izr. prof. dr. Miha Moškon
Izredni profesor
T: +386 1 479 8217
E:Pošljite sporočilo
Govorilne ure: po dogovoru preko elektronske pošte
Prostor: R3.07
Opis

Sem učitelj in raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Vodim predavanja in vaje pri predmetih s področja računalniških omrežij in sistemov, nekonvencionalnega računalništva ter programiranja. V zadnjem času svoje raziskave posvečam povezavam med biološkimi sistemi in računalništvom ter uporabi računalniških modelov na področju medicine in biologije. Ukvarjam se z različnimi pristopi k računalniškemu snovanju sintetičnih bioloških sistemov in z zmožnostmi gradnje bioloških sistemov zmožnih procesiranja podatkov.

Izobrazba

Diploma na Fakulteti za računalništvo in informatiko (2007)

Doktorat na Fakulteti za računalništvo in informatiko (2012)

Nagrade
 • Soavtor članka med Najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki Univerze v Ljubljani (2022)
 • Soavtor članka v izboru Odlični v znanosti ARRS (2022)
 • Soavtor članka med Najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki Univerze v Ljubljani (2017)
 • Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke (2016)
 • Somentor računalniškega dela slovenske ekipe iGEM 2016 - najboljši temeljni napredek (2016)
 • Somentor računalniškega dela slovenske ekipe iGEM 2012 - 2. mesto (2012)

 • Somentor računalniškega dela slovenske ekipe iGEM 2010 - glavna nagrada (2010)

 • Fakultetna Prešernova nagrada (2006)

 • Dekanovo priznanje FRI (2006)

 • Dekanovo priznanje FRI (2005)

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije
 • HALUŽAN VASLE, Ana, MOŠKON, Miha, Synthetic biological neural networks: From current implementations to future perspectives, BioSystems, 2024, DOI: 10.1016/j.biosystems.2024.105164

 • MOŠKON, Miha, KOVAČ, Urša, RASPOR DALL'OLIO, Lucija, GERŠAK, Ksenija, KAVŠEK, Gorazd, BOJC ŠMID, Eva, TROJNER BREGAR, Andreja, ROZMAN, Damjana, Circadian characteristics of term and preterm labors. Scientific Reports, 2024, vol. 14, 4033, DOI: 10.1038/s41598-024-54490-2   

 • STANOVNIK, Lidija, MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, In search of maximum non-overlapping codes. Designs, Codes and Cryptography, 2024, DOI: 10.1007/s10623-023-01344-z

 • KOČAR, Eva, KATZ, Sonja, PUŠNIK, Žiga, BOGOVIČ, Petra, TUREL, Gabriele, SKUBIC, Cene, REŽEN, Tadeja, STRLE, Franc, MARTINS DOS SANTOS, Vitor A. P., MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha, ROZMAN, Damjana, COVID-19 and cholesterol biosynthesis: Towards innovative decision support systems. iScience, 2023, DOI: 10.1016/j.isci.2023.107799

 • WALAKIRA, Andrew, SKUBIC, Cene, NADIŽAR, Nejc, ROZMAN, Damjana, REŽEN, Tadeja, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Integrative computational modeling to unravel novel potential biomarkers in hepatocellular carcinoma. Computers in Biology and Medicine, 2023, 106957, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2023.106957.

 • VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ, Tadeja, JUVANČIČ, Matevž, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka, JANEŽ, Miha, MOŠKON, Miha. Repurposing open traffic data for estimating the mobility performance. In: Nathanail, E.G., Gavanas, N., Adamos, G. (eds) Smart Energy for Smart Transport. CSUM 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham., 2023, DOI: 10.1007/978-3-031-23721-8_45.

 • MOŠKON, Miha, REŽEN, Tadeja. Context-specific genome-scale metabolic modelling and its application to the analysis of COVID-19 metabolic signatures, Metabolites, 2023, vol. 13, 126, DOI: 10.3390/metabo13010126.

 • MOŠKON, Miha, REŽEN, Tadeja, JUVANČIČ, Matevž, VEROVŠEK, Špela. Integrative Analysis of Rhythmicity: From Biology to Urban Environments and Sustainability, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, DOI: 10.3390/ijerph20010764.

 • MOŠKON, Miha, PUŠNIK, Žiga, STANOVNIK, Lidija, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. A Computational Design of a Programmable Biological Processor, BioSystems, 2022, vol. 221, 104778, DOI: 10.1016/j.biosystems.2022.104778.

 • PUŠNIK, Žiga, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. Review and assessment of Boolean approaches for inference of gene regulatory networks, Heliyon, 2022, 8, e10222. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10222.

 • MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha. Programmable evolution of computing circuits in cellular populations. Neural computing & applications. 2022, 34 (21), 19239–19251. DOI: 10.1007/s00521-022-07532-7.

 • VELIKAJNE, Nina, MOŠKON, Miha. RhythmCount: a Python package to analyse the rhythmicity in count data. Journal of Computational Science. September 2022, vol. 63, 101758. DOI: 10.1016/j.jocs.2022.101758.

 • VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, PETROVČIČ, Simon, ZUPANČIČ, Tadeja, SVETINA, Matija, JANEŽ, Miha, PUŠNIK, Žiga, VELIKAJNE, Nina, MOŠKON, Miha. An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data. Computers, Environment and Urban Systems. July 2022, vol. 95, 101805. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2022.101805.

 • REŽEN, Tadeja, MARTINS, Alexandre, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, ROZMAN, Damjana, MOŠKON, Miha. Integration of omics data to generate and analyse COVID-19 specific genome-scale metabolic models. Computers in Biology and Medicine. June 2022, vol. 145, 105428. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2022.105428.

 • ČELOFIGA, Andreja, KORES PLESNIČAR, Blanka, KOPRIVŠEK, Jure, MOŠKON, Miha, BENKOVIČ, Dominik, GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, Effectiveness of De-Escalation in Reducing Aggression and Coercion in Acute Psychiatric Units. A Cluster Randomized Study. Frontiers in Psychiatry. April 2022, vol. 13. DOI: 10.3389/fpsyt.2022.856153

 • WALAKIRA, Andrew, OCIRA, Junior, DUROUX, Diane, FOULADI, Ramouna, MOŠKON, Miha, ROZMAN, Damjana, VAN STEEN, Kristel, Detecting gene–gene interactions from GWAS using diffusion kernel principal components. BMC Bioinformatics. February 2022, vol. 23, no. 57. DOI: 10.1186/s12859-022-04580-7

 • JANEŽ, Miha, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ, Tadeja, MOŠKON, Miha. Citizen Science for Traffic Monitoring: Investigating the Potentials for Complementing Traffic Counters with Crowdsourced Data. Sustainability. January 2022, vol. 14, no. 622, pp. 1-18. DOI: 10.3390/su14020622

 • VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja, JUVANČIČ, Matevž, PETROVČIČ, Simon, SVETINA, Matija, JANEŽ, Miha, PUŠNIK, Žiga, LEBAR BAJEC, Iztok, MOŠKON, Miha. The aspect of mobility and connectivity while assessing the neighbourhood sustainability. Academic journal of interdisciplinary studies. May 2021, vol. 10, no. 3, pp. 37-48. DOI: 10.36941/ajis

 • RAVNIK, Šimen, ŽABKAR, Ines, PROSENC ZMRZLJAK, Uršula, JOVCHEVSKA, Ivana, ŠAMEC, Neja, MOŠKON, Miha, VIDETIČ PASKA, Alja. OligoPrime : an information system for oligonucleotide management. Biomedical engineering and computational biology. Sep. 2021, vol. 12, pp. 1-9. DOI: 10.1177/11795972211041983.

 • WALAKIRA, Andrew, ROZMAN, Damjana, REŽEN, Tadeja, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Guided extraction of genome-scale metabolic models for the integration and analysis of omics data. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021, vol. 19, pp. 3521-3530. DOI: 10.1016/j.csbj.2021.06.009.

 • MOŠKON, Miha, PUŠNIK, Žiga, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Field-programmable biological circuits and configurable (bio)logic blocks for distributed biological computing. Computers in Biology and Medicine. [Print ed.]. Jan. 2021, vol. 128, pp. 1-9. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2020.104109.

 • MOŠKON, Miha, KOMAC, Roman, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Distributed biological computation : from oscillators, logic gates and switches to a multicellular processor and neural computing applications. Neural computing & applications. Aug. 2021, vol. 33, no. 15, pp. 8923-8938. DOI: 10.1007/s00521-021-05711-6.

 • BLAGOTINŠEK COKAN, Kaja, URLEP, Žiga, MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, KONG, Xiang Y., ESKILD, Winnie, ROZMAN, Damjana, JUVAN, Peter, REŽEN, Tadeja. Common transcriptional program of liver fibrosis in mouse genetic models and humans. International journal of molecular sciences. 2021, vol. 22, iss. 2, pp. 1-21. DOI: 10.3390/ijms22020832.

 • KOVAČ, Urša, ŽUŽEK, Zala, RASPOR DALL'OLIO, Lucija, POHAR, Katka, IHAN, Alojz, MOŠKON, Miha, ROZMAN, Damjana, STARČIČ ERJAVEC, Marjanca. Escherichia coli affects expression of circadian clock genes in human hepatoma cells. Microorganisms. 2021, vol. 9, iss. 4, pp. 1-14. DOI: 10.3390/microorganisms9040869.

 • PUŠNIK, Žiga, MOŠKON, Miha. Integracija strukturnih omejitev pri izpeljavi gensko regulatornih omrežij. Uporabna informatika. 2021, vol. 29, no. 1, pp. 25-29, ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/110.

 • MOŠKON, Miha. CosinorPy : a Python package for cosinor-based rhythmometry. BMC bioinformatics. Oct. 2020, vol. 21, pp. 1-12. DOI: 10.1186/s12859-020-03830-w.

 • JUKAN, Nermin, ZAGORŠEK, David, LAZAREVIČ, Julija, PRELOŽNIK-ZUPAN, Irena, DEBELJAK, Nataša, MOŠKON, Miha. ViDis : a platform for constructing and sharing of medical algorithms. Journal of computational biology. Jun. 2020, vol. 27, no. 6, pp. 941-947. DOI: 10.1089/cmb.2019.0238.

 • PUŠNIK, Žiga, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. Computational analysis of viable parameter regions in models of synthetic biological systems. Journal of biological engineering. Sep. 2019, vol. 13, pp. 1-21. DOI: 10.1186/s13036-019-0205-0.

 • MAGDEVSKA, Lidija, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha, Initial state perturbations as a validation method for data-driven fuzzy models of cellular networks, BMC Bioinformatics, Vol. 19, No. 333, 2018. DOI: 10.1186/s12859-018-2366-0.
 • CVITANOVIĆ TOMAŠ, Tanja, MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, ROZMAN, Damjana. Computational modelling of liver metabolism and its applications in research and the clinics. Acta chimica slovenica. June 2018, vol. 65, no. 2, pp. 253-265. DOI: 10.17344/acsi.2018.4461
 • CVITANOVIĆ TOMAŠ, Tanja, URLEP, Žiga, MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, ROZMAN, Damjana. LiverSex computational model : sexual aspects in hepatic metabolism and abnormalities. Frontiers in physiology. Apr. 2018, vol. 9, pp. 1-12. DOI: 10.3389/fphys.2018.00360
 • BORDON, Jure, MOŠKON, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Semi-quantitative modelling of gene regulatory processes with unknown parameter values using fuzzy logic and Petri nets. Fundamenta informaticae. 2018, vol. 160, no. 1/2, pp. 81-100. DOI: 10.3233/FI-2018-1675.
 • MOŠKON, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Grohar : automated visualization of genome-scale metabolic models and their pathways. Journal of computational biology. May 2018, vol. 25, no. 5, pp. 505-508. DOI: 10.1089/cmb.2017.0209.
 • VASYLCHENKOVA, Anastasiia, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. Classical mechanics approach applied to analysis of genetic oscillators. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics. May/Jun. 2017, vol. 14, no. 3, pp. 721-727. DOI: 10.1109/TCBB.2016.2550456
 • MAGDEVSKA, Lidija, PUŠNIK, Žiga, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. Computational design of synchronous sequential structures in biological systems. Journal of computational science. Jan. 2017, vol. 18, pp. 24-31. DOI: 10.1016/j.jocs.2016.11.010
 • REJC, Živa, MAGDEVSKA, Lidija, TRŠELIČ, Tilen, OSOLIN, Timotej, VODOPIVEC, Rok, MRAZ, Jakob, PAVLIHA, Eva, ZIMIC, Nikolaj, CVITANOVIĆ TOMAŠ, Tanja, ROZMAN, Damjana, MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha. Computational modelling of genome-scale metabolic networks and its application to CHO cell cultures. Computers in Biology and Medicine. Sep. 2017, vol. 88, pp. 150-160, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2017.07.005.
 • CVITANOVIĆ TOMAŠ, Tanja, REICHERT, Matthias C., MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha, LAMMERT, Frank, ROZMAN, Damjana. Large-scale computational models of liver metabolism : how far from the clinics?. Hepatology. 2017, vol. 66, no. 4, pp. 1323-1334. DOI: 10.1002/hep.29268.
 • BIZJAK, Manca, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Computational framework for modeling multiple noncooperative transcription factor binding and its application to the analysis of nuclear factor kappa B oscillatory response. Journal of computational biology. Dec. 2016, vol. 23, no. 12, pp. 923-933. DOI: 10.1089/cmb.2016.0065
 • BORDON, Jure, MOŠKON, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Fuzzy logic as a computational tool for quantitative modelling of biological systems with uncertain kinetic data. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics. [Print ed.]. 2015, vol. 12, no. 5, pp. 1199-1205. DOI: 10.1109/TCBB.2015.2424424.
 • PETRONI, Mattia, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Stochastic simulation algorithm for gene regulatory networks with multiple binding sites. Journal of computational biology. Mar. 2015, vol. 22, no. 3, pp. 218-226. DOI: 10.1089/cmb.2014.0064.

 

Dr. Moškon's full bibiliography is available at https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20211014_183240_a110484579.html

Več