RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (6 delovnih mest)

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike, za nedoločen čas, s polnim (100%) delovnim časom

 

1. Zaposlitev za: Nedoločen čas od predvidoma 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom (100%), s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo

 

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništva in informatike,
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) računalništva in informatike,
 • magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike,
 • doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum objave: 10. 6. 2022

Rok za prijavo: 15. 9. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,

e) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN MATEMATIKE (1 delovno mesto)

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike ali sorodne smeri, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

1. Zaposlitev za: nedoločen čas od 1. 10. 2022, s polnim delovnim časom, s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

a) zahtevana izobrazba:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,

- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) matematike ali sorodne smeri,

- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) matematike ali sorodne smeri,

- magisterij znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri,

- doktorat znanosti (prejšnji) matematike ali sorodne smeri ali

- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) matematike ali sorodne smeri.

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, izkušnje s poučevanjem.

 

3. Opis delovnega mesta:

a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

f) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum objave: 20. 6. 2022

Rok za prijavo: 24. 6. 2022

 

5. Prijava:

Kandidati naj v prijavo priložijo:

a) življenjepis,

b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),

c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).

d) reference s področja, ki ga pokriva predmet, in listo predmetov, ki jih kandidat že poučuje (tako na FRI kot izven FRI).

e) kratek opis prihodnjega razvoja predmeta.

f) V primeru, ko vlogo oddaja trenutni nosilec/izvajalec predmeta, lahko vlogi priloži kratek smiseln povzetek študentskih anket.  

Hkrati mora kandidat v vlogi opredeliti, kateri predmet, ki ga poučuje, bo sprostil v primeru, če bi dodelitev novega predmeta zanj pomenila preobremenitev. 

 

Vlogo, ena pdf priponka za posamezen predmet, oddate v kadrovsko službo FRI po elektronski pošti na kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom zadeve: Interni razpis_ime predmeta  priimek in ime. 

Rok za oddajo prijav je petek, 24. 5. 2022 do 12:00. 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZISKOVALNA MESTA

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije:

Raziskovalno področje: digitalna transformacija (internet stvari, digitalni dvojčki, računalništvo v oblaku, tehnologije veriženja blokov) in pametno javno upravljanje

Tip dela: mladi raziskovalec - v kratkem bo objavljen razpis, svoj interes javite do 27. 5. 2022

Več o področju dela: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/1894

 

Kontakt: Vlado Stankovski (vlado.stankovski@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme:

ARRS projekt:

Raziskovalno področje: pristopi za analizo ritmičnih podatkov in njihova aplikacija na biološke, okoljske ter prometne podatke.

Tip dela: zaposlitev na projektu

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela

 

Asistent stažist:

Raziskovalno področje: pristopi za vzpostavitev in analizo kontekstno-specifičnih modelov na področju sistemske medicine in sistemske biologije

Tip dela: asistent/doktorski študent (angl. teaching assistant)

Čas trajanje zaposlitve: predvidoma od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2025

Dodatne zahteve: pripravljenost k izvedbi pedagoškega procesa v kombinaciji z raziskovalnim delom; dodiplomski študij s področja Računalništva in informatike oz. sorodnih področij

 

Kontakt: Miha Moškon (miha.moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme:

Raziskovalno področje: Podatkovno usmerjeno ogrodje za razvoj rešitev strojnega vida

Tip dela: raziskovalno mesto

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma tri leta, primerno za doktorskega študenta

 

Kontakt: Danijel Skočaj (danijel.skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za adaptivne sisteme in paralelno procesiranje:

Raziskovalno področje: visoko zmogljivo računalništvo, paralelno programiranje, arhitektura CPU, strojno-programska so-zasnova

Tip dela: raziskovalec, asistent, doktorski študent

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Large scientific projects, such as the high-energy physics experiments at the Large Hadron Collider or Cherenkov Telescope Array and other astrophysical observatories, rely on unprecedented measurements, allowing for discoveries in physics. Most simulation and data-analysis tools traditionally exploit trivial parallelism. However, the evolution of computing architectures with fast GPU and FPGA accelerators and advances in CPU architecture dictates a different approach to algorithm design of the core software, focusing on specific elements at a fine-level granularity. Več v priponki.

 

Kontakt: Branko Šter (branko.ster@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov:

Raziskovalno področje: razvoj aplikacij za oblačne arhitekture (cloud-native architecture)

Tip dela: doktorski študent - raziskovalec,

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Če vas zanima pridobiti poglobljena znanja s področja cloud-native arhitektur, mikrostoritev in serverless, pri tem pa aktivno raziskovalno delati na evropskih raziskovalnih projektih H2020, vas vabimo k sodelovanju. Študent bo vključen v EU H2020 projekt XFlex, laboratorij krije šolnino za doktorski študij. K sodelovanju pa vabimo tudi študente višjih letnikov. Več o področjih, na katerih delamo, v priponki.

 

Kontakt: Matjaž Jurič (matjaz.juric@fri.uni-lj.si)

 

Visual Computing Center na KAUST (sodelovanje z UL FRI)

Raziskovalno področje: Računalniška grafika in/ali vizualizacija s pomočjo strojnega učenja

Tip dela: raziskovalec - doktorski študent

Dodatne informacije: UL FRI v sodelovanju z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) iz Saudske Arabije izvaja dvojni doktorski študijski program na področju Računalniške grafike in/ali vizualizacije. Na voljo sta 2 vpisni mesti. Več informacij na povezavi.

 

Contact: Ciril Bohak (ciril.bohak@fri.uni-lj.si)