• Svetovanje
Naročnik: AITSA, d.o.o.
Trajanje projekta: 2020 - 2021