Laboratorij za e-Medije se ukvarja z raziskavami na področjih elektronskega poslovanja, varnosti in zasebnosti ter zvočnega procesiranja. Na prvem področju to vključuje tako poslovne kot tehnološke vidike digitalne transformacije. Na drugem področju raziskave vključujejo kriptografske protokole, varnostne arhitekture in varnost ter zasebnost v informacijskih sistemih. Pri zvočnem procesiranju pa je fokus trenutno na digitalni umetnosti. Raziskovalne aktivnosti zajemajo še modeliranje človeškega dejavnika z razvojem rešitev, ki podpirajo sprejemanje odločitev pri upravljanju informacijskih sistemov in kritičnih infrastruktur. Rezultati naših raziskav so implementirani v okviru mnogih projektov (med katerimi so tudi mednarodno nagrajeni projekti s področja kritičnih infrastruktur), nadalje so rezultati raziskav privedli do implementacije upravljanja oskrbovalnih verig v prehrambnem sektorju, patenta ter objav v najuglednejših znanstvenih revijah.
  • Projekti

Zaključeni: