Razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

Objavljeno: NOVEMBER 2017

 

V okviru programa Erasmus+ lahko študenti UL FRI del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI, saj se v okviru tega programa izvajajo Erasmus študijske izmenjave in praktično usposabljanje. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019.

 

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis.

 

Rok za prijavo na razpis v informacijskem sistemu Studis je do vključno 22. 12. 2017. V primeru oddaje prijavnega obrazca iz priloge tega razpisa je rok za oddajo 22. 12. 2017 do 12. ure po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda prošnjo za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 

V primeru, ko informacijski sistem Studis študentu ne omogoča oddaje prošnje za prijavo na študijsko izmenjavo oziroma praktično usposabljanje, lahko kandidat izjemoma izpolni prijavni obrazec iz priloge tega razpisa. Prijavnemu obrazcu mora obvezno priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami).

 


 

Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA v letu 2018

 

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v koledarskem letu 2018 na univerzah v ZDA, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi meduniverzitetnih sporazumov (gre za sporazume, ki niso Erasmus+ bilateralni sporazumi).

 

V okviru tega razpisa je možen obisk naslednjih institucij v ZDA:

 

Kandidati se lahko prijavijo za obisk na eno gostujočo institucijo in največ za 30 dni.

 

Izpolnjeno prijavno dokumentacijo, ki je navedena v razpisu, dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do 18. 12. 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:


 

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za 2016/2017

 

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2018. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching Assigments - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Na naknadni razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki še niso prejeli dotacije za mobilnost osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017 in bodo svojo mobilnost izvedli najkasneje do 31. 5. 2018

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni), zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden. Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 14. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 


 

NAKNADNI Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2016/2017

Objavljeno: OKTOBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017, pri čemer je rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti podaljšan do 31. 5. 2018. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Na naknadni razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki še niso prejeli dotacije za mobilnost osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2016/2017 in bodo svojo mobilnost izvedli najkasneje do 31. 5. 2018

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do torka, 14. 11. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-13-1718 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2017/2018 so bile v programu naši fakulteti odobrene enomesečne izmenjave za 4 doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji).

 

Za doktorske študente UL FRI je izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2017/2018, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-13-1718 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za poletni semester študijskega leta 2017/2018 je 15. 10. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 10. 2017.

 


 

Naknadni razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za poletni semester študijskega leta 2017/2018

Objavljeno: SEPTEMBER 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila naknadni Razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018. Naknadno prijavo na razpis lahko oddajo študenti, ki bi želeli opravljati študijsko izmenjavo v poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 in se na prvotni razpis niso prijavili. Študenti UL FRI lahko del svojih študijskih obveznosti opravite na eni od partnerskih institucij UL FRI. V ta namen UL FRI objavlja razpis za študijske izmenjave v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018.

Prijave v skladu z razpisom mora študent oddati po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI.

 

Rok za prijavo na razpis je 8. 10. 2017.

 

Razpisna dokumentacija:


Navodila za prijavo:

Prijava za študente UL FRI poteka v dveh korakih: izpolnjevanje spletne prijavnice in oddaja vloge po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata UL FRI. V prvem koraku izpolnite spletno prijavo, ob zaključku katere boste po elektronski pošti prejeli izpolnjeno prijavnico v obliki dokumenta pdf. Dokument (prijavnico) natisnete, podpišete ter pripravite motivacijsko pismo z morebitnimi prilogami. V drugem koraku vso pripravljeno dokumentacijo oddate po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si ali osebno na recepciji dekanata do zgoraj predpisanega roka.

 


 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za 2017/2018

Objavljeno: JUNIJ 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018. Mobilnost učnega osebja (Staff Mobility for Teaching Assigments - STA) se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na eni izmed partnerskih institucij UL FRI v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, zaposleni pa mora opraviti vsaj 8 ur poučevanja na teden. Finančna pomoč za mobilnost učiteljev se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški mobilnosti.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom poučevanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 5. julija 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za 2017/2018

Objavljeno: JUNIJ 2017

 

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018. Mobilnost osebja za namen usposabljanja (Staff Mobility for Training - STT) se nanaša na mobilnost osebja visokošolskih institucij z namenom lastnega usposabljanja (usposabljanje v tujini, izobraževalni obiski na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov in podobno).

 

Mobilnost zaposlenih mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas potovanja (do 2 dni). Finančna pomoč za mobilnost osebja se določi glede na število dni in državo mobilnosti (podrobnosti so v razpisu), a je omejena na največ 6 dni. Zaposlenemu se izplačajo dejanski stroški.

