Mladi raziskovalci

 

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017, bo predvidoma objavljen junija 2017.

 

Raziskovalci

 

Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov  ima odprti dve delovni mesti za polni delovni čas za raziskovalno-razvojno delo na področju integracije, računalniškega oblaka, integracije IoT naprav, sodobnih programskih platform, spletnih storitev in aplikacij.

 

Doktorski študent - asistent

 

Za študijsko leto 2017/18 je FRI razpisala tri (3) mesta za doktorske študente -  asistente.

Na razpis se lahko prijavijo tako kandidati za vpis v 1. letnik doktorskega študija kot tudi doktorski študenti višjih letnikov, ki statusa doktorskega študenta - asistenta še nimajo.

Štipendije za študente iz tujine

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programov Ad futura razpisujrazlične oblike štipendiranja in sofinanciranja tujih državljanov za izobraževanje v Sloveniji: