Aktualni razpisI ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE

 

Delovno mesto: Raziskovalec (m/ž)
Projekt: QUIERO – Kvantitativno slikanje na osnovi magnetne resonance
Informacije: https://www.fri.uni-lj.si/sl/projekti/1600https://quiero-project.eu/
Kontakt: aleksander.sadikov@fri.uni-lj.si
 
Delovno mesto: Mladi raziskovalec (m/ž)
Področje: Uporaba računalniškega vida v biometriji. Poudarek bo najverjetneje na detekciji ponaredkov, npr. globokih prevar (ang. deep fake).
Informacije: Projekt bo potekal v okviru EUTOPIE in je v fazi prijave; https://eutopia.smapply.io/res/p/CTDOCS/
Kontakta: https://sites.google.com/site/nsonvu/home, peter.peer@fri.uni-lj.si
 
Delovno mesto: Raziskovalec (m/ž)
Področje: Varnost interneta stvari in t. i. lahkih rešitev strojnega učenja za detekcijo anomalij

Informacije in kontakt: Laboratorij za e-medije išče kandidata z opravljenim magisterijem (ali v fazi zaključevanja magisterija), ki bi ga zanimal dokotorski študij s področja varnosti interneta stvari in t. i. lahkih rešitev strojnega učenja za detekcijo anomalij. Študij bo potekal v sodelovanju z VUB (Vrije Universiteit) iz Bruslja, kjer bo kandidat  (s tamkajšnjim somentorjem) predvidoma raziskovalno deloval od pol leta do eno leto, preostali čas pa na UL FRI. Interesenti ste vabljeni, da do začetka aprila, najkasneje do 15. 4. 2021, pišete na naslov denis.trcek@fri.uni-lj.si.

Delovno mesto: Mladi raziskovalec (m/ž)
Informacije in kontakt: Na UL FRI iščemo kandidatko/kandidata za mesto mladega raziskovalca, ki bi se vpisal na doktorski študij v študijskem letu 2021/22. Tematika raziskovalnega dela bo usmerjena v procesiranje naravnega jezika, kot je na primer ekstrakcija informacij iz besedil, odgovarjanje na vprašanja, avtomatsko povzemanje ali prevajanje, gradnja baz znanja … Pri tem bomo uporabljali in posodabljali trenutno najboljše pristope, ki temeljijo na globokih nevronskih modelih oz. bomo oblikovali načrt glede na želje kandidatke/kandidata. Če vas zanima raziskovalno delo, akademska kariera ali kasneje aplikacija znanj v industriji in bi želeli postati naš sodelavec v Laboratoriju za podatkovne tehnologije, se prosim javite Slavku Žitniku (slavko.zitnik@fri.uni-lj.si). 


 

Zaposlitve

Povabilo k sodelovanju v Laboratoriju za podatkovne tehnologije

V Laboratoriju za podatkovne tehnologije Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razvijamo sistem za avtomatsko prevajanje predavanj v tuje jezike (ON/Tolmač). Sistem bo na voljo vsem članicam univerze in bo tujim študentom omogočal spremljanje slovenskih predavanj v živo, slovenskim študentom bodo na voljo natančni zapiski predavanj, gluhim in slabovidnim pa bo sistem olajšal učenje.

 

V našo ekipo vabimo sodelavce za razvoj:

 • čelnega (»frontend«) dela sistema
 • zalednega (»backend«) dela sistema
 • mobilnega dela sistema
 • novih modelov razpoznave govora in prevajalnika

 

Pričakujemo:

 • osnovno poznavanje tehnologij oz. željo po učenju
  • spletne tehnologije (HTML, CSS, JS, TypeScript), ogrodje ReactJS
  • Java EE (ogrodje Spring Boot), Postgres, ActiveMQ, gRPC
  • React Native, Firebase
  • FB Fairseq ali NMT Marian, KALDI, NVIDIA Jasper, NVIDIA Nemo, Wave2letter
 • komunikativnost, ekipni duh, pozitiven in odprt odnos
 • ambicioznost pri delu in pripravljenost prevzeti odgovornost
 • samoiniciativnost, uporabo dobrih praks

 

Več podrobnosti in kontakt v priloženem dokumentu.

 

Zaposlitev v Finančno-računovodski službi

Na UL FRI zaposlimo "Samostojnega strokovnega delavca VII/2 (II)" v Finančno-računovodski službi. Delo je dinamično in zajema naslednje naloge:

 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi, 
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov,
 • priprava finančnih in poslovnih poročil fakultete, 
 • obračun DDV-ja,
 • knjiženje računovodskih listin,
 • naloge na področju modula prodaje (fakturiranje, kontrola saldakontov),
 • vodenje plačilnega prometa in evidenčno knjiženje,
 • spremljanje in nadziranje terjatev,
 • poročanje za statistične namene, 
 • sodelovanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ostalimi institucijami, 
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in računovodskih standardov, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.


Pričakujemo:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.


Druge zahteve:

 • delovne izkušnje: 3 leta.
 • znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excell-a in SAP-a (slednji ni obvezen, predstavlja pa prednost),
 • poznavanje predpisov področja,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost in prilagodljivost za delo v hitro se spreminjajočem okolju,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.
   

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, 
 • strokovno izpopolnjevanje in karierni razvoj (doma in v tujini),
 • dobre delovne pogoje,
 • možnost napredovanja,
 • možnost parkiranja avtomobila v garaži ali kolesa v kolesarnici,
 • uporaba službenih koles,
 • delo od doma,
 • različne aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu (nordijska hoja, pilates, tek, teambuilding...).


Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 17. 5. 2021 na e-pošto kadrovska@fri.uni-lj.si.

 

 

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM v Laboratoriju za umetne vizualne spoznavne sisteme, za določen čas, s polnim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H019001,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: IX,
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na ARRS projektu od predvidoma 26. 05. do 31. 12. 2021
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 26. 05. 2021


Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) ustrezne smeri


Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • veljaven habilitacijski naziv (asistent raziskovalec ali asistent)
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.


Opis delovnega mesta:

 • Raziskovalno delo na naprednih metodah računalniškega vida s poudarkom na vizualnem sledenju, segmentaciji in detekciji.
 • Pisanje prijav raziskovalnih projektov in poročil o izvajanju projektov.
 • Pisanje znanstvenih in strokovnih člankov.
 • Izdelava predstavitev raziskovalnih rezultatov.
 • Delo s strojno senzorsko opremo na terenu ter pomoč pri njenem servisiranju in podpori.
 • Pomoč pri mentoriranju študentov na tematikah računalniškega vida in strojnega učenja.
 • Razvoj metod računalniškega vida za industrijske aplikacije.
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 18. 5. 2021

Rok za prijavo: 21. 5. 2021

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ARRS-ASISTDR«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba:

Mateja Ravnik

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si