Fakulteta za računalništvo in informatiko se od leta 2014 nahaja v novi stavbi na lokaciji Brdo na obrobju Ljubljane, ki je nastala kot rezultat večletnega projekta gradnje novih objektov FKKT in FRI. Gre za največjo investicijo v zgodovini Univerze v Ljubljani ter za dotlej največji projekt v Sloveniji, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije.

V odprti in svetli zasnovi zgradbe je veliko prostora namenjenega neformalnemu druženju in izmenjavi idej, obenem pa v sodobno usmerjeni fakulteti gostujejo tudi zunanji predavatelji, konference, delavnice, razstave in poletne šole, ki bogatijo izobraževalno-raziskovalni proces z novimi idejami ter izkušnjami iz prakse.

 

Izbirate lahko med naslednjimi prostori:

 • 3 večje predavalnice (100–300 sedežev),
 • 7 malih predavalnicami (30-50 sedežev),
 • 12 računalniških predavalnicah (18 delovnih mest z računalnikom),
 • 3 sejne sobe.


Najem prostora fakultet je na voljo izven pedagoškega procesa, ob koncu tedna in v času akademskih počitnic. 

Za več informacij o posameznih prostorih je na voljo v opisu prostorov in v ceniku. Obrazec za 

 

Dodatne informacije:

Maja Kerkez

Pisarna: R3.03

T: (0)1 479 81 11
maja.kerkez@fri.uni-lj.si

 

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

 

21. 9. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.31) v izmeri 16,10 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

 

19. 8. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v X Objektu - RESTAVRACIJA FRI-FKKT v izmeri:

 • opremljena jedilnica s kavarno s površino 344 m2,
 • opremljena kuhinja s površino 144 m2,
 • pomožni prostori s površino 104 m2.

v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 1. 2021 oz. od 7. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: Oddaja poslovnih prostorov v najem (19. 8. 2020).

 

Zainteresirane prosimo, da svoj interes izkažete na elektronski naslov: maja.kerkez@fri.uni-lj.si, in sicer do 8. 9. 2020.

 

 

24. 7. 2020

POPRAVEK: Oddaja poslovnih prostorov v najem (čistopis), objavljeno 31. 7. 2020 (Rok: 13. 8. 2020, do 8.00 ure)

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja Razpisno dokumentacijo Oddaja poslovnih prostorov v najem. Rok oddaje ponudb je 13. 8. 2020, do 8.00 ure.

 

Odgovori na pogosta vprašanja

 • V: V primeru, da bo fakulteta zaprta zaradi koronavirusa, ali najemnik plačuje najemnino za ta čas, ko bo zaprto?

  O: Urejeno v osnutku pogodbe (18. člen).

 • V: Ali v tem času plačuje tudi del obrat.stroškov, ki so vezani na omrežnine in podobno?

  O: Izvajalec za čas zaprtja ne plačuje dela obratovalnih stroškov, ki so vezani na omrežnine. Poraba električne energije, vode in plina se plačuje po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin. Plačilo stroškov odvoza odpadkov uredi izvajalec sam s komunalnim podjetjem. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plača izvajalec v celoti. Stroške čiščenja in ostale stroške plača izvajalec le kolikor dejansko nastanejo.

 • V: Kolikšna je letna vrednost nadomestila za stavbno zemljišče?

  O: Ocenjena vrednost deleža nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plača najemnik, je 2.084,00 EUR.

 • V: Kolikšni so mesečni stroški čiščenja jedilnice, za katero razumemo, da jo čisti čistilni servis najemodajalca?

  O: Naročnik je v fazi izvedbe novega javnega naročila in lahko zato poda le ocenjeno vrednost stroška čiščenje in tj. 290,00 eur z ddv mesečno.

 

Pretekle objave so dostopne v arhivu objav.