Vpis za ponavljavce vseh letnikov bo odprt od 1. do 25. 9. 2024. Vpis poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS.


Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:

  • vsaj polovico študijskih obveznosti študijskega programa tega letnika (torej 30 KT),
  • vse študijske obveznosti nižjih letnikov.

 

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa (zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu). Študenti, ki ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne morejo vpisati v dodatno leto.
 

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 ponavljali letnik, lahko v skladu z 9. členom Študijskega reda FRI UL določeno število predmetov v višjih letnikih opravljajo vnaprej. Število predmetov, ki jih lahko opravljate vnaprej je vezano na število KT ob izvedbi vpisnega postopka, zato svetujemo, da z izvedbo vpisa počakate dokler nimate zaključenih ocen pri vseh predmetih.
 

Študenti študijskih programov BUN-RI, BVS-RI IN BM-RI se morate na predmete, ki jih nameravate opravljati vnaprej, prijaviti preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, in sicer tako, da predmete izberete ob vpisu v ponavljanje letnika.
 

Študenti študijskega programa BUN-RM morate za predmete, ki jih nameravate opravljati naprej, oddati individualno prošnjo po elektronski pošti na naslov Študentskega referata: studinfo@fri.uni-lj.si. Če boste vpisani kot ponavljavci letnika, vam laboratorijskih vaj ni potrebno plačati.