• Evalvacija in načrtovanje procesov IS
Naročnik: Kolektor Group d.o.o.
Trajanje projekta: 2017 - 2020