Povezave
SICRIS
prof. dr. Narvika Bovcon
Redni profesor
T: +386 1 479 8272
E:Pošljite sporočilo
Prostor: R2.21 - Kabinet
Opis

Narvika Bovcon je redna profesorica za video in nove medije. Raziskovalno se ukvarja s teorijo in prakso novomedijske umetnosti ter vizualnih komunikacij, posebej z digitalno animacijo, oblikovanjem uporabniških vmesnikov ter mešano resničnostjo. Od leta 2016 je glavna in odgovorna urednica Likovnih besed. Je avtorica številnih novomedijskih umetniških projektov in razstav.

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije

BOVCON, Narvika. Virtual museums : interpreting and recreating digital cultural content. Neohelicon : acta Comparationis litterarum universarum, ISSN 0324-4652, no. 1, jun. 2021, str. 23-38.

JUSTIN, Janez, KUNEJ, Katja, PIKEC, Katarina, URANKAR, Tajda, MEDEN, Blaž, BOVCON, Narvika. Animiranje obrazov v slikarskih delih. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik tridesete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2021 : Portorož, Slovenija, 20. - 21. september 2021. (Online), ISSN 2591-0442, 30. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: Fakulteta za elektrotehniko. 2021, str. 117-120, ilustr.

KOFOL, Marko, SAGAJ, Tomaž, POTOČNIK, Vita, RANTAŠA, Patricija, STANCHESKA, Sandra, DOVEČAR, Barbara, MEDEN, Blaž, BOVCON, Narvika. Poučna otroška klepetalnica Klepetko. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik tridesete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2021 : Portorož, Slovenija, 20. - 21. september 2021. (Online), ISSN 2591-0442, 30. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: Fakulteta za elektrotehniko. 2021, str. 121-124, ilustr.

BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Literarne pešpoti v povečani resničnosti na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo : konceptualna zasnova, izvedba in trajno vzdrževanje. V: FIŠER, Darja (ur.), ERJAVEC, Tomaž (ur.). Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2020, str. 16-23, ilustr.

MIHURKO PONIŽ, Katja, BOVCON, Narvika, TRAJANOV, Aneta, SMREKAR, Tina. Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist. V: FIŠER, Darja (ur.), ERJAVEC, Tomaž (ur.). Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 2020, str. 66-73, ilustr.

BOVCON, Narvika. Literary aspects in new media art works. CLCWeb : comparative literature and culture, ISSN 1481-4374. [Online ed.], 2014, vol. 15, no. 7, str. 1-13, ilustr.

SOLINA, Franc, MAJCEN, Gregor, BOVCON, Narvika, BATAGELJ, Borut. Preservation of a computer-based art installation. V: IOANNIDES, Marinos (ur.), et al. Digital heritage : progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014 : proceedings, (Lecture notes in computer science (Internet), ISSN 1611-3349, 8740). Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2014, str. 643-650, ilustr.

BOVCON, Narvika. Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2014, letn. 37, št. 2, str. 119-133, 235-242, [244], ilustr.

BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer. cop. 2013, str. 477-496, ilustr.

BOVCON, Narvika. Umetnost v svetu pametnih strojev : novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana, (Acta, 4). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-91062-9-7.

 

Več