 

Izpolnjeno prijavo za mobilnost osebja z namenom usposabljanja dostavite mag. Kseniji Rozman najkasneje do srede, 5. julija 2017.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ IZ SKLADA KRALJICE JADWIGE NA JAGELONSKI UNIVERZI V KRAKOVU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: MAJ 2017

 

Jagelonska Univerza v Krakovu razpisuje štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in raziskovalcev. Štipendijo lahko prejme raziskovalec ali doktorski študent za bivanje v Krakovu in izvedbo raziskav na Jagelonski univerzi.

Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2017 in junijem 2018 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

 

Rok za prijavo je 15. 06. 2017.

 

Več informacij na http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.

Kontaktna oseba na tuji instituciji: ga. Magdalena Kędziora 

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 06. 2017.

Raziskovalci, ki se bodo prijavili na razpis, naj o svoji prijavi obvestijo mag. Ksenijo Rozman.

 


 

RAZPIS ZA IZMENJAVE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN UČITELJEV V OKVIRU PROGRAMA CEEPUS V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Objavljeno: MAJ 2017

 

UL FRI je vključena v program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev), in sicer v mrežo »CIII-HU-0019-13-1718 - International Cooperation in Computer Science«, kjer sodelujejo visokošolske institucije iz Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

 

Za študijsko leto 2017/2018 je bilo v programu naši fakulteti odobreno:

 • enomesečne izmenjave za 4 doktorske študente (po en doktorski študent na enomesečni izmenjavi na posamezni tuji instituciji) in
 • enomesečna izmenjava za učitelje.

 

Za doktorske študente UL FRI je izmenjava možna na naslednjih visokošolskih institucijah:

 

Učiteljske izmenjave so možne na naslednji visokošolski instituciji:

 

Seznam vseh institucij, ki sodelujejo v mreži, dobite na spletni strani CEEPUS, če izberete študijsko leto 2017/2018, državo SI, Univerzo v Ljubljani ter nato v seznamu mrežo CIII-HU-0019-13-1718 (International Cooperation in Computer Science).

 

Pogoji posameznih držav glede štipendij, nastanitev in zdravstvenega varstva so dostopni na uradni strani programa CEEPUS (s klikom na zastavo izbrane države).

 

Prijave za štipendije za izmenjave znotraj mreže potekajo v celoti preko uradne strani programa CEEPUS. Navodila za prijavo so dostopna na strani programa CEEPUS.

 

Rok za oddajo prijav za štipendije za izmenjave za zimski semester študijskega leta 2017/2018 je 15. 06. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži prijavo za izmenjavo, predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 06. 2017.

 


 

javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017 – 2018«

Objavljeno: MAJ 2017

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo je 28. 04. 2017 objavilo javni razpis »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017 – 2018«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: učiteljev) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018.

 

Za javni razpis bo skupno vlogo pripravila UL na osnovi zbranih predlogov s strani članic UL.

 

Upravičeno obdobje mobilnosti in s tem povezanih upravičenih stroškov je od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2018.

 

Javni razpis omogoča mobilnost učiteljev, ki traja najmanj 3 mesece in največ 6 mesecev (na isti instituciji).

 

Pri tem veljajo obvezni dodatni pogoji, da mora v času mobilnosti slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji samostojno ali v sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji sodelovati v organiziranem študijskem procesu (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo, neposredno delo s študenti ipd.) skupno najmanj:

 

 1. 3 mesečna mobilnost: 36 ur v organiziranem študijskem procesu,
 2. 4 mesečna mobilnost: 48 ur v organiziranem študijskem procesu,
 3. 5 mesečna mobilnost: 60 ur v organiziranem študijskem procesu,
 4. 6 mesečna mobilnost: 72 ur v organiziranem študijskem procesu.

 

Preostali čas slovenski visokošolski učitelj nameni:

 • posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.),
 • raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.),
 • drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).

 

Pogoji za slovenskega visokošolskega učitelja, ki jih mora izpolnjevati na dan objave JR (28. 04. 2017):

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji,
 • je pri prijavitelju v delovnem razmerju za polni delovni čas oziroma za najmanj polovični delovni čas,  in sicer v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor ter lektor,
 • ne sme nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost (v kolikor je zaposlen tudi pri drugem delodajalcu),
 • ne more sodelovati na aktivnosti javnega razpisa, če je država njegovega stalnega ali začasnega prebivališča enaka državi, kjer bo izvedena mobilnost.

