• Uporaba globokih modelov pri analizi slik na področju sistemske biologije socialne amebe Dictyostelium
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2017 - 2018