MK
Povezave
SICRIS
izr. prof. dr. Marjan Krisper
Raziskovalec
T: +386 1 479 8261
E: marjan.krisper@fri.uni-lj.si
Prostor: R2.35
Opis

Zaposlil se je leta 1972 kot raziskovalec na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1978 do 1982 je opravljal delo pomočnika ministra.

Naziv docenta na Univerzi v Ljubljani je pridobil leta 1982 in od takrat poučuje področja informacijskih sistemov in njihovega razvoja. V letu 2007 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja.

Leta 1992 je postal predstojnik Laboratorija za informatiko, leta 1995 pa je prevzel vostvo katedre za informatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Njegova bibliografija obsega več kot 200 strokovnih sestavkov in znanstvenih razprav.

Vodi številne projekte razvoja informaciskih sistemov, elektronskega poslovanja in metodologij razvoja informacijskih sistemov v največjih sistemih v gospodarstvu, državni upravi in javnem sektorju. Hkrati je tudi član projektnega sveta Tehnološke mreže ICT.

Projekti
Zaključeni projekti
Več