• Metode za povezovanje podatkov in znanja v sistemski biologiji mrež
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2009 - 2012
  • Opis

Z razvojem visokozmogljivostnih tehnologij je sodobna biomedicina neposredno odvisna od uporabe informacijskih tehnologij, standardov za zapis podatkov in znanj, ontologij, ter spremljajočih in primerno označenih tekstovnih zapisov. Za integracijo te množice informacij so danes biologom potrebna nova orodja za podporo pri planiranju in analizi eksperimentov, ki vsebinsko in strukturno ohranjajo informacijo iz vhodnih virov ter jo v obliki novih hipotez podajo uporabniku na pregleden način.

V okviru projekta bomo razvili računska in vizualizacijska orodja za integracijo in odkrivanje znanj iz heterogenih podatkovnih baz in baz znanj s področja bioinformatike. Razvita orodja bomo nato praktično uporabili v rekonstrukciji signalne poti adiponektina, obetavne tarče za zdravila za sladkorno bolezen in debelost, ter na področju raziskav stranskih učinkov statinov in njihove vloge v holesterolnih poteh. Orodja za uspešno integracijo informacij v bioinformatiki so šele v nastajanju, njihova uporaba na omenjenih domenah pa bi bila pionirska in vsekakor zelo izvirna.