• CRYPTACUS - Kriptoanaliza za vseprisotne sisteme (COST Action IC1403)
Naročnik: Evropska komisija ( CRYPTACUS )
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2014 - 2018