štipendije za študente

 

Fakulteta za računalništvo in informatiku UL (UL FRI) in Skupno raziskovalno središče (JRC) Ispra v Italiji sta objavila razpis za doktorski študij na Kolaborativnem doktorskem programu. Del študija bo potekal v Italiji in bo trajal dve leti, preostali del raziskovanja pa bo potekal na UL FRI. Štipendija doktorskega programa pokriva šolnino in plačilo za raziskovalno delo na JRC (približno 2200 EUR na mesec) ter zagotavlja mesto raziskovalca na UL FRI (približno 1100 EUR na mesec, kandidate pa spodbujamo, da sodelujejo tudi pri poučevanju). Več informacij je dostopnih v razpisu. 

 

MLADI raziskovalci

 

Objavljen je Prvi javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018.

 

Raziskovalci

 

Možnosti raziskovalnega sodelovanja s fakulteto so objavljena na strani Kariera na FRI.

 

Štipendije za študente iz tujine

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v okviru programov Ad futura razpisujrazlične oblike štipendiranja in sofinanciranja tujih državljanov za izobraževanje v Sloveniji.