RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

Administrator baze podatkov v Računalniškem centru


V Računalniškem centru zaposlimo "Administrator baze podatkov", za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,

 • šifra delovnega mesta: J017200,

 • plačna podskupina: J1,

 • tarifni razred: VII/2,

 • šifra naziva: 0,

 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,

 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,

 • poskusno delo: 3 mesece,

 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Tvoje naloge bodo:

 • organizira in usklajuje delo na področju načrtovanja in vzdrževanja aplikacij, ki se nanašajo na poslovno informatiko ali podporo izobraževalnemu procesu,
 • sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij za svoje področje,
 • zbira zahteve uporabnikov,
 • spremlja in dokumentira delovne procese,
 • spremlja delovanje obstoječih aplikacij,
 • vodi in usklajuje delo izvajalcev,
 • skrbi za programsko in strojno opremo, potrebno za izvedbo pedagoškega procesa,
 • načrtuje, sestavlja, nadzira in vzdržuje sisteme za shranjevanje podatkov,
 • samostojno razvija in dokumentira rešitve na svojem področju,
 • usklajuje izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi, tako na FRI kot zunaj,
 • sodeluje pri uvajanju novih modulov ali različic programske opreme,
 • sodeluje pri nadgrajevanju sistemov, obvešča uporabnike o morebitnih izpadih,
 • skrbi za nemoteno delovanje računalniških sistemov,
 • nudi pomoč uporabnikom na drugi ravni podpore,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega. 

 

Pričakujemo:

 • Doseženo stopnjo izobrazbe:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri.
 • delovne izkušnje: 3 leta,
 • poznavanje varnostnih vidikov v povezavi s podatkovnimi bazami,
 • poznavanje strojne računalniške opreme (strežniki, diskovna polja),
 • poznavanje omrežnih protokolov in storitev ter spletnih storitev,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • komunikativnost, natančnost, profesionalnost, pripravljenost na timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasumus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 4. 2. 2023.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni- lj.si z obveznim pripisom: »RC_Ime Priimek«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba:

Mateja Malešič
E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

Samostojni strokovni delavec VII/2 (I) v Službi za raziskovalno dejavnost


V Službi za raziskovalno dejavnost (SRD) zaposlimo "Samostojnega strokovnega delavca VII/2 (I)", za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,

 • šifra delovnega mesta: J017102,

 • plačna podskupina: J1,

 • tarifni razred: VII/2,

 • šifra naziva: 0,

 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,

 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,

 • poskusno delo: 3 mesece,

 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Tvoje naloge bodo:

 • skrbništvo nad projekti ARRS (raziskovalni projekti, raziskovalni programi, infrastrukturnimi programi, bilateralnimi projekti, mladi raziskovalci, paketi opreme, zlati dostop ter druga sredstva ARRS),
 • skrbništvo nad tržnimi projekti,
 • skrbništvo nad projekti EU, projekti strukturnih skladov in drugimi raziskovalno-razvojnimi projekti,
 • samostojno vodenje in opravljanje nalog v obdobju pred, med in po zaključku financiranja raziskovalno-razvojnih projektov (finančno vodenje, nadzor, spremljanje projektov, pomoč raziskovalcem pri prijavljanju projektov, spremljanje razpisov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti),
 • samostojna priprava finančnih poročil za financerje projektov,
 • priprava internih poročil vodstvu in statističnih podatkov o raziskovalno-razvojni dejavnosti na fakulteti,
 • samostojno izvajanje promocijskih in predstavitvenih aktivnostih na fakulteti na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti,
 • obvladovanje informacijskega sistema SAP,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Pričakujemo:

 • Doseženo stopnjo izobrazbe:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • delovne izkušnje: prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami,

 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • poznavanje predpisov področja,
 • razvite komunikacijske veščine,
 • organizacijske sposobnosti,

 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasumus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 30. 1. 2023.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni- lj.si z obveznim pripisom: »SRD_Ime Priimek«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba:

Mateja Malešič
E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II) v Finančno-računovodski službi

Na UL FRI zaposlimo samostojnega strokovnega delavca VII/2 (II) v Finančno-računovodski službi (FRS), za nedeločen čas, s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,

 • šifra delovnega mesta: J017103,

 • plačna podskupina: J1,

 • tarifni razred: VII/2,

 • šifra naziva: 0,

 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,

 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,

 • poskusno delo: 3 mesecev,

 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Tvoje naloge bodo:

 • vodenje glavne knjige v skladu z računovodskimi in davčnimi predpisi,
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov,
 • priprava finančnih in poslovnih poročil fakultete, 
 • obračun DDV-ja,
 • knjiženje računovodskih listin,
 • naloge na področju modula prodaje (fakturiranje, kontrola saldakontov),
 • vodenje plačilnega prometa in evidenčno knjiženje,
 • spremljanje in nadziranje terjatev,
 • poročanje za statistične namene,
 • sodelovanje z revizorji, davčnimi inšpektorji in ostalimi institucijami ,
 • spremljanje in preučevanje zakonodaje, predpisov in računovodskih standardov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

 

Pričakujemo:

 • Doseženo stopnjo izobrazbe:
  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri.
 • delovne izkušnje: prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami,

 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, napredno znanje Excel-a, zaželeno poznavanje PIS SAP),
 • znanje dveh tujih jezikov (obvezna angleščina),
 • poznavanje predpisov področja,
 • organizacijske sposobnosti,

 • razvite komunikacijske veščine,

 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost.

 

Ponujamo vam:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter sadje,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite do vključno 30. 1. 2023.

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni- lj.si z obveznim pripisom: »FRS-Ime Priimek«.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba:

Mateja Malešič
E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

RAZISKOVALNA MESTA

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme:

ARRS projekt:

Raziskovalno področje: pristopi za analizo ritmičnih podatkov in njihova aplikacija na biološke, okoljske ter prometne podatke.

Tip dela: zaposlitev na projektu

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 1. 7. 2022 do 1. 7. 2025

Dodatne zahteve: veselje do interdisciplinarnega dela

 

Asistent stažist:

Raziskovalno področje: pristopi za vzpostavitev in analizo kontekstno-specifičnih modelov na področju sistemske medicine in sistemske biologije

Tip dela: asistent/doktorski študent (angl. teaching assistant)

Čas trajanje zaposlitve: predvidoma od 1. 10. 2022 do 1. 10. 2025

Dodatne zahteve: pripravljenost k izvedbi pedagoškega procesa v kombinaciji z raziskovalnim delom; dodiplomski študij s področja Računalništva in informatike oz. sorodnih področij

Kontakt: Miha Moškon (miha.moskon@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme:

Raziskovalno področje: Podatkovno usmerjeno ogrodje za razvoj rešitev strojnega vida

Tip dela: raziskovalno mesto

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma tri leta, primerno za doktorskega študenta

Kontakt: Danijel Skočaj (danijel.skocaj@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za adaptivne sisteme in paralelno procesiranje:

Raziskovalno področje: visoko zmogljivo računalništvo, paralelno programiranje, arhitektura CPU, strojno-programska so-zasnova

Tip dela: raziskovalec, asistent, doktorski študent

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Large scientific projects, such as the high-energy physics experiments at the Large Hadron Collider or Cherenkov Telescope Array and other astrophysical observatories, rely on unprecedented measurements, allowing for discoveries in physics. Most simulation and data-analysis tools traditionally exploit trivial parallelism. However, the evolution of computing architectures with fast GPU and FPGA accelerators and advances in CPU architecture dictates a different approach to algorithm design of the core software, focusing on specific elements at a fine-level granularity. Več v priponki.

Kontakt: Branko Šter (branko.ster@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov:

Raziskovalno področje: razvoj aplikacij za oblačne arhitekture (cloud-native architecture)

Tip dela: doktorski študent - raziskovalec,

Čas trajanja zaposlitve: predvidoma od 2022 do 2025

Dodatne informacije: Če vas zanima pridobiti poglobljena znanja s področja cloud-native arhitektur, mikrostoritev in serverless, pri tem pa aktivno raziskovalno delati na evropskih raziskovalnih projektih H2020, vas vabimo k sodelovanju. Študent bo vključen v EU H2020 projekt XFlex, laboratorij krije šolnino za doktorski študij. K sodelovanju pa vabimo tudi študente višjih letnikov. Več o področjih, na katerih delamo, v priponki.

Kontakt: Matjaž Jurič (matjaz.juric@fri.uni-lj.si)

 

Visual Computing Center na KAUST (sodelovanje z UL FRI)

Raziskovalno področje: Računalniška grafika in/ali vizualizacija s pomočjo strojnega učenja

Tip dela: raziskovalec - doktorski študent

Dodatne informacije: UL FRI v sodelovanju z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) iz Saudske Arabije izvaja dvojni doktorski študijski program na področju Računalniške grafike in/ali vizualizacije. Na voljo sta 2 vpisni mesti. Več informacij na povezavi.

Kontakt: Ciril Bohak (ciril.bohak@fri.uni-lj.si)