Študij izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. Usmerjen je v teoretične osnove računalništva in z njimi povezana sodobna področja diskretne in računalniške matematike. Tekom študija študenti pridobijo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in se naučijo obvladovati ter kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju, trdna matematična podlaga pa jim pomaga pri razumevanju in vključevanju na nova interdisciplinarna področja. Danes so takšna aktualna področja na primer biotehnologija, biomedicinska informatika, teoretična kemija… Kaj bo aktualno čez tri leta, ko bodo letošnji maturanti pred diplomo, pa je danes nemogoče napovedati.
3 leta
6 semestrov
180
kreditnih točk
 • Pridobljeni naziv
 • diplomirani inženir računalništva in matematike (UN)
 • diplomirana inženirka računalništva in matematike (UN)
 • Predmetnik
1. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Analiza 1
Šifra:
27201
P - A - L - S:
45-
45-
0-
0
KT:
7
zimski
Bojan Magajna
45-
45-
0-
0
7
Diskretne strukture 1
Šifra:
27202
P - A - L - S:
45-
45-
0-
0
KT:
6
zimski
doc. dr. Arjana Žitnik
45-
45-
0-
0
6
Osnove digitalnih vezij
Šifra:
63204
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Nikolaj Zimic
45-
0-
30-
0
6
Programiranje 1
Šifra:
63277
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
30-
0
6
Analiza 2
Šifra:
27204
P - A - L - S:
45-
45-
0-
0
KT:
7
poletni
Bojan Magajna
45-
45-
0-
0
7
Diskretne strukture 2
Šifra:
27205
P - A - L - S:
45-
45-
0-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Arjana Žitnik
45-
45-
0-
0
6
Programiranje 2
Šifra:
63278
P - A - L - S:
46-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
46-
0-
30-
0
6
Arhitektura računalniških sistemov
Šifra:
63212
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Branko Šter
45-
0-
30-
0
6
Linearna algebra
Šifra:
27203
P - A - L - S:
60-
60-
0-
0
KT:
10
celoletni
Karin Cvetko-Vah
60-
60-
0-
0
10
2. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Kombinatorika
Šifra:
27208
P - A - L - S:
45-
45-
0-
0
KT:
7
zimski
prof. dr. Sandi Klavžar
45-
45-
0-
0
7
Analiza 3
Šifra:
27207
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
zimski
doc. dr. Marko Kandić
30-
30-
0-
0
5
Operacijski sistemi
Šifra:
63217
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi in podatkovne strukture 1
Šifra:
63279
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
30-
0
6
Optimizacijske metode
Šifra:
27210
P - A - L - S:
45-
0-
45-
0
KT:
7
poletni
doc. dr. Arjana Žitnik
45-
0-
45-
0
7
Principi programskih jezikov
Šifra:
63220
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
30-
0
6
Algoritmi in podatkovne strukture 2
Šifra:
63280
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
prof. dr. Borut Robič
45-
0-
30-
0
6
Izbrana poglavja iz matematike
Šifra:
27209
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
poletni
Jure Kališnik
30-
30-
0-
0
5
Računalniške komunikacije
Šifra:
63209
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Zoran Bosnić
45-
0-
30-
0
6
3. letnik
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Numerične metode
Šifra:
27215
P - A - L - S:
45-
0-
45-
0
KT:
7
zimski
David Gajser
45-
0-
45-
0
7
Osnove umetne inteligence
Šifra:
63214
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Ivan Bratko
45-
0-
30-
0
6
Diplomski seminar
Šifra:
63282
Nosilec:
P - A - L - S:
0-
0-
0-
0
KT:
4
poletni
0-
0-
0-
0
4
Verjetnostni račun in statistika
Šifra:
27216
P - A - L - S:
60-
60-
0-
0
KT:
10
celoletni
as. dr. Martin Raič
60-
60-
0-
0
10
Strokovno izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Splošna topologija
Šifra:
27217
Nosilec:
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
zimski
30-
30-
0-
0
5
Teorija iger
Šifra:
27223
P - A - L - S:
45-
0-
45-
0
KT:
6
zimski
as. dr. Martin Raič
45-
0-
45-
0
6
Numerične metode 2
Šifra:
27225
Nosilec:
P - A - L - S:
30-
0-
30-
0
KT:
5
poletni
30-
0-
30-
0
5
Uvod v geometrijsko topologijo
Šifra:
27219
Nosilec:
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
poletni
30-
30-
0-
0
5
Finančna matematika 1
Šifra:
27222
Nosilec:
P - A - L - S:
30-
0-
30-
0
KT:
5
poletni
Nika Novak
