• Šifra predmeta:63825
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci