razpisANA DELOVNA MESTA

 

PROJEKT QUIERO: DVE DELOVNI MESTI ZA RAZISKOVALCA (m/ž)

Na voljo sta dve enoletni delovni mesti, povezani z analizo kliničnih podatkov in učenjem modelov za podporo pri kliničnih odločitvah z uporabo standardnih in globokih metod strojnega učenja. Delovni mesti sta na voljo na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko (UL FRI) v okviru Laboratorija za umetno inteligenco (LUI). Slednji je eden od 19 raziskovalnih laboratorijev na UL FRI. V njem potekajo tako bazične kot aplikativne raziskave umetne inteligence (UI), poseben interdisciplinarni poudarek pa je na uporabi UI v medicini. Člani LUI so mednarodno zelo aktivni in so ta hip vpeti v dva večja evropska projekta, znotraj QUIERA pa vodijo delovni paket s kliničnima študijama. Člani laboratorija so trenutno mentorji petim doktorskim študentom.

Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Rok za prijavo: 10. november 2021 do 17:00
Kraj zaposlitve: Ljubljana
Vrsta in trajanje zaposlitve: začasna zaposlitev za polni delovni čas (40 ur na teden)
Financer: H2020 / EMPIR

 

O projektu QUIERO

Rezultati slikanja z magnetno resonanco (MR) so kvalitativne narave, kar do neke mere omejuje njihovo objektivnost in primerljivost. Da bi to premagali, je cilj projekta oceniti primernost dveh nastajajočih kvantitativnih tehnik, ki temeljita na MR, “electric properties tomography” (EPT) in “magnetic fingerprinting” (MRF), za uporabo v klinični praksi. V času trajanja projekta bosta EPT in MRF podvržena natančni meroslovni karakterizaciji, da bi klinični skupnosti zagotovili oceno njihove zanesljivosti.

V okviru projekta se izvajata dve klinični študiji, ena osredotočena na MRI možganov in druga na MRI srca (kjer je posebna pozornost namenjena tehnikam kompenzacije gibanja, da bi povečali kakovost zajema ob prisotnosti dihanja in srčnega utripa). Zbrani klinični podatki bodo osnova za raziskovanje možnosti odkrivanja patoloških anomalij in za učenje modelov za klinične sisteme za podporo odločanju.

Več o projektu >

 

O raziskovalni poziciji

Tema: Strojno učenje za uporabo v kliničnih sistemih za podporo odločanju na podlagi EPT in MRF podatkov

Raziskovalec se bo osredotočil na analizo in silico ter in vivo podatkov iz dveh kliničnih študij, ki jih izvajajo drugi partnerji v projektu. Glavni cilj je načrtovanje in implementacija prototipnih sistemov za podporo kliničnemu odločanju, predvsem za opozarjanje zdravnikov na morebitno prisotnost anomalije in njeno lokacijo v možganih/srcu. Na podatkih nameravamo uporabiti tako standardne kot globoke pristope učenja, vključno s tehnikami za ustvarjanje novih umetnih podatkov. Rezultate bomo objavili v znanstvenih revijah in konferencah.

Pričakovani rezultati: Sistem(i) za podporo kliničnemu odločanju za odkrivanje prisotnosti anomalij v možganih/srcu na podlagi podatkov EPT/MRF.

 

Priložnosti

 • Zanimive multidisciplinarne raziskave znotraj mreže vrhunskih akademskih in industrijskih partnerjev.
 • Najsodobnejša računalniška infrastruktura za podporo raziskavam.
 • Možnost nadaljnje zaposlitve (kot mladi raziskovalec ali na drugih EU/nacionalnih projektih) in vpis v doktorski program na Univerzi v Ljubljani.
 • Tesno boste sodelovali s kolegi iz raziskovalnega okolja in pridobivali raziskovalne izkušnje.
 • Dobili boste redno pogodbo o zaposlitvi.
 • Možnost potovanj v tujino na konference in projektna srečanja, povezana s projektom.

 

Pogoji

 • Imate diplomo vsaj prve stopnje s področja računalništva in informatike, matematike, fizike, elektrotehnike ali podobne tehnične smeri. Zaposlitev je možna tudi z doktoratom iz navedenih področij.
 • Zaželene so izkušnje iz umetne inteligence, strojnega učenja, statistike, analize podatkov.
 • Glede na mednarodno naravo projekta, je pričakovano dobro znanje angleškega jezika.

 

Postopek prijave in izbire

Ob prijavi pošljite naslednje (pdf) dokumente v eni sami priponki (zip) na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si:

 • motivacijsko pismo (največ dve strani);
 • CV (Europass format zaželen);
 • Če je možno, kopije diplomskih listin (in ocen).

 

Postopek izbire bo potekal v dveh korakih:

 1. Predizbor v ožji krog na podlagi poslane dokumentacije.
 2. Kandidate izbrane v ožji krog bomo povabili na razgovor (lahko online).

 

Kontakt (vsebinski)

E-Mail: aleksander.sadikov@fri.uni-lj.si (predstojnik Laboratorija za umetno inteligenco na UL FRI)