• Šifra predmeta:63271
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Vizualni jezik je posebna plast sporazumevanja, ki informacije smiselno ureja, ustrezno podaja in dopolnjuje. Tudi digitalne podobe, ki jih srečujemo na zaslonskih napravah, komunicirajo z uporabnikom pretežno prek vizualnih vsebin: te vodijo pogled in usmerjajo interakcijo. Razrez slikovnega polja, barvni sestav, izbor črkovnih vrst, dinamične spremembe elementov itn. so sredstva, ki oblikujejo ljudem prijazne vmesnike.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.21 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.33 - Laboratorij LRV