• Econ@Tel - Mreža COST za integracijo tehničnih in ekonomskih vidikov v telekomunikacijah (COST Action 929 - ENVIRONET)
Naročnik: Evropska komisija ( Econ@Tel )
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2007 - 2011
  • Opis

Cilj projekta ECONTEL je razviti strateško raziskovalno in izobraževalno mrežo za izboljšanje kompetenc na področju telekomunikacij, točneje storitev širokopasovnih in brezžičnih omrežij, s poudarkom na ekonomskih učinkih. Projekt bo podpiral sorodne raziskovalno-razvojne iniciative in definiral priporočila za ključne igralce.