• Šifra predmeta:63546I
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Kvantno strojno učenje

Glavni namen kvantnega strojnega učenja je poiskati učinkovite algoritme za trenutne
kvantne naprave, ki bi lahko bili uspešni na najzahtevnejših problemih strojnega
učenja. V tem kontekstu so najzanimivejši nenadzorovani problemi, ki so kljub
nekaterim izjemam še vedno zelo zahtevni za trenutne pristope strojnega učenja.
Širše pa lahko kvantno strojno učenje razumemo kot področje, ki se ukvarja z
razumevanjem povezav med strojnim učenjem in kvantno mehaniko. V tem kontekstu
spada pod okrilje kvantnega strojnega učenja tudi uporaba orodij strojnega učenja,
kot so na primer globoke mreže za opis zelo kompleksnih kvantnih stanj. Podobno so
lahko tudi kvantni algoritmi insipiracija za odkrivanje novih klasičnih algoritmov
strojnega učenja. Omenjeni raziskovalni smeri sta pomembni za razmevanje mej
klasičih algoritmov in prednosti kvantnega procesiranja.
Pri predmetu želimo predstaviti povezave med kvantno mehaniko in strojnim učenjem,
ki so najpomembnejše za reševanje problemov strojnega učenja z uporabo zdajšnjih
kvantnih naprav. Predmet je zasnovan tako, da bodo študentje lahko večino
algoritmov poskusili na dejanskih kvantnih napravah in simulatorjih, ki so javno
dostopni. Del časa bomo namenili tudi algoritmom, ki so namenjeni univerzalnim
kvantnim računalnikom. V zadnjih dveh tednih pa se bomo posvetili nedavnim,
teoretičnim povezavam med področjema.

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM
Drugo
Prostor:R2.57 - Kabinet