RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA: Vodja enostavnejšega področja v računalniškem centru

 

Razpisano delovno mesto: VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/1, v Računalniškem centru, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017980,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/1,
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • poskusno delo: 3 mesece,
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, ali
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri

 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • delovne izkušnje: 2 leti,
 • ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti

 

Opis dela in nalog:

 • načrtuje, sestavlja, nadzira in vzdržuje različne sisteme in storitve, na katerih tečejo navidezni računalniki in podobne storitve (npr. containerji);
 • sodeluje pri snovanju in izdelavi specifikacij za svoje področje;
 • zbira zahteve uporabnikov;
 • spremlja in dokumentira delovne procese;
 • spremlja delovanje obstoječih sistemov in storitev;
 • vodi in usklajuje delo izvajalcev;
 • samostojno razvija in dokumentira rešitve na svojem področju;
 • usklajuje izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi, tako na FRI kot zunaj;
 • sodeluje pri uvajanju novih modulov ali različic programske opreme;
 • sodeluje pri nadgrajevanju sistemov, obvešča uporabnike o morebitnih izpadih;
 • skrbi za nemoteno delovanje računalniških sistemov;
 • kupuje, načrtuje, sestavlja, nadzira in vzdržuje sisteme za shranjevanje podatkov;
 • spremlja razvoj področja in se permanentno izobražuje;
 • svetuje in nudi pomoč uporabnikom;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje.

 Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto v garaži,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • hodeči sestanki,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

 

Datum objave: 15. 5. 2024

Rok za prijavo: 25. 5. 2024

 

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RC-Ime Priimek«.

 

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

 

Kontaktna oseba na članici:

Služba za kadrovske zadeve

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si

 

RAZISKOVALNA IN ASISTENTSKA MESTA

 

Na Fakulteti za računaništvo in informatiko se v okviru pridobljenih razpisov za raziskovalne projekte odpirajo nova delovna mesta, prav tako se bo v novem študijskem letu zaposlovalo na asistentskih mestih.

Pri večini je pogoj zaključen študij na ustreznem strokovnem področju (predvsem računalništvo in informatika, pa tudi druga tehniška in naravoslovna izobrazba). Te zaposlitve so še posebej primerne za vse, ki se odločate za doktorski študij – saj šolnino (delno ali v celoti) krije fakulteta oz. raziskovalni laboratorij, delno pa se prilagodi tudi opravljanje obveznosti.

Zainteresirani za sodelovanje čim prej stopite v stik s spodaj navedenimi kontaktnimi osebami.

 

Laboratorij za računalniške komunikacije

Tip dela: 50 % raziskovalec, 50 % asistent

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta.

Opis: Veliki jezikovni modeli (LLM), kot je GPT-4, so bili usposobljeni na velikih količinah javno dostopnih podatkov in dokazano vsebujejo ogromno tako imenovanega znanja o svetu. Čeprav to omogoča, da lahko modeli LLM obravnavajo različne zapletene poizvedbe, so modeli kljub temu splošni in neprimerni za številne posebne primere uporabe, ki temeljijo na specializiranih podatkih, zbranih v posebnem kontekstu (npr. zaznavanje kritičnih dogodkov v odčitkih fizioloških senzorjev iz nosljivih naprav, ki jih ima oseba pri sebi). V tem delu bomo na podlagi združenega učenja razvili nove pristope za porazdeljeno, z viri učinkovito natančno prilagajanje LLM, tako da jih bo mogoče usposobiti za različne primere uporabe v vseprisotnem računalništvu. Delo bo praktično izvedeno na testnem polju naprav z operacijskim sistemom Android in računalnikov na eni plošči.

Raziskovalno področje: Umetna inteligenca, ki se zaveda konteksta, s porazdeljenimi velikimi jezikovnimi modeli, prilagojenimi za mobilne naprave

Dodatne zahteve: Od kandidata se pričakuje, da bo sodeloval pri poučevanju laboratorijskih vaj pri predmetih, povezanih s programiranjem za Android in/ali računalniškimi omrežji.

Kontakt: izr. prof. dr. Veljko Pejović (Veljko.Pejovic@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniški vid

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta.

Raziskovalno področje: računalniški vid; sodelovanje pri projektih, ki se vežejo na slikovno biometrijo.

Dodatne zahteve: poznavanje računalniškega vida, globokega učenja, Pythona.

Kontakt: prof. dr. Peter Peer (Peter.Peer@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za kognitivno modeliranje

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: strojno učenje in razložljiva umetna inteligenca, veliki jezikovni modeli.

Dodatne zahteve: znanje strojnega učenja in statistike, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: vsaj 3 leta.

Raziskovalno področje: obdelava naravnega jezika.

Dodatne zahteve: znanje procesiranja naravnega jezika ali strojnega učenja, dobre programerske veščine.

Kontakt: prof. dr. Marko Robnik Šikonja (Marko.RobnikSikonja@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za podatkovne tehnologije

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta ali več.

Raziskovalno področje: jezikovne in govorne tehnologije; delo na aplikativnih in raziskovalnih projektih, povezanih z uporabo jezikovnih in govornih tehnologij.

Želena znanja: okvirno poznavanje raziskovalnega področja (jezikovne in govorne tehnologije), znanje iz programiranja (Python), osnovno poznavanje sistema Linux.

Kontakt: prof. dr. Marko Bajec (marko.bajec@fri.uni-lj.si)

 

Laboratorij za računalniške strukture in sisteme

Tip dela: raziskovalec, doktorski študent.

Čas trajanja zaposlitve: 4 leta ali več.

Raziskovalno področje: jezikovne in govorne tehnologije; delo na aplikativnih in raziskovalnih projektih, povezanih z uporabo jezikovnih in govornih tehnologij (razpoznava in sinteza govora, obdelava besedila, veliki jezikovni modeli, učenje in adaptacija modelov, upravljanje z visokozmogljivo infrastrukturo, inferenca in mikrostoritve)

Želena znanja: okvirno poznavanje raziskovalnega področja (jezikovne in govorne tehnologije), znanje iz programiranja (Python), poznavanje sistema Linux, kontejnerji, mikrostoritve in devops.

Kontakt: izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec (ilb@fri.uni-lj.si)

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana