• MAK - Mobilne aplikacije za kmetijsko gospodarstvo
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( MAK )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2012 - 2014
  • Opis

Informacijske tehnologije vse bolj prodirajo tudi na kmetije kjer postajajo praktično nepogrešljive in tvorijo enako kot v industriji ali javni upravi element kvalitetnega preskoka na področju delovanja in poslovanja. Kmetije so namreč izpostavljene različnim zahtevam in pravilnikom glede poročanja (npr. EU direktiva FADN). Projekt temelji na predpostavki oz. dejstvu, da imajo kmetje (in uporabljajo) pametne mobilne telefone. Stopnja uporabe interneta je na podeželju visoka vendar večinoma namenjena zabavi in ne poslovanju. Regulatorni okvir in zahteve po optimalnem poslovanju pred kmete postavljajo velikanske izzive. Na podlagi teh predpostavk ocenjujemo, da bodo kmetje za učinkovito poslovanje na kmetijah raje uporabljali mobilne naprave s prilagojenimi in ergonomskimi mobilnimi aplikacijami kakor pa po napornem celodnevnem rednem delu še vnašali podatke iz papirja ali po spominu. Večja učinkovitost bo dosežena skozi širok nabor enostavnih mobilnih aplikacij.