. bolonjske stopnje
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) arhitekture 2. bolonjske stopnje


Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.


Opis delovnega mesta:

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • tehnična podpora pri organizacija repozitorijev programske kode,
 • podpora pri pripravi tehnične dokumentacije za nove razpise,
 • vodenje evidence o tehničnem napredku – razvoj programa,
 • priprava materialov za diseminacijo,
 • organizacija projektnih sestankov ter pomoč pri izvedbi javnih dogodkov projekta (videkonferenc ter dogodkov v živo),
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 07.09. 2021 | Rok za prijavo: 09. 09. 20201

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ_LPT«.

Če kandidat v času prijave nima ustrezne izvolitve v naziv, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si
 

 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom, za področje matematike ali sorodne smeri

 

1. Zaposlitev za: Določen čas od predvidoma 1. 10. 2021 do 30. 9. 2023, s polnim delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo.

Možna je zaposlitev tudi za krajši delovni čas.
 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) matematike ali sorodne smeri,
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,
  • magisterij znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri,
  • doktorat znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri ali
  • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) matematike ali sorodne smeri.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Opis delovnega mesta

a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,

c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

f) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 

4. Datum objave: 19. 8. 2021 | Rok za prijavo: 24. 8. 2021


5. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v Finančno-računovodski službi,

 
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas, od predvidoma 1. 9. 2021 dalje oz. po dogovoru; poskusno delo: 3 mesece.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.

 

Splošni opis dela in nalog:

 • samostojno opravljavljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja,
 • koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

 

Celotno besedilo objave delovnega mesta s podrobnejšim opisom funkcionalnih znanj in ostalih zahtev ter podrobnejšim opisom delovnih nalog se nahaja v dokumentu na povezavi.

 

Rok za prijavo: 22. 8. 2021

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, (H017004), M/Ž

 

1.  Zaposlitev za:

a) določen čas, predvidoma od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2023, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba:

- izobrazba s področja računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja),

b) zahtevana znanja:

Delovne izkušnje z nevronskimi mrežami ali tenzorskimi mrežami,

c) zaželena znanja:

Python, PyTorch, Tensorflow, osnove kvantne mehanike in/ali strojnega učenja.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

Raziskovalec na ARRS projektu Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem.

Raziskovalec bo delal razvoj metod strojnega učenja na področju fizike in jezikovnih tehnologij na enem izmed treh področij:

1) uporaba nevronskih mrež za simulacijo kvantnih sistemov,

2) uporaba tenzroskih mrež pri strojnem učenju,

3) razvoj algoritmov za trenutne kvantne računalnike.

 

4. Rok za prijavo: do 14. 9. 2021

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji priložijo motivacijsko pismo, življenjepis, izpisek ocen.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: «Raziskovalec ARRS«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

6. Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

 

Aktualni razpisI ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE

 
Delovno mesto: Raziskovalec (m/ž)
Projekt: QUIERO – Kvantitativno slikanje na osnovi magnetne resonance
Informacije: https://www.fri.uni-lj.si/sl/projekti/1600https://quiero-project.eu/
Kontakt: aleksander.sadikov@fri.uni-lj.si