Vpis v prvi letnik v celoti poteka elektronsko prek študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Za vpis sledite naslednjim korakom

 

1. Za uporabo informacijskih storitev Univerze v Ljubljani potrebujete digitalno identiteto UL- ID. Prosimo vas, da jo prevzamete in določite geslo na spletni strani ID portala https://id.uni-lj.si -> Digitalna identiteta -> Prevzem identitete. Podatke vnesite točno v takšni obliki kot so navedeni v vašem vabilu za vpis: vpisna številka, vaše ime in priimek ter ime fakultete: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Vaša digitalna identiteta bo aktivirana 30 minut po prevzemu. Uporabniško ime in geslo sta zaupna podatka in ju ne posredujte tretjim osebam. V primeru težav s prevzemom digitalne identitete UL-ID, napako prijavite na spletni strani https://id.uni-lj.si -> Prijava napake. Informacije o informacijskih storitvah, do katerih boste dostopali z vašim uporabniškim imenom in geslom, so na voljo na spletni strani www.uni-lj.si -> ŠTUDIJ -> INFO študent -> Informacijske storitve.


2. V študijski informacijski sistem STUDIS se nato prijavite z digitalno identiteto UL-ID, ki ste jo prejeli prevzeli preko spletne strani UL-ID, čimprej po prejemu tega obvestila.


3. Po vstopu v sistem kliknite na povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis«, kjer boste dopolnili oziroma vnesli svoje osebne podatke. 


4. Prosimo, da izpolnite vsa polja v vpisnem listu. Nekateri podatki so že izpolnjeni, spremenite jih lahko le tam, kjer sistem to omogoča. Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so med postopkom vpisa dostopna v sistemu, izpostavili pa bi sledeče:

  • Elektronski naslov za obveščanje je skladen z vašo digitalno identiteto in je v vpisnem listu vnaprej določen. Na ta naslov boste v prihodnje prejemali obvestila fakultete, račune povezane s študijskimi procesi in sporočila učiteljev, zato ga aktivno uporabljajte in spremljajte prejeto pošto. 
  • Za potrebe evidentiranja in vodenja študentskih evidenc, morate v sklopu vpisa oddati vašo fotografijo (v kolikor fotografije ne boste naložili v študijski informacijski sistem STUDIS, vam sistem ne bo dovolil zaključka vpisnega postopka).
  • Svetujemo vam, da pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista pripravite osebno fotografijo v elektronski obliki. Fotografija mora biti shranjena v formatu JPG, velikosti najmanj 400 x 503 pik in izdelana v skladu s pravili za osebne dokumente v Republiki Sloveniji (fotografirani morate biti od spredaj, z odkritim čelom in brez pokrivala, podoba obraza od temena do brade mora zajemati 70 % celotne fotografije). Naložena fotografija bo uporabljena tudi za izdelavo študentske izkaznice. Če fotografija ne bo ustrezna, smo izdelano študentsko izkaznico dolžni zadržati in uničiti, naročilo nove izkaznice pa boste morali plačati po veljavnem ceniku UL.

  • Vpis mobilne številke je neobvezen, vendar vas prosimo, da številko vnesete zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja.
  • Pri izpolnitvi najvišje dosežene predhodne izobrazbe si pomagajte z Navodili za izpolnitev vpisnega lista.
     

5. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov na vpisni list kliknite na gumb »Nadaljuj«. Vneseni podatki se vam bodo izpisali na zaslonu za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se vam bo pokazal predmetnik 1. letnika, ki ga sestavljajo obvezni predmeti. Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno in se po potrebi vrnite na predhodno stran ter jih popravite. 


6. V kolikor so vneseni podatki točni, izberite gumb »Potrdi«. Izpolnjen vpisni list morate v študijskem informacijskem sistemu STUDIS izpolniti najkasneje do 15. 8. 2023. V kolikor opazite, da je na izpisanem vpisnem listu, ki ste ga izpolnili in elektronsko oddali napaka (bodisi zaradi vašega vnosa ali predhodne napake), napako sporočite na elektronski naslov referata: studinfo@fri.uni-lj.si.

Opozorilo: Zaradi preverjanja vaših podatkov v sistemu eVŠ Republike Slovenije, odpravljanja morebitnih nepravilnosti in potrjevanja vpisa vas prosimo, da vpisni list elektronsko oddate najkasneje do 15. 8. 2023. V primeru, da boste omenjeni rok zamudili, izgubite vpisno mesto. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat v študijskem informacijskem sistemu STUDIS potrdi vpis.


7. Od 17. 8. 2023 lahko v študijskem informacijskem sistemu STUDIS spremljate zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom. Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste na vaš študentski elektronski poštni naslov prejeli račun za plačilo letnih stroškov študija (stroški pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme, članarina visokošolskih knjižnic članic UL, NUK in CTK ter prispevek za študentski svet) v znesku 33,85 EUR, ki ga morate poravnati najkasneje v 8 dneh, v sistemu STUDIS pa se vam  bo sprostila možnost za tisk oziroma izvoz vašega potrdila o vpisu za študijsko leto 2023/2024.

 

Če se v študijski program, kamor ste sprejeti, ne želite vpisati, nas o tem obvezno obvestite najkasneje do 15. 8. 2023, na elektronski naslov referata: studinfo@fri.uni-lj.si 

 

Prosimo vas, da se za navodila glede pridobitev subvencioniranih vozovnic obrnete na spletne strani ponudnikov storitev.