• ŠIPK 2 - Varstvo kulturne dediščine: dokumentiranje razstav sodobne umetnosti s pomočjo novih tehnologij
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

V projektu bomo v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov razvili načine za dokumentiranje, arhiviranje in predstavljanje razstav sodobne umetnosti s pomočjo računalniške tehnologije. S tem bomo dokumentirali in arhivirali sodobno kulturno dediščino. S prenosom predstavitve razstave na splet bomo povečali doseg razstave, saj si jo bo na spletu mogoče ogledati tudi po zaprtju in v oddaljenem prostoru, kar je posebej primerno za posameznike, ki galerije fizično ne morejo obiskati. Inovativne spletne predstavitve bodo razstavno ponudbo približale mlajšemu občinstvu, ga na ta način izobraževale in pritegnile k obisku muzeja. Umetnost ima v družbi in kulturi izjemno pomembno vlogo, čeprav je ta v Sloveniji v zadnjem desetletju žal zapostavljena eden od poglavitnih ciljev projekta je gojiti razumevanje za umetnost ter spodbujanje civilizacijskih vrednot. V projektu bodo v interdisciplinarni skupini sodelovali študenti računalništva in informatike, računalništva in matematike, multimedije, videa in novih medijev ter umetnostne zgodovine in sicer na bolonjskem visokošolskem in univerzitetnem ter magistrskem študiju. Pri projektu se bodo srečali s konkretno nalogo, pri kateri bodo morali znanja, ki jih sicer ločeno in v splošnejši obliki pridobivajo med študijem, interdisciplinarno povezati upoštevajoč specifične poglede posameznih strok. Poiskati bodo morali ustrezno rešitev za dani problem, pri čemer bodo projekt razvijali od idejne zasnove, evalvacije različnih prototipov, do dejanske implementacije aplikativne rešitve. Vodili jih bosta pedagoška mentorica in strokovna mentorica: prva jih bo usmerjala pri izdelavi novomedijskih modelov za predstavitev razstave, druga jih bo seznanila s potrebami in standardi muzejske stroke. Cilj našega projekta je, s pomočjo novih tehnologij razviti različne načine dokumentiranja, arhiviranja in virtualnega predstavljanja razstav ter naš model pilotsko testirati na eni od razstav.

  • Logo
Logo