• Šifra predmeta:63552
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predmet vsebuje različne napredne teme s področja zaznavanja gibanja z metodami računalniškega vida. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom na tem hitro razvijajočem se področju. Trenutne aktualne teme obsegajo: (i) ocenjevanje optičnega toka, (ii) sledenje s predlogo, (iii) sledenje z diskriminativnimi modeli, (iv) Bayesovi verjetnostni modeli za sledenje, (v) globoke metode za sledenje, (vi) dolgoročno sledenje. Predmet je sestavljen iz predavanj, na katerih bomo pokrili bistveno teorijo in projektov s katerimi bodo študentje to teorijo implementirali. Predmet se izvaja v angleškem jeziku

Obvezno sprotno delo obsega 5 dvotedenskih nalog (opravite doma s konzultacijami pri asistentu in profesorju), ki se začnejo s pričetkom semestra. Naloge so obsežne in pokrivajo sprotno snov s predavanj. Več informacij o obveznostih in ocenjevanju najdete na spletni učilnici.

Predmet je precej matematičen in zahteva od študentov sposobnost razumevanja matematičnih izpeljav ter prenosa matematičnih rešitev v programsko kodo.  Predmet je zato po študentskih ocenah med najtežjimi na drugi stopnji in je namenjen zgolj študentom, ki imajo dobro matematično in programersko podlago. Obremenitev je ocenjena na 10-20 ur na nalogo. Predmet izberite samo v primeru, da ste pripravljeni vložiti veliko napora in samostojnega dela.

 

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.37 - Laboratorij LUVSS