Fakulteta za računalništvo in informatiko UL

 

Visokošolski učitelj za področje računalništva in informatike (M/Ž)

Čas trajanja zaposlitve: nedoločen čas od 1.10.2018 dalje, s polnim delovnim časom in s štiri mesečno poskusno dobo.

Rok za prijavo: 20. 2. 2018

Kontakt (administrativna vprašanja): Milica Vidić

Kontakt (strokovna vprašanja): doc. dr. Veljko Pejović, prodekan za mednarodno dejavnost

Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.

 

Samostojni strokovni delavec v Kadrovski službi (M/Ž)

Čas trajanja zaposlitve: določen čas od 2. 1. 2018 do 1. 1. 2019 s polnim delovnim časom in tri mesečno poskusno dobo, za čas nadomeščanja odsotnosti delavke na porodniškem dopustu.

Možnost nastopa dela že s 7. 12. 2017 s krajšim delovnim časom (20 ur/teden) zaradi nadomeščanja bolniške odsotnosti.

Rok za prijavo: 28. 11. 2017

Kontakt: Mateja Ravnik

Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.

 

Samostojni strokovni delavec v Računalniškem centru (M/Ž)

Čas trajanja zaposlitve: nedoločen čas od predvidoma konec decembra 2017, s polnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo.

Rok za prijavo: 27. 11. 2017

Kontakt: Mateja Ravnik

Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.

 

Občasno študentsko delo v Računalniškem centru FRI

V Računalniškem centru FRI iščemo študente in študentke z vsaj osnovnim poznavanjem OS Windows in strojne računalniške opreme za občasno pomoč.

Delo bo obsegalo:

  • nameščanje programske opreme,
  • preverjanje pravilnosti delovanja OS Windows in strojne računalniške opreme ter
  • občasno pomoč uporabnikom.

Delovni čas je fleksibilen, glede na trenutne potrebe in vašo razpoložljivost.

Zainteresirani pišite na naslov matej.grom@fri.uni-lj.si.

 

Asistent za področje računalništva in informatike (M/Ž)

dve (2) prosti delovni mesti

Čas trajanja zaposlitve: 

a) nedoločen čas od predvidoma novembra 2017 dalje, s krajšim delovnim časom (50%), s tri mesečno poskusno dobo in
b) določen čas od predvidoma januarja 2018 do 30. 9. 2018, s polnim delovnim časom, s tri mesečno poskusno dobo.

Rok za prijavo:

a) do 23. 10. 2017 in
b) do 20. 11. 2017
Kontakt: Milica Vidić

Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.

 

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

 

 

Raziskovalno področje: podatkovne tehnologije na domeni zdravstenih podatkov

Tip dela: raziskovalno delo na aktivnostih projekta

  • Razvoj od jezika neodvisnih metod ekstrakcije podatkov iz nestrukturiranih tekstov s področja zdravstva.
  • Zaznavanje odstopanj v okviru oddaljenega spremljanja pacientov z multiplimi kroničnimi boleznimi.
  • Metode za avtomatsko mapiranje med podatkovnimi shemami s področja zdravstva.
  • Kontrola dostopa do zdravstvenih podatkov na osnovi atributov.

Čas trajanja zaposlitve: zaposlitev na programu EkoSMART, ki traja do marca 2019

Kontakt: Marko Bajec

 

Gorenje d.d.

 

Podjetje Gorenje d.d. bi na področju razvoja elektronike želelo sodelovati z doktorskimi študenti računalništva.

 

Predlagane tematike za sodelovanje:

  • Upravljanje gospodinjskih aparatov z govorom
  • Sinteza govora na gospodinjskih aparatih
  • Strojno učenje: Pametni in prilagodljivi uporabniški vmesniki

 

Za podrobnejšo vsebinsko predstavitev zapisanih tem in pogoje sodelovanja/štipendiranja je kontaktna oseba: Maja Bradeško (maja.bradesko@gorenje.com)