30-
0-
30-
0
5
Afina in projektivna geometrija
Šifra:
27220
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
poletni
Jure Kališnik
30-
30-
0-
0
5
Teorija kodiranja in kriptografija
Šifra:
27221
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
poletni
doc. dr. Arjana Žitnik
30-
30-
0-
0
5
Matematično modeliranje
Šifra:
27224
P - A - L - S:
30-
0-
30-
0
KT:
5
poletni
Uroš Kuzman
30-
0-
30-
0
5
Algebraične krivulje
Šifra:
27218
P - A - L - S:
30-
30-
0-
0
KT:
5
poletni
Anita Buckley
30-
30-
0-
0
5
Modulski izbirni predmeti
Predmet Semester Nosilec P - A - L - S* KT Več podatkov
Algoritmi in sistemski programi
Sistemska programska oprema
Šifra:
63264
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Tomaž Dobravec
45-
0-
20-
10
6
Računska zahtevnost in hevristično programiranje
Šifra:
63263
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Marko Robnik Šikonja
45-
0-
20-
10
6
Prevajalniki
Šifra:
63265
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Boštjan Slivnik
45-
0-
30-
0
6
Informacijski sistemi
Elektronsko poslovanje
Šifra:
63249
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
prof. dr. Denis Trček
45-
0-
30-
0
6
Poslovna inteligenca
Šifra:
63251
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Vladislav Rajkovič
45-
0-
10-
20
6
Organizacija in management
Šifra:
63250
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
doc. dr. Tomaž Hovelja
45-
0-
20-
10
6
Medijske tehnologije
Računalniška grafika in tehnologija iger
Šifra:
63269
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matija Marolt
45-
0-
20-
10
6
Multimedijski sistemi
Šifra:
63270
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Luka Šajn
45-
0-
20-
10
6
Osnove oblikovanja
Šifra:
63271
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Narvika Bovcon
45-
0-
30-
0
6
Obvladovanje informatike
Tehnologija upravljanja podatkov
Šifra:
63226
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Matjaž Kukar
45-
0-
20-
10
6
Razvoj informacijskih sistemov
Šifra:
63252
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
prof. dr. Marko Bajec
45-
0-
10-
20
6
Planiranje in upravljanje informatike
Šifra:
63253
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
doc. dr. Rok Rupnik
45-
0-
30-
0
6
Razvoj programske opreme
Postopki razvoja programske opreme
Šifra:
63254
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Matjaž Branko Jurič
45-
0-
20-
10
6
Spletno programiranje
Šifra:
63255
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
zimski
doc. dr. Aleš Smrdel
45-
0-
10-
20
6
Tehnologija programske opreme
Šifra:
63256
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Viljan Mahnič
45-
0-
20-
10
6
Računalniška omrežja
Modeliranje računalniških omrežij
Šifra:
63257
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
20-
10
6
Komunikacijski protokoli
Šifra:
63258
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
45-
0-
30-
0
6
Brezžična in mobilna omrežja
Šifra:
63259
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
poletni
prof. dr. Nikolaj Zimic
45-
0-
20-
10
6
Računalniški sistemi
Porazdeljeni sistemi
Šifra:
63261
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Uroš Lotrič
45-
0-
20-
10
6
Digitalno načrtovanje
Šifra:
63260
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
izr. prof. dr. Patricio Bulić
45-
0-
20-
10
6
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov
Šifra:
63262
P - A - L - S:
45-
0-
10-
20
KT:
6
poletni
prof. dr. Miha Mraz
45-
0-
10-
20
6
Umetna inteligenca
Umetno zaznavanje
Šifra:
63267
P - A - L - S:
45-
0-
20-
10
KT:
6
zimski
doc. dr. Matej Kristan
45-
0-
20-
10
6
Inteligentni sistemi
Šifra:
63266
P - A - L - S:
45-
0-
24-
6
KT:
6
zimski
prof. dr. Igor Kononenko
45-
0-
24-
6
6
Razvoj inteligentnih sistemov
Šifra:
63268
P - A - L - S:
45-
0-
30-
0
KT:
6
poletni
izr. prof. dr. Danijel Skočaj
45-
0-
30-
0
6
 • Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V univerzitetni študijski program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi pa izpit iz katerega koli maturitetnega predmeta; izbirni predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal pri poklicni maturi,

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali kateri koli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 20 % točk,
 • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole 20 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole 20 % točk,
 • uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole 20 % točk. 
Več
 • Temeljni cilji programa in splošne kompetence

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika je namenjen usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Ta študij med drugim zagotavlja kontinuiteto na področju produciranja visoko usposobljenih kadrov, ki so potrebni pri delu z novimi tehnologijami, ki jih danes še ne poznamo, in ki so sposobni nadaljevati in širiti raziskovalno in inovativno dejavnost na področju računalništva in računalniške matematike. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij (na primer področje genetike in bioinformatike), biomedicine, teoretične kemije itd. 

 

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom

 • sposobnost abstrakcije in analize problemov,
 • sposobnost sinteze in kritične presoje rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • sposobnost samostojnega strokovnega dela in dela v (mednarodni) skupini,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom

 • temeljna usposobljenost na področju teoretičnega računalništva, logike in diskretne matematike, ki obsega osnovna in napredna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene tako za področje računalništva kot matematike,
 • prevedba praktičnih problemov v jezik matematike in teoretičnega računalništva in kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov,
 • izdelava algoritmov za njihovo reševanje problemov, implementacija razvitih algoritmov v ustreznih programskih okoljih,
 • analiza in predstavitev rezultatov,
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, finančna matematika, organizacijske vede itd.),
 • praktično znanje in veščina pri uporabi programske opreme, strojne opreme in informacijskih tehnologij,
 • diplomant prve stopnje je sposoben samostojno opravljati manj zahtevne in zahtevne razvojne inženirske in organizacijske naloge na svojih področjih,
 • temeljna usposobljenost na področjih računalništva in matematike, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji. 
Več
 • Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v interdisciplinarnem študijskem programu Računalništvo in matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.
V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007. 
Več
 • Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu vsaj 53 ECTS.
 • V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika ter vsaj 53 ECTS iz 2. letnika. 

Pogoji za ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

 • vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
 • vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

 • Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje predlaganega študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti vključno z diplomskim seminarjem v obsegu 180 kreditnih točk.

 • Pogoji za prehajanje med programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija. 

 

Pogoji za prehod na interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika iz drugega programa so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program,
 • ustrezni organ sodelujočih fakultet na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše ter o tem izda sklep.

Prehajanje v druge programe je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe. 

 

Prehod iz programov na Fakulteti za matematiko in fiziko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FMF. PPo prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene predmete Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Uvod v programiranje in Računalniški praktikum. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Diskretne strukture 2, Osnove digitalnih vezij in Arhitektura računalniških sistemov na programu Računalništvo in matematika (UN). Po drugem letniku programa je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika ter predmete Analiza 2a, Analiza 2b (oziroma Analiza 2) Programiranje 1, Programiranje 2 in Diskretna matematika 1. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Algoritmi in podatkovne strukture 1, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Optimizacijske metode, Principi programskih jezikov, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Računalniške komunikacije na programu Računalništvo in matematika.

 

Prehod iz drugih programov na Fakulteti za računalništvo in informatiko

Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na UL FRI. Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene predmete: Programiranje 1, Osnove matematične analize, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Programiranje 2, Linearna algebra, Računalniške komunikacije in Arhitektura računalniških sistemov. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpita iz predmetov Analiza 2 in Diskretne strukture 2 na programu Računalništvo in matematika (UN).

Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika in skupne predmete drugega letnika (Algoritmi in podatkovne strukture 1, Algoritmi in podatkovne strukture 2, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Principi programskih jezikov) na programu Računalništvo in matematika (UN). Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Analiza 3, Kombinatorika in Optimizacijske metode na programu Računalništvo in matematika (UN). 

Več
 • Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja urejata Študijska pravila na bolonjskih študijskih programih FRI in Izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji iz vaj, zagovori kolokvijev, ustno preverjanje znanja iz vaj, seminarske in projektne naloge, zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1-10, pri čemer so ocene 6 - 10 pozitivne, 1 - 5 pa negativne. 

 • Podatki o mednarodni mobilnosti

Študent lahko obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk študijskega programa (celoten letnik študija, ne glede na obvezne ali izbirne predmete) opravi v okviru študijske izmenjave na institucijah, s katerimi ima FRI sklenjene bilateralne pogodbe (Erasmus+, Ceepus). Opravljene obveznosti se priznajo na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL FRI. 

 • Možnosti za nadaljnji študij

Diplomant univerzitetnega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.