Za vzporedni študij v študijskem letu 2023/2024 je na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Računalništvo in informatika razpisanih pet (5) mest. Prijavni rok za vzporedni vpis na prvostopenjskih študijskih programih traja od 1. do 15. septembra 2023. Kandidat za vzporedni vpis odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, skladno z navodili v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024.

 

Vzporedni študij

 

Študenti, ki želijo študirati vzporedno, oddajo prijavo preko elektronskega portala eVŠ skladno z navodili v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024. Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za Slovence in EU državljane ni predvideno plačilo za redni študij, v kolikor še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisujejo.

 

Diplomanti

 

Diplomanti in študenti, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se za redni študij na študijskih programih prve stopnje in za izredni študij prijavo v rednih rokih, in sicer na način in v rokih iz točke I. razpisa. Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

 

Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študijskega programa v zgoraj navedenih rokih oddajo prijavo preko elektronskega portala eVŠ skladno z navodili v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024