 

Pogoj za izvedbo mobilnosti je sklenjen dogovor pred začetkom izvajanja mobilnosti visokošolskega učitelja, ki ga podpišejo odgovorna oseba članice, visokošolski učitelj in odgovorna oseba tuje visokošolske institucije.

 

V skladu z javnim razpisom bodo udeležencem mobilnosti povrnjeni sledeči stroški:

 

Pri zbiranju prijav učiteljev bodo imeli prednost učitelji, ki bodo svojo mobilnost realizirali:

 1. do vključno 31. 12. 2017,
 2. na visokošolski instituciji v eni izmed visoko industrializiranih držav (Južna Koreja, Japonska in ZDA),
 3. na eni izmed visokošolskih institucij, ki je razvrščena do vključno 200. mesta po Academic Ranking of World Universities 2016.

 

Razpis in prijavna dokumentacija:

 

Prosimo, da predloge za svojo mobilnost posredujete v izpolnjeni:

 • excel datoteki Predlogi članic (Priloga 1) in
 • obrazcu Opis drugih aktivnosti učitelja na gostovanju v tujini (Priloga 2)

 

 mag. Kseniji Rozman po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si najkasneje do srede, 24. 05. 2017, do 12. ure.

 

Z namenom, da bi vlogo čim boljše pripravili, naprošamo vse zainteresirane učitelje, ki se bodo prijavili na ta javni razpis, da nas obvestijo po elektronski pošti na naslov ksenija.rozman@fri.uni-lj.si.

 


 

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ FRANCOSKE VLADE (BGF) 2017

Objavljeno: APRIL 2017

 

Francoska vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2017/2018 za:

- študij na 2. stopnji v obdobju 9 mesecev in

- kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente v obdobju od 1 do 3 mesecev.

 

Več informacij se nahaja v dokumentaciji:

in na spletni strani http://www.institutfrance.si/aktualno/stipendije-francoske-vlade.html.

 

Študenti morajo celotno vlogo poslati po elektronski pošti na naslov pierre.barthelemy@institutfrance.si ali po navadni pošti na Francoski inštitut v Sloveniji, Attaché de coopération scientifique et universitaire (Ataše za znanost in za visoko šolstvo/Francosko Veleposlaništvo), Breg 12, 1000 Ljubljana, do 28. 04. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek prijave, razdelek Drugi Programi) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 28. 04. 2017.

 


 

štipendije za gostovanja mlajših raziskovalcev v tujini

Objavljeno: APRIL 2017

 

UL FRI je vključena v projekt H2020 MSCA-RISE 2016 (program Marie-Curie Research and Innovation Staff Exchange) z naslovom GETM3 (Global Entrepreneurial Talent Management 3), ki med drugim omogoča tudi izmenjavo osebja med partnerskimi institucijami. Koordinator projekta je univerza Northumbria University iz Velike Britanije, poleg UL pa sodelujejo tudi visokošolske institucije z Irske, Poljske in iz Južne Koreje.

 

V letih 2017 in 2018 lahko v okviru tega programa ponudimo štipendije za gostovanja mlajših raziskovalcev v tujini, in sicer na naslednjih institucijah:

 

 

Štipendija znaša 2.000 € na mesec in tako pokrije vse stroške gostovanja (teh ni potrebno dokazovati). Najkrajši čas gostovanja je 1 mesec.

 

Prijave za štipendije za gostovanja sprejema Tomaž Hovelja, ki je koordinator projekta na UL FRI. V prijavi navedite institucijo, na kateri bi želeli gostovati (vključno s kontaktno osebo, pri kateri bi gostovali), trajanje gostovanja ter predviden program dela. Rok za oddajo prijav za štipendije je do vključno nedelje,  7. maja 2017. Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov: tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

 

Prednost pri štipendiranju imajo raziskovalci, ki bodo gostovanje izvedli v letu 2017 in bodo prijavo oddali najkasneje do srede, 26. aprila 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV NA UNIVERZI KNU V JUŽNI KOREJI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Objavljeno: APRIL 2017

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani objavlja razpis za študijske izmenjave na Kyungpook National University, College of IT Engineering (Južna Koreja) za obdobje enega semestra. Na voljo so štiri mesta za izmenjavo na vseh treh stopnjah študija.

Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje za izmenjavo:

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FRI;
 • na trenutno vpisani stopnji študija ima skupaj opravljenih manj kot 40 ECTS obveznosti iz predhodnih mednarodnih študijskih izmenjav;
 • povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na programu, v katerem se študent prijavlja za mobilnost, mora biti najmanj 7,00;
 • študent mora pred izmenjavo uspešno zaključiti najmanj eno leto študija na UL FRI (opraviti 60 ECTS obveznosti).

