• Učenje, analiza in detekcija gibanja v okviru hierarhične kompozicionalne vizualne arhitekture
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2011 - 2014
  • Opis

Predlagani projekt je namenjen celostnem pristopu k učenju, detekciji in razpoznavanju oziroma kategorizaciji vizualnega gibanja ter pojavov, ki izhajajo iz gibanja. Temelji na novi in učinkoviti paradigmi učenja večnivojskega hierarhičnega modela. Posamezne sestavine tega pristopa, kot so hierarhična obdelava, kompizicionalnost in inkrementalni pristop, so bile v preteklosti sicer že predmet raziskav, vendar niso bile obravnavane v enotnem okviru s primarnim namenom analize gibanja. Takšen okvir je bistvenega pomena za robustnost, prilagodljivost, enostavnost učenja, inferenco, generalizacijo, delovanje v realnem času, prenos znanja in skalabilnost; šele vse to pa omogoča uporabo v širokem spektru realnih problemov s področja kognitivnega vida.