Študenti, ki v študijskem letu 2023/2024 ne boste redno vpisani na FRI (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu. Prijave so možne v obdobju od 1. do 22. 9. 2023.
 

Prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj izvedete v sistemu STUDIS.
 

Študenti, ki ste študij prekinili za več let in nimate dostopa do sistema STUDIS, pošljete elektronsko sporočilo na studinfo@fri.uni-lj.si in vam bomo uredili vse potrebno za dostop. Uporabniško ime, ki ga boste prejeli za vstop v sistem STUDIS, je hkrati tudi vaš fakultetni elektronski naslov, na katerega vam bomo pošiljali vsa obvestila in račune.

 

V sistemu STUDIS izberite predmete, pri katerih želite opravljati laboratorijske vaje. Po zaključku vpisnega postopka in potrditvi vpisa s strani Študentskega referata boste 1. oktobra na fakultetni elektronski naslov prejeli račun za plačilo stroškov opravljanja laboratorijskih vaj v zimskem semestru. Rok za plačilo stroškov za laboratorijske vaje za zimski semester je 9. 10. 2023.


Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2024 z rokom plačila 12. 2. 2024. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov, ki je identičen digitalni identiteti, s katero se vstopa v sistem STUDIS.
 

Prijavljeni kandidati, ki v navedenem roku ne bodo poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

 

V skladu z 8. členom Študijskih pravil FRI UL so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.


Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku FRI UL na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov FRI UL. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.
 

V izogib dodatnim sodnim in odvetniškim stroškom vas prosimo, da finančne obveznosti poravnate pravočasno.

 

V primeru statusa pavzerja, študent nima rednega statusa študenta, zdravstvenega zavarovanja in drugih bonitet statusa rednega študenta.