izr. prof. dr. Matej Kristan
Izredni profesor
T: +386 1 479 8225
E: matej.kristan@fri.uni-lj.si
Govorilne ure: Sreda 10:00-11:00 ali po dogovoru
Prostor: R2.57 - Kabinet
Opis

Matej Kristan je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Fakulteti za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2008 doktoriral. Njegovi glavni raziskovalni interesi obsegajo področje statističnih metod umetne inteligence in strojnega učenja z aplikacijo v računalniškem vidu. V kontekstu računalniškega vida se ukvarja z metodami za sledenje objektov, dinamičnimi stohastičnimi modeli, detekcijo objektov in kategorizacijo s pomočjo hierarhičnih modelov, ter uporabo računalniškega vida na mobilnih robotskih platformah. Več podrobnosti o predmetih in raziskovalnem delu najdete na osebni spletni strani (http://www.vicos.si/People/Matejk).

Nagrade

2010 Nagrada za prispevek k popularizaciji računalništva in informatike, podelila Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani        

2009 Vodovnikova nagrada za doktorsko disertacijo, podelila Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

2009 Posebno priznanje za raziskovalno delo podiplomskim študentom zaposlenim na Fakulteti za računalništvo in informatiko za odmevno znanstveno delo v preteklem obdobju, podelila Fakulteta za računalništvo in informatiko.

2009 Inteligentni varnostni sistem za nadzor prostorov -- Priznanje Javne Agencije za podjetništvo in tuje investicije za inovacijo, 4. slovenski forum inovacij, 1.-2. december 2009, (skupaj s soavtorji: GAMS, Matjaž, PILTAVER, Rok, DOVGAN, Erik, PERŠ, Janez, PLANINA, Andrej, PINTARIČ, Gašper, POGORELC, Bogdan)     

2005 Nagrada za najboljši prispevek na mednarodni konferenci International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis ISPA2005, za členek “Multiple interacting targets tracking with application to team sports”.

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije

KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš. Online discriminative kernel density estimator with Gaussian kernels. IEEE trans. cybern. (Print), 2013 (1st of 21 journals in computer science, cybernetics, IFactor(2012):3.236)

ČEHOVIN, Luka, KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš. Robust visual tracking using an adaptive coupled-layer visual model, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012 (1st of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):5.027)

KRISTAN, Matej, LEONARDIS, Aleš, SKOČAJ, Danijel. Multivariate online kernel density estimation with Gaussian kernels. Pattern recognition, 2011
(16th of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):2.607)

KRISTAN, Matej, KOVAČIČ, Stanislav, LEONARDIS, Aleš, PERŠ, Janez. A two-stage dynamic model for visual tracking. IEEE trans. syst. man cybern., Part B, Cybern., Dec. 2010
(1nd of 20 journals in computer science, cybernetics, IFactor(2011):3.080)

KRISTAN, Matej, SKOČAJ, Danijel, LEONARDIS, Aleš. Online kernel density estimation for interactive learning. Image and Vision Computing, Jul. 2010
(45th of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):1.525)

KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez, PERŠE, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. Closed-world tracking of multiple interacting targets for indoor-sports applications. Computer Vision and Image Understanding, May 2009
(20th of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):2.404)

KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez, KOVAČIČ, Stanislav, LEONARDIS, Aleš. A local-motion-based probabilistic model for visual tracking. Pattern recognition, Sep. 2009
(16th of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):2.607)

KRISTAN, Matej, PERŠ, Janez, PERŠE, Matej, KOVAČIČ, Stanislav. A Bayes-spectral-entropy-based measure of camera focus using a discrete cosine transform. Pattern recognition letters, Oct. 2006
(62th of 108 journals in computer science, artificial intelligence, IFactor(2010):1.213)

KLANČAR, Gregor, LEPETIČ, Marko, KRISTAN, Matej, KARBA, Rihard. Vision system design for mobile robot tracking. V: LIU, John X. (ur.). Mobile robots : new research. New York: Nova Science, cop. 2005

Več