• Šifra predmeta:63546J
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Odvedljivo programiranje

Odvedljivo programiranje Predmet pokriva teoretične osnove in tehnike odvedljivega programiranja, ki postajajo vse bolj pomembne na različnih področjih, kot so strojno učenje, računalniški vid, računalniška grafika, fizikalna simulacija in znanstveno računanje. Obravnavani so koncepti odvedljivosti programov in optimizacije, ter tehnike, kot so povratno razširjanje in avtomatsko odvajanje. Prav tako so predstavljena nova področja, kot sta odvedljiva fizika in odvedljivo upodabljanje, reševanje parcialnih diferencialnih enačb z nevronskimi mrežami in odvedljiva konveksna optimizacija.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM
Drugo
Prostor:R2.57 - Kabinet