Oddaja prošenj za izvedbo ponovnega vpisa v isti letnik, vpisa v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov je odprta od 1. do 13. septembra. Prošnje se oddaja preko sistema STUDIS. Pred oddajo prošnje študent preveri Pravilnik za vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta za bolonjske študijske programe. Prepozno oddanih vlog Komisija za študijske zadeve ne bo obravnavala. 


Pred oddajo prošnje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov. Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, kontaktirajte nosilca predmeta.

 

Spremljanje različnih faz reševanja prošnje in vpogled v sklep o dokončni rešitvi prošnje je študentom omogočeno v sistemu STUDIS. Rešene prošnje za ponovni vpis v isti letnik in vpis v višji letnik v izjemnih primerih ter podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov bodo objavljene v sistemu STUDIS najkasneje do torka, 26. 9. 2023. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo preko sistema STUDIS omogočen najkasneje v sredo, 27. 9. 2023.