• J5-3111 - Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J5-3111 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024
  • Opis

Prebivalstvo se tako v Sloveniji kot tudi v Evropi ustaljeno stara. Nove tehnologije lahko podpirajo dobro počutje in obogatijo vsakdanje življenje starejših. Pametne naprave in sistemi, kot so nosljivi in mobilni medicinski pripomočki, tehnologija v okolju podprtega življenja (angl. ambient assisted-living technology) itd., so na vrhu nastajajočih tehnologij. Uporaba takšnih naprav neizogibno povzroči večjo vključenost starejših v kibernetski prostor, saj so pametne naprave običajno povezane z računom v oblaku, mobilno aplikacijo ali obojim. Omejeno znanje in strah pred kibernetsko varnostjo lahko ovirajo sprejetje pametnih naprav med starejšimi. Čeprav so grožnje kibernetske kriminalitete med starejšimi povezane z uporabo interneta dobro raziskane, je le malo znanega in raziskanega o grožnjah kibernetske kriminalitete med starejšimi v povezavi z uporabo pametnih naprav, njihovo viktimizacijo, iskanjem pomoči in kibernetsko varnim vedenjem. Izobraževanje starejših o najrazličnejših informacijskih tehnologijah (npr. o osebnih računalnikih, pametnih telefonih) in kibernetsko-varnostno usposabljanje sta raziskani temi, pri čemer raziskave nakazujejo tudi na pomembnost medgeneracijskega sodelovanja. Kljub temu raziskav, ki se osredotočajo na izobraževanje, povezano z uporabo pametnih naprav (druge naprave poleg pametnih telefonov) in z njimi povezano kibernetsko-varnostno usposabljanje, skorajda ni mogoče zaslediti. Namen tega projekta je zagotoviti celovito strategijo za preprečevanje kibernetske kriminalitete, povezane z uporabo pametnih naprav med starejšimi. Strategija bo temeljila na kibernetsko-varnostnem usposabljanju in izobraževanju, ki je potrebno za učinkovit razvoj pametnega kibernetsko-varnostnega usposabljanja. Tako bo starejšim omogočila učenje varne rabe pametnih naprav s poudarkom na prilagodljivosti različnim potrebam posameznikov. Ta projekt ima močno teoretično podlago in bo na več načinov dosegal napredek na podlagi dosedanjih raziskav, da bi dosegel svoj namen. V projektu bo najprej predstavljena analiza groženj kibernetske kriminalitete, povezanih z uporabo pametnih naprav med starejšimi. V nadaljevanju bo projekt ponudil vpogled v vedenje tako starejših z identifikacijo dejavnikov sprejemanja in usvajanja pametnih naprav, povezanih s kibernetsko kriminaliteto, kot tudi v vedenje njihovih negovalcev z identifikacijo dejavnikov, povezanih z njihovo motivacijo za sodelovanje pri kibernetsko-varnostnem usposabljanju starejših. Na koncu bo projekt predstavil novo strategijo preprečevanja kibernetske kriminalitete, povezane z uporabo pametnih naprav med starejšimi. Strategija bo vključevala priporočila za kibernetsko-varnostna usposabljanja in pristop za pametno prilagajanje kibernetsko-varnostnega usposabljanja značilnostim posameznikov (npr. starostna skupina, življenjski in zdravstveni pogoji). Z namenom zagotovitve praktične vrednosti in ekološke veljavnosti rezultatov projekta bodo vanj vključeni strokovnjaki za kibernetsko kriminaliteto, starejše osebe, osebe, ki delajo s starejšimi, strokovnjaki za medgeneracijsko sodelovanje in akademiki.