• Šifra predmeta:63725
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Razvoj sodobnih informacijskih sistemov je zahteven proces, ki mora upoštevati ne le kompleksne tehnološke izzive, ampak tudi različne organizacijske dejavnike, ki pogosto usodno vplivajo na uspeh razvojnih projektov. Hitre spremembe informacijskih tehnologij in poslovnega okolja še povečujejo kompleksnost razvojnega procesa. Razvojne ekipe morajo biti pripravljene na sprotno vključevanje sprememb in novih zahtev, hkrati pa morajo biti sposobne sodelovati v velikih projektih skupinah v katerih sodeluje več različnih organizacij. Sodelovanje v takšnih skupinah, zlasti pa njihovo vodenje zahteva veliko znanja in izkušenj. Še tako dober programer se ne bo mogel kakovostno vključiti v delo projektne skupine, če ne bo razumel pomena in vsebine dokumentacije zajema zahtev in načrtovanja oz. svoje vloge v okviru postopkov kot so zajem zahtev, testiranje, itd.

V okviru predmeta Razvoj informacijskih sistemov boste spoznali postopke in ključne tehnike in pristope, ki se uporabljajo pri razvoju informacijskih sistemov. Predstavljeni bodo postopki in faze objektnih, strukturnih in agilnih metodologij razvoja informacijskih sistemov. V okviru načrtovanja se bomo med drugim posvetili diagramski tehniki UML, spoznali pa bomo tudi nekatere druge diagramske tehnike, ki se pogosto uporabljajo pri razvoju. V okviru predmeta boste pridobili pregled in razumevanje tehničnih postopkov razvoja, kot so: zajem zahtev, analiza in načrtovanje, implementacija, testiranje in uvedba, pa tudi vpogled v ključne podporne postopke, pri čemer se bomo posvetili zlasti iterativnemu vodenju projektov razvoja informacijskih sistemov. V okviru laboratorijskih vaj boste znanje, ki ga boste pridobili na predavanjih, uporabili na primeru praktičnega projekta. Pri predmetu boste pridobili ključna znanja za razumevanje procesa razvoja sodobnih informacijskih sistemov, ki vam bo v okviru vašega profesionalnega dela pomagalo uspešno sodelovati in voditi razvojne ekipe.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.59