RAZPIS ŠTIPENDIJ UTRECHTSKE MREŽE ZA ŠTUDENTE IN MLADE RAZISKOVALCE

Objavljeno: JANUAR 2024

 

Utrechtska mreža objavlja razpis za podelitev do 20 štipendij v višini 1200 € za študente ali mlade raziskovalce na eni od univerz Utrechtske mreže. Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela (ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na 2. ali 3. stopnji študija. Prijavijo se lahko magistrski ali doktorski študenti, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je Erasmus+, npr. zaradi krajšega obdobja mobilnosti). Prednost imajo študenti 3. stopnje. Mobilnost si študenti organizirajo sami na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže. Minimalna doba trajanja mobilnosti je 4 tedne. Mobilnost mora biti izvedena v obdobju od 1. 5. 2024 do 31. 3. 2025.

 

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • priporočilno pismo (domačega profesorja) v angleškem jeziku,
  • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (izda ga profesor ali gostujoča univerza),

 

morajo študenti oziroma mladi raziskovalci posredovati na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si in po pošti Službi za mednarodno sodelovanje UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, do 25. 2. 2024. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

Univerza v Ljubljani bo za štipendije nominirala do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 

Več informacij na https://utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Univerzo v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 25. 2. 2024.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ LIKARJEVEGA SKLADA ZA LETO 2024/2025

Objavljeno: DECEMBER 2023

 

Likarjev sklad je objavil razpis za pridobitev štipendije za študij na Tehniški univerzi München (TUM) v študijskem letu 2024/2025.

 

Razpis ponuja štipendije za študente na 2. in 3. stopnji za študij inženirskih znanosti na TUM s pričetkom v zimskem semestru 2024/2025 za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem študijskem letu.

 

Več informacij o samem razpisu in pogojih se nahaja v priponki. Prijave na razpis sprejema Fakulteta za strojništvo UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, do vključno 8. 3. 2024.

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poleg prijave na Fakulteto za strojništvo UL v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 8. 3. 2023.

 


 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVAŠKE VLADE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025Objavljeno: NOVEMBER 2023

 

Slovaška vlada razpisuje štipendije za študijsko leto 2024/2025 za izmenjave študentov na 1., 2. in 3. stopnji. Za Slovenijo je razpisano skupno 20 mesecev izmenjav, pri čemer je ena oseba na izmenjavi lahko od 3 mesecev do 10 mesecev.

 

Prijavno dokumentacijo pošljite po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si najkasneje do nedelje, 10. 3. 2024.

 

Razpis, vse informacije in navodila glede prijave so objavljene na spletni strani Bilateral Schoolarships for 2024/2025

 

Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Slovaške.

 

Dodatne informacije prejmete tudi pri lektorici slovaškega jezika na FF UL gospe Hani Lacovi (hana.lacova@ff.uni-lj.si).

 

 

POMEMBNO:

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis za izmenjavo, morajo poleg elektronske prijave v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjaveIzmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave, ki jo pošljejo po elektronski pošti na naslov izmenjave@fri.uni-lj.si. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis, navedejo inštitucijo, na katero želijo oditi, priložijo predviden študijski program ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za študijske zadeve oz. Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge na UL FRI je do vključno 10. 3. 2024.

 


 

King Abdullah University of Science and Tecnology (KAUST)
 

 

Visiting student research program
is an exciting opportunity aimed at offering research experience for highly qualified and motivated international students. Collaborate with the faculty in world-class facilities. Contribute to new knowledge that’s not only published in journals, but also helps foster solutions that impact the society.
Internships are suitable for Bachelor or Master students and can be adapted to students' level of expertise. It does not rule out PhD candidates who are keen to work with faculty directly on some joint projects either.
Projects offered for students can be found here. We kindly invite you to see more information regarding the internship in a video of our student visiting KAUST.

 

Students have to apply to the International office at UL FRI by email izmenjave@fri.uni-lj.si and in the same time as well to KAUST via their webpage.