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti, zdravstvenega zavarovanja ter drugi osebni stroški, so obveznost izbranih študentov.

V prijavi na ta razpis mora študent navesti oz. priložiti naslednje:

 • semester, za katerega se prijavlja na izmenjavo (zimski semester je od 29. avgusta do srede decembra, poletni semester pa od 2. marca do srede junija);
 • predlog predmetov, ki jih študent namerava opraviti na gostujoči instituciji (seznam predmetov za letošnje leto je na voljo na spletni strani);
 • ime mentorja za izmenjavo, ki bo študentu svetoval pri izboru predmetov (katerikoli učitelj na UL FRI);
 • motivacijsko pismo (na najmanj eni in največ dveh straneh).

Prijave sprejemamo na recepciji dekanata UL FRI (v kuverti s pripisom »Prijava na KNU«) ali po elektronski pošti na naslov: izmenjave@fri.uni-lj.si (zadeva: Prijava na KNU). Rok za prijave je do vključno petka, 19. 05. 2017.

Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI izbrala kandidate za izmenjavo ter o izboru obvestila kandidate po elektronski pošti najkasneje do 09. 06. 2017. Merila za izbor kandidatov so dosedanji študijski uspeh in motivacijsko pismo (upošteva se tudi znanje ustreznega tujega jezika). Končno odločitev o sprejemu kandidata na izmenjavo bo podala gostujoča institucija.

Izbrani študenti lahko zaprosijo za štipendijo za izmenjavo tudi na razpisih, ki jih objavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 

Beijing Institute of Technology (BIT), ki je eden od strateških partnerjev UL v okviru mednarodnega sodelovanja z Azijo, razpisuje štipendije za študij in mednarodno izmenjavo na Kitajskem. BIT razpisuje 3 štipendije za študij na 2. ali 3. stopnji študija in 5 štipendij za mednarodno izmenjavo za obdobje enega ali dveh semestrov v študijskem letu 2017/2018. 

 

Več informacij se nahaja v dokumentaciji:

in na spletni strani http://isc.bit.edu.cn/.

 

Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 10. 3. 2017. Študentje naj Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani posredujejo motivacijsko pismo in izpis opravljenih izpitov na trenutni stopnji študija (oz. potrdilo o povprečni oceni).

 

Študenti FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev študija ali mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis in priložijo predviden študijski program. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 10. 03. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2017/2018

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2017/2018.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2017/2018 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu. Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Razpis je odprt do vključno 10. 03. 2017.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) v recepcijo dekanata vložiti vlogo za odobritev študija v tujini. V vlogi morajo navesti inštitucijo, na katero želijo oditi, predviden študijski program ter motivacijsko pismo.

 

Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 24. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ AEN, AVSTRALIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja AEN (6 partnerskih univerz v Avstraliji) za obdobje enega do dveh semestrov. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh UL. Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 06. 02. 2017.

 

Študenti FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 06. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTUDENTSKIH IZMENJAV S KONZORCIJEM UNIVERZ MAUI, ZDA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Univerza v Ljubljani (UL) kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI (14 partnerskih univerz v ZDA) za obdobje enega do dveh semestrov. Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis je objavljen na spletnih straneh UL. Prijave na razpis sprejema Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani do 06. 02. 2017.

 

Študenti UL FRI, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. Rok za vložitev vloge je do vključno 06. 02. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ MADŽARSKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Na osnovi bilateralnega programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in madžarsko vlado razpisuje madžarska vlada štipendije za študijsko leto 2017/2018 za:

 • delni/semestrski študij,
 • celoten redni študij,
 • raziskovalno delo.

Vse informacije in prijavni obrazci so dostopni na spletni strani http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Rok za elektronsko prijavo je do 30. 01. 2017 do 11. ure.

 

Kopijo elektronske vloge morajo študenti posredovati tudi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na elektronski naslov gp.mizs@gov.si (s pripisom Zadeva: Štipendije madžarske vlade 2017/2018).

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Madžarske.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) v recepcijo dekanata vložiti vlogo za odobritev študija v tujini. Vlogi naj priložijo tudi dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo.

 

Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 30. 01. 2017.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za štipendije v višini 1000 € za študente in mlade raziskovalce za čas od 1 do 6 mesecev na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju med 01. 04. 2017 in 31. 08. 2018.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

 • prijavni obrazec (Application Form),
 • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
 • priporočilno pismo v angleškem jeziku,
 • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 10. 02. 2017. Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (razdelek Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 10. 02. 2017.